50. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 12a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

33/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 4koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren otsailaren 27ko 27/2009 Foru Agindua eta Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariaren ekainaren 18ko 231/2013 Foru Agindua aldatzen dituena. 27/2009 Foru Aginduak balore, aseguru eta errentei buruzko urteko informazio aitorpenaren 189 eredua onetsi zuen, eta eredu hori ordenagailuz zuzenean irakurtzeko euskarrian aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak ezarri zituen. 231/2013 Foru Aginduaren bidez, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren 210 eta 211 ereduak onetsi eta horiek aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri ziren; eredu horiek erabili behar dira establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak aitortzeko eta establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrengandik ondasun higiezinak eskuratzeagatik ezarritako atxikipena aitortzeko.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

132E/2020 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Oinarrizko Osasun Laguntzako fakultatiboen lanbide karreraren Ebaluazio Batzordearen osaera.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

42/2020 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, Barneko zuzendari nagusiaren martxoaren 21eko 71/2019 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez, Foruzaingoko agente lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko deialdia onetsi zen.

28/2020 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez merezimendu lehiaketa baterako deialdia egiten baita ikastetxeetan berariazko proiektuak edo programak aztertu eta ezartzeko lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzeko.

366/2020 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren urtarrilaren 28ko 21E/2020 Foru Agindua gauzatzen duena.

388/2020 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez betetzen baita Hezkuntzako kontseilariaren urtarrilaren 29ko 23E/2020 Foru Agindua.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen ekainaren 21eko 739/2019 Ebazpenaren bidez, deialdi bat onetsi da, batetik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko APTE-Anatomia Patologikoaren arloko teknikari espezialisten 4 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proben bitartez izangaien zerrendak osatzeko (2019ko 139. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, uztailaren 18koa).

1.7. BESTELAKOAK

64/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Irakaskuntza Partekatuaren Proiektu Pilotuan parte hartuko duten ikastetxe publikoak zehazten dituena. Proiektu hori 2020ko martxotik ekainera bitarte gauzatuko da.

13E/2020 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen baita Erriberriko udal-mugartean, Las Torres eta La Pedreran (Erriberri), neurtzeko antena bat instalatzeko proiekturako. Sustatzailea MTorres Desarrollos Energéticos SL da.

15E/2020 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariarena, Ingurumen Ukipenetarako Baimena ematen diona “Asteraingo banaketa- eta sarbide-sarea zabaltzeko proiektua” delakoari, A12 autobidean dagoen zuntz optikoko sarea konektatu ahal izateko Asteraingo kontsultategi medikoarekin, sustatzailea Navarra de Servicios y Tecnologías SA (NASERTIC) delarik.

41E/2020 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita Beraskoaingo udal-mugarteko zerri ustiategi baten (umetarako zerramak) instalazioaren aldaketa nabarmena. Granja Belascoáin SL da titularra.

187E/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, “Haragitako ardi-aziendaren instalazioa Pitillasen, umetarako 2.100 ardirentzat” proiektuaren ingurumen inpaktuaren txostena egiten duena. Sustatzailea Izco Jurio Felix, Izco Ongay, Felix y Oscar sozietate kooperatiboa da.

GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA. Jendaurreko informazioa, Zangozan goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari buruzkoa, proiektuaren onespenari buruzkoa eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. Espedientea: SAT11080.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

LIZARRA

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ADIOS

Udalbatzako kideen ordainsariak

Ordenantza, lurzoru urbanizaezinean aire zabaleko lastategiak jartzea arautzen duena. Hasierako onespena

ALLO

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

AGOITZ

Xehetasun-azterketa Irigai Auzoa kaleko 14an. Hasierako onespena

ARESO

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020 urterako plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020rako tasak, prezio publikoak eta zergak. Hasierako onespena

ARITZALA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BERIAIN

Aldaketa 2020rako ordenantza fiskaletan. Behin betiko onespena

BURLATA

Bigarren aldaketa 2019ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

ESPRONTZEDA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

LIZARRA

Deialdia, diru-laguntzak emateko garapen bidean diren herrialdeetako gizarte-egoera ahuleko populazioen funtsezko eta oinarrizko premiak asetzea xede duten proiektuetarako (2020. urtea). Laburpena

Laburpena, 2020an gazte jarduerak sustatzeko laguntzen deialdiarena

ESTERIBAR

Laburpena, euskarazko udako kanpaldietarako
2020ko dirulaguntzen deialdiarena

Laburpena, 2019-2020 ikasturtean euskara
ikasteko dirulaguntzen deialdiarena

Laburpena, jarduera soziokulturalak eta euskara sustatzekoak egiteko dirulaguntzen 2020ko deialdiarena

GIRGILLAO

Jarduera-lizentzia. Eskaera

UHARTE

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

LARRION

2019ko 6., 7. eta 8. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

LATASA

Aldaketa, Epaitza arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

LEKUNBERRI

Xehetasun-azterketa 13. poligonoko 527. lurzatian. Hasierako onespena

MARTZILLA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ERRIBERRI

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga. Lurren balioen gainean aplikatu beharreko koefizienteak

ORKOIEN

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

IRUÑA

Aldaketa inbertsioetarako 2020ko aurrekontuan. Behin betiko onespena.

Aldaketa 2020ko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Behin betiko onespena

Irabazi asmorik gabeko entitateei dirulaguntzak emateko deialdia, 2020. urtean gazteendako proiektuak edo jarduerak egin ditzaten. Laburpena

RIBAFORADA

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 538. eta 70. lurzatietan. Hasierako onespena

ERROMANTZATUA

Alkatetzaren eginkizunen eskuordetzea gaixotasun-bajaren aldian

SANTSOL

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

Interesdunen epatzea, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendutako gora jotzeko errekurtsoan, bide bati zoladura emateko obrak finantzatzeko kontribuzio bereziei buruz

TUTERA

Telekomunikazioak hedatzeko plana. Behin betiko onespena

URROTZ-HIRIA

Udal ordenantza, desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Hasierako onespena

ESA

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ZANGOZAKO ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-OC-552

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-OC-555

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-93

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-S-560

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2014-A-137

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-OC-80

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-100