109. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

827/2021 EBAZPENA, apirilaren 21ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautapen prozesurako deia egiten da, honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “Desarrollo de producto de biocontrol de hongos fitopatógenos en cultivo y postcosecha en base a levaduras”.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

38E/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 15ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Arbizuko Udal Plan Orokorraren araudiaren 15. artikulua aldatzeko espedientea, Alain Berastegi Mariñelarenak sustatua.

11E/2021 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, behin betiko onesten duena Iruñeko Garraioaren Hiria handitzeko Udalez gaindiko Plan Sektorialaren 4. faseari dagokion birpartzelazio proiektua. Proiektuak Noain Elortzibarko udal-mugarteari eragiten dio eta Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak SAk sustatu du.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

26E/2021 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez handitzen baita 8E/2020 Ebazpenean, otsailaren 19koan, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak baimendutako gastua. Ebazpen hori 111E/2020 Ebazpenaren, irailaren 22koaren, bidez aldatu zen, eta horren bidez onetsi ziren 2019an laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia, “Ureztapenetarako ez diren inbertsioak Nafarroako Ubidearen jarduketa eremutik kanpoko nekazaritzako ustiategietan” izeneko neurrirako. DDBN identifikazioa: 496964.

41E/2021 EBAZPENA, apirilaren 13koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntza honetarako deialdia onesten baita: “Nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak, ez direnak Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko ureztapenetarako laguntzak. Landa Garapenerako 2014-2020 Programa. 04.01. neurria”. DDBN identifikazioa: 557364.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

67C/2021 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica SLU enpresaren Arazuriko lan zentro logistikorako hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

73C/2021 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko Gizarte Zerbitzu Publikoak Kudeatzeko Nafarroako Fundazioko (Gizain Fundazioa) hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

88C/2021 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Idea Servicios Sociosanitarios SL enpresaren Caparrosoko José Ramón Zalduendo egoitzarako hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

89C/2021 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Sando Gestión Social SL enpresaren Olabeko Mentalia Pamplona lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

90C/2021 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Orkoiengo Talleres Arla SL enpresaren hitzarmen kolektiboa luzatzeko eta aldatzeko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

91C/2021 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena Iruñeko Udaleko eta haren erakunde autonomoetako funtzionario eta administrazio-kontratudunentzako akordio kolektiboa aldatzeko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

92C/2021 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Uharteko Zeroa Multimedia SA enpresaren hitzarmen kolektiboa aldatzeko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

93C/2021 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena “Nafarroako enpresa instalatzaileak arlo hauetan: iturgintza, berokuntza, aire-girotzea, suteen prebentzioa, gasa eta antzekoak” sektorearen hitzarmen kolektiboko 2021eko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

1.7. BESTELAKOAK

65/2021 EBAZPENA, apirilaren 7koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana; haren bidez ebazten da Nafarroako Aldizkari Ofizialera bidaltzea, argitara dadin, Euskal Hirigune Elkargoaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko mugaz haraindiko lankidetza hitzarmena, Dantxarineko saneamendu-sistemari buruzkoa.

19/2021 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Buñuelgo udal-mugartean energia elektrikoa ekoizteko “Parque Eólico Pestriz” izeneko instalazioaren aurretiazko administrazio baimena, eraikitzeko administrazio baimena eta zehazki haren onura publikoaren deklarazioa.

322E/2021 EBAZPENA, apirilaren 8koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen baita Isabel Chivite Gilek eta Enrique Gómez Sanzek egindako eskaera, proiektuaren exekuzioa abiarazteko epea urtebetez luzatzeko.

84E/2021 EBAZPENA, martxoaren 30ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen-ukipenetarako baimena ematen baitzaio proiektu honi: “8127612-3408789 proiektua, Uharte Arakilen telekomunikazioetarako lurpeko hoditeria jartzeko”. Sustatzailea Telefonica de España SA da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Granja Dos Hermanas SAk sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

ANTSOAIN

Xehetasun-azterketa, igogailua paratzeko Nafarroa kaleko
4. zenbakian. Behin betiko onespena

ARANGUREN

1. eta 2. aldaketak 2021eko aurrekontuan. Behin betiko onespena

Jarduera-lizentzia ematea

Jarduera-lizentzia ematea

ARRUAZU

Akats zuzenketa, egoitza elektronikoaren domeinuan

ARTAXOA

Deialdia, taxi lizentzia bat adjudikatzeko

AURITZ

Aldaketa, Hirigintzako udal ordenantzaren 133.4 artikuluan. Hasierako onespena

Baso-bideen erabilera, herri-lurretara sartzea eta autokarabanak aparkatzea arautzen dituen udal ordenantza. Hasierako onespena

AIEGI

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BARAIBAR

Udal ordenantza, ur hornidura eta uraren ziklo integralarekin zerikusia duten gainerako zerbitzu eta jardueren tasak arautzen dituena. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Deialdia, 2021ean herri pobretuetan lankidetza proiektuak diruz laguntzeko. Laburpena.

