178. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 30a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

122/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 13koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, José Antonio Perez-Nievas Martínez jauna, Tuterako barrutiko koordinatzailea, kargutik kentzea xedatzen duena, berak eskatu baitu.

122E/2021 EBAZPENA, ekainaren 29koa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana.

136E/2021 EBAZPENA, uztailaren 15ekoa, Nafarroako Zerga Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, Maite Cambra Preciado andrea Nafarroako Zerga Ogasuneko Zergadunari Laguntza Emateko Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

15/2021 EBAZPENA, ekainaren 30ekoa, Migrazio Politiketako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusiko zerbitzuetako zuzendarien aldi baterako ordezkoak.

4692/2021 EBAZPENA, ekainaren 28koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, Graciela Unzu Martínez andrea Nuestra Señora de Roncesvalles Haur Eskolako zuzendari izendatzen duena bitarte baterako.

4942/2021 EBAZPENA, uztailaren 13koa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako zuzendari kudeatzaileak emana, María del Carmen Zabalza Pérez-Nievas andrea Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetzako Neurri Judizialak Betearazteko Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

883E/2021 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Fermín Román Iriarte Artajo jauna Nafarroako Ospitaleguneko Azpiegituren Unitateko burua, kargutik kentzen duena.

884E/2021 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Fermín Román Iriarte Artajo jauna Nafarroako Ospitaleguneko Azpiegituren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

885E/2021 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Ruth Ojer Alecha andrea Nafarroako Ospitaleguneko Azpiegituren Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1935/2021 EBAZPENA, ekainaren 28koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, batetik, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Foruzaingoko agenteen berrogeita hamazazpi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten da, eta, bestetik, oposizioaldiko lehenengo proba egiteko eguna, ordua eta tokia finkatzen dira.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko ekainaren 30ean hartua, Iruñerriko Hondakinen Tratamendurako Zentroaren (Iruñerriko Ingurumen Zentroa) proiektuari Udalez gaindiko Proiektu Sektorialaren adierazpena ematen diona, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuan aurreikusten diren ondorioetarako. Sustatzailea Iruñerriko Zerbitzuak SA da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

50E/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 24koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi hau: “Toki entitateentzako dirulaguntzak, 2021ean Nafarroako Foru Komunitateko ondarean esku-hartze arkeologiko eta paleontologikoak egin ditzaten”. DDBN identifikazioa: 571946.

2743E/2021 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira dirulaguntzak emateko deialdi bat eta haren oinarri arautzaileak autismoaren espektroko nahasmenduak dituzten pertsonak tratatzeko 2020ko urritik 2021eko irailera bitarte, bi hilabete horiek barne.

1.7. BESTELAKOAK

1918/2021 EBAZPENA, ekainaren 28koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita organo horrek berak otsailaren 22an emandako 489/2021 Ebazpena, herri bakoitzeko festetako zaindariaren eguna ezartzen duena Iruñean aritzen ez diren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileentzat.

173E/2021 EBAZPENA, 2021eko ekainaren 30ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen baitzaio Erriberriko udal-mugartean sarearekiko konexioa duen parke fotovoltaiko bat, 1.920 kWp-koa, ezartzeko proiektuari. Carcar Gaya A., Escalera Galar E. I., Escalera Landivar F. eta Nuin Valencia J. dira sustatzaileak.

Epea irekitzea autogintza sektoreko Nafarroako enpresentzat Alemanian eginen den ekintza komertzialean parte hartzeko.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ARBIZU

Deialdia, izangaien zerrenda bat osatzeko, garbitzaileen bi lanpostu betetzeko

CINTRUÉNIGO

Deialdia, erizaintzako langile lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena

LODOSA

Deialdia, idazkariaren lanpostua aldi baterako betetzeko, oposizio-lehiaketa bidez, eta izangaien poltsa bat eratzeko, sor daitezkeen beharrak asetzearren

MARTZILLA

Akats zuzenketa, honako honetan: deialdia, izangaien zerrenda bat eratzeko, gizarte-langilearen lanpostua iraupen mugagabeko lan-kontratu bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen zerrenda

MURCHANTE

Lan publikoaren eskaintza 2021erako

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko Udaleko Haur Eskolen Erakunde Autonomoaren zerbitzuko berrogeita hamabi hezitzaile-lanpostu lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko

Mugikortasuneko ikuskatzaile laguntzaile 4 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia. Onartuen eta baztertuen
behin-behineko zerrenda

Deialdia, bi izangai-zerrenda –bat prestakuntzarako, eta bestea aldi baterako kontrataziorako– hautaproben bitartez osatzeko, gizarte-laneko erdi mailako tituludunen lanpostuan osagarriaz aritze aldera, iruñeko udalean eta haren erakunde autonomoetan gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira

TUTERA

Deialdia, udaltzain izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko Lanpostu kopurua handitzea

EGUES

Deialdia Udaltzaingoko agentearen lanpostua oposizio bidez betetzeko. Izendapena

ALLO, ARELLANO, ARROITZ, DEIKAZTELU ETA LERINGO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Oposizio lehiaketa murriztua, animatzaile soziokulturalaren lanpostu bat betetzeko. Izendapena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

Epea irekitzea proiektuak norgehiagoka aurkezteko 2. poligonoko 1546. herri-lurzatirako, eta haren oinarri arautzaileak onestea

