50. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 12a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LIZARRA

Deialdia, diru-laguntzak emateko garapen bidean diren herrialdeetako gizarte-egoera ahuleko populazioen funtsezko eta oinarrizko premiak asetzea xede duten proiektuetarako (2020. urtea). Laburpena

Oharra: Testu osoa kontsulta daiteke Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (identifikazioa): 498713.

Deialdi honen xedea da, garapen bidean dauden herrialdeei laguntza emateko proiektuetarako 2020an Lizarrako Udalak ematen dituen laguntzen araubidea ezartzea. Laguntza horiek 2020ko ekitaldiko aurrekontuko partida honen kargura ordainduko dira: 2399-482000 - “Garapen bidean diren herrialdeentzako laguntzak”. Xede horretarako, 24.500 euro izanen dira gehienez.

Lizarran, 2020ko martxoaren 4an.–Alkatea, Gonzalo Fuentes Urriza.

Iragarkiaren kodea: L2003358