17. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 25a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

AKATS ZUZENKETA, abenduaren 29ko 22/2020 Foru Legea, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legea aldatzen duena.

1/2021 LEGEGINTZAKO FORU DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

3017/2020 EBAZPENA, abenduaren 24koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario batzuen izendapena egiten baita, etxezainaren lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen baitzaie.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2964/2020 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko ogasuneko teknikarien lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

2965/2020 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko goi mailako kirol teknikarien lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

2966/2020 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko enpleguko goi mailako tituludunen lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

15E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez Tuterako Reina Sofia ospitalea gehitzen baita terapeuta okupazionalak aldi baterako kontratatzeko zerrendetarako lan eremu gisa, eta ezartzen baita aurtengo otsaila izanen dela hala nahi dutenek zentro hori aukeratzeko epea, kontratazio luzeetarako nahiz laburretarako.

2210/2020 EBAZPENA, 2020ko abenduaren 18koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “PC106-107 HORTA 0,0-Landare-metabolismo nitrogenatuaren modulatzaileak diseinatzea eta maneiatzea barazkietan nitratoaren edukia murrizteko”.

2219/2020 EBAZPENA, 2020ko abenduaren 22koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “PC001-002 AdaptFoil3D II-Aerosorgailuentzako kalkulu-tresna aurreratuen garapena eta egonkortasunerako azterketarako aplikazioa”.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

1307/2020 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten baitira Nekazaritzako Aseguru Konbinatuen 2021eko Planeko (42. plana) nekazaritzako aseguruak izenpetzeko. DDBN identifikazioa: 544611.

1.7. BESTELAKOAK

3/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 19koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez zehazten baitira 2021eko urtarrilaren 26rako aurreikusitako greba deialdia dela-eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuak kudeatzen dituen baliabideen eremuan gutxieneko zerbitzuei arreta emateko behar diren langileak.

107/2020 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita industria segurtasunaren arloko lanbide gaikuntza eta txartel profesionalak lortzeko proben 2021eko deialdia.

185E/2020 EBAZPENA, abenduaren 14koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Aratzuriko etxebizitza batean ponpaketaren eta etxeko ur beltzen konexioaren proiekturako, Oltza Zendeako udal-mugartean. Sustatzailea María Dolores Jiménez Antimasveres da.

1284E/2020 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen txosten estrategikoa egiten baita Puiuko Udal Planaren aldaketa egituratzaile bati buruz. Aldaketak 4. poligonoko 47. eta 48. lurzatiei eta lurzoru urbanizaezinaren araudiko 33.3 artikuluari eragiten die, eta Ramón Guillén Guillének sustatu du.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

2021erako lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

ANDOSILLA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ANTSOAIN

Alkatea ordeztea, kanpoan egoteagatik. Ordezkapen aldiaren amaiera

ARAITZ

2021. urteko karga-tasak

HIRIBERRI ARAKIL

2021ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARANGUREN

Gainbalioaren koefizienteen aldaketa 2021erako. Hasierako onespena

BAKEDANO

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

BASABURUA

2021. urterako tasa eta zergak. Akats zuzenketa

BAZTAN

Eremu publikoko eta herri-lurretako zoru, hegalkin eta zorupeko aprobetxamendu bereziak arautzen dituen ordenantza fiskaleko aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko 39., 41. eta 42. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

CASCANTE

Aldaketa, Laborantzako herri-lurrak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

CINTRUÉNIGO

Jarduera sailkatua. Eskaera

ZIZUR

2021erako lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

ELORTZ

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ERROIBAR

6. eta 7. aldaketak aurrekontuan. Hasierako onespena

ESPRONTZEDA

2021eko karga-tasak

LIZARRA

APA 5 unitatearen borondatezko birzatiketaren proiektua aldatzea. Hasierako onespena

Akats zuzenketa 2021eko aurrekontuaren behin betiko onespenean

ESTERIBAR

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

FIGAROL

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko karga-tasak

FONTELLAS

Aldaketa 2020ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

FUNES

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

GALAR

Aldaketa Eraikingintza ordenantzan, instalazio fotovoltaikoak arautzeko bizitegi lurzoruan. Behin betiko onespena

GARINOAIN

2021eko lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

GARRALDA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

GESALATZ

2021eko zerga-tasak

IRURTZUN

Jarduera-lizentziaren eskaera

LEDEA

Rokodromoa arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

2021erako lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

2021eko zerga-tasak

MURILLO EL FRUTO

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ODIETA

Deialdia, 2021ean kirol jarduerak egiteko Odietako Udalak dirulaguntzak emateko. Laburpena

Deialdia, 2021ean enplegua sustatzeko kontratazioetarako dirulaguntzak emateko. Laburpena

OLORITZ

2021eko lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

ORISOAIN

2021eko lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

OROTZ-BETELU

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IRUÑA

2021eko udal tributuen ikuskapen planerako irizpideak

Iruñeko Udaleko Haur Eskolen Erakunde Autonomoaren 2021eko Langileen Plantilla. Hasierako onespena

PUIU

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

SANTAKARA

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ULTZAMA

Xehetasun-azterketa. Hasierako onespena

URRAULGOITI

2021eko ordenantza fiskalak

URRITZOLA

2021ko aurrekontua. Hasierako onespena

VALTIERRA

2021eko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak. Onespena

VILLATUERTA

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ZILBETI

Aurrekontuen behin betiko onespena

ANTZIN-AMESKOAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BIDASOA ETA BERROARAN MENDIETAKO BILTZARRA

2021eko aurrekontua. behin betiko onespena

BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2021. urteko plantilla organikoa

KOKORIKO MENDIETAKO BILTZARRA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

Aldaketak ordenantza fiskalean, zeinaren bidez arautzen baitira tasak/prezio publikoak ur hornidurarako, estolderia eta saneamendurako, arazketarako eta uraren ziklo integralarekin zerikusia duten gainerako zerbitzu eta jardueretarako. Behin betiko onespena

ERRIBERAKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Hiri hondakin solidoen kudeaketa arautzen duen ordenantzan. Behin betiko onespena

ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ORBAIBARKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

2021erako lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

KANTAURIKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

A/31/03989 JV/br espedientea. Jendaurreko informazioa

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

Bake epaileen izendapena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

LEITZA

2021eko egutegi fiskala

VIANA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Juicio verbal 1237/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Procedimiento de juicio verbal 773/2020

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

S.A.T. MAESTRE 633NA

Transformación en sociedad de responsabilidad limitada y cambio de denominación social