ALTSASU

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko 12. oinarrian. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Aldaketa, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

ARELLANO

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 1214. lurzatian. Hasierako onespena

ARRUAZU

Aldaketa puntuala Arau Subsidiarioetako industriako hiri-lurzoruko A(U)3 unitatean. Behin betiko onespena

AIEGI

Ordenantza, Lagun egiteko animaliak, eta bereziki zakurrak, edukitzea arautzen duena. Behin betiko onespena

Udal ordenantza, gizalegezko jokaeren sustapenari eta espazio publikoen babesari buruzkoa. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

Toki entitateen arteko kudeaketa hitzarmena, euskara teknikariak aldi baterako kontratatzeko deialdiei buruzkoa

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

BAZTAN

Xehetasun-azterketa Elizondoko 16. poligonoko 697 lurzatian. Behin betiko onespena

BIURRUN-OLKOTZ

Hiri-jarduketarako plan berezia, Olkozko 3. poligonoko 91.
eta 92. lurzatien eta OS1en antolamendua partzialki aldatzeko. Behin betiko onespena

BURLATA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

OLTZA ZENDEA

Zerga kontrolerako 2021-2023ko udal plana. Onespena

CINTRUÉNIGO

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibila egiteko

CORELLA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ENERITZ

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Behin betiko onespena

2/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ESTERIBAR

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

Hiri-jarduketarako plan berezia Ollokiko 1. poligonoko
554. lurzatian. Behin betiko onespena

ETXALAR

Uso-ehizako postuen enkantea

UHARTE

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

IRAÑETA

Alkatetzaren eskuordetza, kanpoan egoteagatik

ITZAGAONDOA

Aldaketa, Lizentziak oro har eta zehazki hirigintzakoak emateko tasak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

JAURRIETA

Alkatetzaren eskuordetzea

LARRAGA

Aldaketa, 3. poligonoko 43. lurzatiaren xehetasun-azterketan. Behin betiko onespena

LARRAGETA

Hilerriaren erabilera arautzen duen ordenantza.
Behin betiko onespena

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

Udal ordenantza, lizentziak oro har eta zehazki hirigintzakoak emateko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

MENDIGORRIA

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ELO

Udal ordenantza, lizentziak oro har eta zehazki hirigintzakoak emateko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskala, arautzen duena trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. Behin betiko onespena

MURILLO EL CUENDE

Aldaketa, 2021eko aurrekontua exekutatzeko oinarrietan.
Behin betiko onespena

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ORBARA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

OROTZ-BETELU

Ordenantza, Herri-larreen aprobetxamenduak arautzen dituena. Hasierako onespena

OTEITZA

Aldaketa 2021eko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

IRUÑA

Desjabetzeak ukitutako titular, ondasun eta eskubideen zerrenda, Hilarión Eslava kaleko 7. zenbakiko eraikinean oztopo arkitektonikoak kentzeko plan berezia dela-eta.
Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, Iruñeko I. eta II. zabalguneen barne berrikuntzarako plan bereziaren 528. oinarrizko unitatean (Misiolariak). Hasierako onespena

AZKOIEN

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

TAFALLA

Tokiko Gobernu Batzarrari kontratazio alorrean eskuordetutako eskumena bereganatzea

TIRAPU

1. eta 2. aldaketak 2021eko aurrekontuan.
Behin betiko onespena

TUTERA

Deialdia, dirulaguntzak emateko 2021ean, garapenerako nazioarteko lankidetza proiektuak egiteko eta larrialdiko laguntzetarako. Laburpena

UNTZITI

Zorokiaingo 6. poligonoko 11. eta 12. lurzatien xehetasun-azterketa. Behin betiko onespena

URRAULGOITI

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ALESBES

Arau subsidiarioetako aldaketa, abeltegien arteko distantziari dagokionez. Behin betiko onespena

ZUDAIRI

Ordenantza, Erabilera publikoko bideen aprobetxamendua eta erabilera arautzen dituena. Hasierako onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Lehendakaritza delegatzea

AUÑAMENDI GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Auñamendi Aldeko Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoa arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Arbizuko zabortegian industrietako hondakin ez arriskutsuak botatzeko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala. Behin betiko onespena

IRATI HIRI HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza, Hiri hondakinen kudeaketa arautzen duena.
Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Jendaurreko informazioa. Aurretiazko administrazio baimena eta ingurumen-inpaktuaren adierazpena eskatzea planta fotovoltaiko hauentzat eta berekin loturiko ebakuazio-azpiegitura hauentzat: “RIOJA 1” (49,9 MWp), “RIOJA 2” (49,9 MWp) eta “RIOJA 3” (49,9 MWp); eta TAE “RIOJA” 30/132kV eta aireko-lurpeko 132 kV-eko linea TAE Rioja-TAE Santa Engracia kolektorea. Plantak eta azpiegiturak udal-mugarte hauetan daude: Elizagorria, Torres del Río eta Mendabia (Nafarroako Foru Komunitatea) eta Agoncillo, Murillo de Rio Leza, Galilea y Santa Engracia de Jubera (Errioxako Autonomia Erkidegoa)

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

LAZAGURRÍA

Periodo de pago voluntario del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica de 2021

VILLAFRANCA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes