17. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARAITZ

2021. urteko karga-tasak

Araizko Udalak 2020ko azaroaren 5ean egindako bilkuran, 2021eko karga-tasak onetsi zituen hasiera batez.

2020ko azaroaren 18ko Nafarroako Aldizkari Ofizialaren 269. alean eta udaleko iragarki oholean iragarri ondoren, emandako epea iragan da, eta inork erreklamaziorik aurkeztu ez duenez, behin betikoz onetsi direla ulertzen da:

1. 2021. urteko karga-tasak.

1.1. Lurraren gaineko kontribuzioa: karga-tasa: %0,25.

1.2. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga: karga-tasa: %2,5.

1.3. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga: udalaren gutxieneko indizea; 1,13a.

1.4. Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga: Lurraren balioaren gainean sortzapena egiteko unean aplikatu beharreko koefizienteak onestea, balio-gehikuntza sortzen den epearen arabera. Hain zuzen, 2/1995 Foru Legearen 175.2 artikuluan ezarritako gehieneko koefizienteak izanen dira. Karga-tasari dagokionez, balio-gehikuntzaren sortzealdi guztietan karga-tasa bakarra ezartzea: %20koa, alegia.

2. Erabaki honek 2021. urteko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra.

Araitzen, 2021eko ilbeltzaren 12an. Alkatea.–Jose Manuel Zubillaga Muguerza.

Iragarkiaren kodea: L2100435