CORELLA

Corellako udalerrian genero-indarkeriaren aurkako jarduketa koordinatzeko tokiko I. Protokoloa. Hasierako onespena

Oinarri orokor eta partikularrak, herri ondasunak berreskuratzeari buruz. Hasierako onespena.

FALTZES

Ordenantza, Helduendako ingeles ikastaroetarako dirulaguntzak arautzen dituena. Hasierako onespena

FUNES

2021eko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

GALAR

Ordenantza, energia-efizientziarako eta mugikortasun elektrikorako diru-laguntzak emateko. Hasierako onespena

Aldaketa Eraikingintza-ordenantzan. Hasierako onespena

GARDE

Tokiko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

UHARTE

2021eko 1., 2., 3., 4. eta 5. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

IBARGOITI

Hiri-jarduketarako plan berezia Getzeko U74 unitatean.
Behin betiko onespena

IRAÑETA

Akats zuzenketa, egoitza elektronikoaren domeinuan

MILAGRO

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko

MURCHANTE

Jarduera-lizentzia. Eskaera

OTSAGABIA

Aldaketa, Ur hornidura arautzen duen ordenantzan.
Behin betiko onespena

ORKOIEN

Ordenantza, komunikazio inklusiboaren sustapena eta hizketa ez-sexistaren erabilera arautzen dituena. Hasierako onespena

IRUÑA

Dirulaguntza-deialdia, norgehiagokako araubidean, irabazi-asmorik gabeko entitateei dirulaguntzak emateko haur eta gazteen parte-hartzea sustatzera bideratutako proiektuak egin ditzaten kultur, aisialdi eta denbora libreko guneetan, 2021ean. Laburpena

Iruñeko Gaztediaren Mahaia izeneko partaidetza-organo sektorialaren berariazko funtzionamendu-araudia.
Behin betiko onespena

ZANGOZA

Aldaketa, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

SESMA

Egoitza elektronikoa sortzea

UKAR

Egoitza elektronikoa sortzea

UHARTE ARAKIL

Akats zuzenketa, egoitza elektronikoaren domeinuan

ULTZAMA

1. aurrekontu-aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko
oinarriei buruzkoa. Behin betiko onespena

Deialdia, dirulaguntzak emateko entitateei, irabazi asmorik gabeko elkarteei eta partikularrei, 2021. urtean kirol eta ariketa fisikoko jarduerak egin ditzaten. Laburpena

Deialdia, irabazi asmorik gabeko entitate, elkarte eta partikularrei dirulaguntzak emateko, arte eta kultura arloko sorkuntzarako eta arte eta kultura arloko jarduerak antolatzeko 2021ean. Laburpena

Deialdia, GKE, lankidetza-proiektu eta irabazi-asmorik gabeko erakundeendako 2021ean dirulaguntzak emateko. Laburpena

VIANA

Jarduera-lizentzia ematea

BIDANKOZE

Tokiko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

VILLATUERTA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 1511. eta 1512. lurzatietan. Behin betiko onespena

BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATEA

Bortzirietako Euskara Mankomunitateko Estatutuen aldaketa. Behin betiko onespena

KINTOKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

2021eko 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

IZARBEIBARKO KIROL ETA OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Parke eolikoen aurretiazko administrazio-baimenaren
eta ingurumen-ebaluazioaren eskaerari buruz emandako informazio osagarria jendaurrean jartzea, parke eoliko hauetarako eta haiekin loturiko energia ateratzeko azpiegituretarako: “Valentuña” (100 MW), “Lorbes” (50 MW), “Salto del Lobo”
(100 MW), “Miramón” (72 MW) eta “Sangorrín” (100 MW).
Denak Zaragozan, Errioxan eta Nafarroan daude.

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

Servicio de Recaudación.
Notificación de Diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 40/2021

Citación. Procedimiento ordinario 852/2020-D

Ejecución de títulos judiciales 31/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Reclamación de cantidad 829/2020

Reclamación de cantidad 843/2020

Citación. Reclamación de cantidad 88/2021

Ejecución de títulos judiciales 82/2020

Citación. Seguridad Social 222/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Seguridad Social 222/2021

Seguridad Social 416/2019

Citación. Seguridad Social 193/2021

Citación. Procedimiento ordinario 119/2021

Ejecución de títulos judiciales 23/2021

Ejecución de títulos judiciales 11/2021

Despido objetivo individual 34/2021

Citación. Seguridad Social 143/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 256/2020

Procedimiento ordinario 232/2020

Ejecución de títulos judiciales número 40/2021

Despido objetivo individual 50/2021

Citación. Procedimiento ordinario 417/2020

Citación. Procedimiento ordinario 406/2020

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

BEHILAN AMAIUR SL

Transformación y cambio de denominación