230. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 6a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

EPATZE DEIA 206/2020 prozedura laburtuan, zeina aurkeztu baitzen Hezkuntzako kontseilariaren maiatzaren 7ko 132E/2020 Foru Aginduaren aurka. Foru agindu horren bidez, baiesten da gora jotzeko errekurtso bat, David García Chandía jaunak Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen zuzendariaren abuztuaren 21eko 2995/2019 Ebazpenaren aurka aurkeztu zuena.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso hauetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren irailaren 2ko 137/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoak.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

50E/2020 FORU AGINDUA, irailaren 21ekoa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariaren ekainaren 19ko 36E/2019 Foru Agindua; haren bidez oinarri arautzaileak onetsi ziren Nafarroako kirol federazioei dirulaguntzak emateko 2019ko irailaren 1etik 2020ko abuztuaren 31 bitarteko aldirako. Partez aldatzen dira aipatu foru aginduaren I. eranskineko 18.3 oinarriaren edukia eta II. eranskineko 1.1.a) oinarriarena.

112E/2020 EBAZPENA, irailaren 22koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Landa Garapeneko zuzendari nagusiaren otsailaren 19ko 6E/2020 Ebazpena. Ebazpen horren bidez deialdi hau onetsi zen: “Laguntzak, ureztatze ekipamenduetarako inbertsioak egiteko, Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko nekazaritzako ustiategietarako. 2014-2020 Landa Garapenerako Programa. 04.01. neurria”. DDBN identifikazioa: 496946.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

77C/2020 EBAZPENA, abuztuaren 11koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko Volkswagen Navarra SA enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

86C/2020 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, TRW Automotive España SLU enpresaren Iruñeko lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

90C/2020 EBAZPENA, irailaren 10ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko Anaitasuna Kirol eta Aisia Sozietate Kulturalaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa. Erantzukizun mugatuko Eco Bardenas ENSa inskribatzea (753 NA).

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Martzillako udal-mugartean legarra erauzteko “La Planilla” meatzaritza proiektuarena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

LIZARRA

Deialdia, ingurumeneko erdi mailako teknikari lanpostuan aldi baterako kontratazioarekin aritzeko izangaien zerrenda bat oposizio-lehiaketa bidez eratzeko

IRUÑA

Berraztertze-errekurtsoa Iruñeko Udaltzaingoko Agente Leheneko 7 lanpostu kategoriaz igotzeko lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren kontra

Berraztertze-errekurtsoa Iruñeko Udaltzaingoko Agente Leheneko 7 lanpostu kategoriaz igotzeko lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren kontra

RIBAFORADA

Zerbitzu anitzetako enplegatua, C mailakoa. Izendapena

TAFALLA

Deialdia, izangaien zerrenda bat eratzeko, gizarte-langile
lanpostua aldi baterako kontratu bidez betetze aldera

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

Aldaketa Hirigintzako Araudiaren 53. artikuluan.
Behin betiko onespena

2020ko 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ANDOSILLA

2-10/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ARAITZ

01/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ARTAXOA

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

AIEGI

Alkatetzaren eskuordetzea

BARAÑAIN

Akats zuzenketa, 11/2020 aurrekontu-aldaketaren iragarkian

14/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

13/2020 aurrekontu-aldaketa (diru-sarreren bidezko kredituen gaikuntza). Onespena

12/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BETELU

02/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BURLATA

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

CABANILLAS

Akats zuzenketa, 7. eta 8. aurrekontu-aldaketen behin betiko onespenaren iragarkian

CAPARROSO

2020ko 14., 15. eta 16. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ZARRAKAZTELU

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

CASTEJÓN

Akats zuzenketa, 5/2020 aurrekontu-aldaketari buruzko iragarkian

Udal Musika Eskolako 1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

6/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

CORELLA

2020ko 4., 5., 6. eta 7. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

DONEZTEBE

4/2020 eta 6/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ESTERIBAR

2020ko 11. eta 12. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ETXALAR

2020ko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa 2. poligonoko 151. lurzatian.
Behin betiko onespena

ETXARRI ARANATZ

Tokiko Gobernu Batzarreko kide kargutik kentzea
eta bigarren alkateorde izateari uztea

Tokiko Gobernuko Batzarreko kide berria izendatzea

LARRAGA

6-10/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

LARRAGOA

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako ordenantza.
Behin betiko onespena

LARRION

1-5/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

MAÑERU

1-6/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

MARTZILLA

11/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MENDABIA

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MURILLO EL CUENDE

Trafikoa, ibilgailu motordunen zirkulazioa eta bide segurtasuna arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

MURUZABAL

2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko

ODIETA

Xehetasun-azterketa, Ostizko 9. poligonoko 186., 67., 68., 176., 187., 247., 250., 40., 41., 249., 188. eta 189. lurzatiena.
Behin betiko onespena

ERRIBERRI

2020ko aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ORKOIEN

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 1542. lurzatian.
Behin betiko onespena

OTEITZA

2020ko 6. eta 7. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

AZKOIEN

6/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

GARES

8-10/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ZANGOZA

2020ko 4. eta 5. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

SANTSOL

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

UKAR

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ESA

2020/1, 2020/2, 2020/3, 2020/4, 2020/5 eta 2020/6 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

AZKOIEN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Gizarte-larrialdiko laguntzetarako dirulaguntza

ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

1/2020 aurrekontu-aldaketa (aparteko kreditua). Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-525

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-154

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-OC-313

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Procedimiento 141/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Despido objetivo individual 825/2019

Ejecución de títulos judiciales 63/2020

Citación. Procedimiento ordinario 980/2019

Ejecución de títulos judiciales 27/2020

Citación. Procedimiento ordinario 708/2019-D

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Procedimiento ordinario 138/2020

Despido objetivo individual 294/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Modificación sustancial de condiciones laborales 271/2020

Ejecución de títulos judiciales 62/2020

Ejecución de títulos judiciales 63/2020

Ejecución de títulos judiciales 59/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 301/2020