156. ALDIZKARIA - 2016ko abuztuaren 12a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

52/2016 FORU DEKRETUA, uztailaren 27koa, Nafarroako Foru Komunitateko Emakume Elkarteen Zentsua arautzen duena.

1.1.3. Foru Aginduak

262/2016 FORU AGINDUA, uztailaren 19koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, Nafarroako zerri-aziendako ustiategien gehieneko tamaina arautzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1282/2016 EBAZPENA, uztailaren 28koa, Gizarteratzeko eta Babes Sozialerako zuzendari nagusiak emana, Eskubide Sozialetako Departamentuko Gizarteratzeko eta Babes Sozialerako Zuzendaritza Nagusiko zerbitzuetako zuzendarien aldi baterako ordezkoak izendatzen dituena.

528/2016 EBAZPENA, uztailaren 27koa, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Jesús Goiburu Imaz andrea Administrazio eta Kudeaketa Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko Garapen Estrategikoaren, Azpiegituren eta Baliabide Kudeaketaren Zuzendariordetzari atxikirik.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA. Iragarkia, maiatzaren 23ko 1277/2016 Ebazpenaren aurkako errekurtsoko interesdunak epatzen dituena; ebazpen horren bidez, maisu-maistren kidegoan sartzeko hautapen prozeduran onartu eta baztertutako izangaien behin betiko zerrendak onetsi ziren.

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA. Akats zuzenketa, Iker Imaz Alias jaunak uztailaren 4ko 1769/2016 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoko interesdunak epatzen zituen iragarkiarena (iragarkia 2016ko 146. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren 29an). Ebazpen horren bidez, maisu-maistren kidegoan sartzeko lehiaketaldiko merezimenduen behin betiko balorazioa onetsi zen.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

AKATS ZUZENKETA, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiaren maiatzaren 25eko 629E/2016 Ebazpenarena; horren bidez, behin betiko onetsi zen Erripagañako Udalez gaindiko Plan Sektorialeko B-4 unitate morfologikoko B-4.1.1 lurzatiaren xehetasun azterlana, Construcciones Andía SAk sustatua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

925/2016 EBAZPENA, abuztuaren 1ekoa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, udal poligono eta lokalak sustatzeko diru-laguntzen 2016ko deialdia onesten duena, haietan jarduera ekonomikoak garatzeko.

LANDA GARAPENEKO, INGURUMENEKO ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO DEPARTAMENTUA. Berriro argitaratzea Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiaren ekainaren 30eko 722/2016 Ebazpena.

780/2016 EBAZPENA, uztailaren 26koa, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, “Kalitate araubideetan lehenbizikoz parte hartzea” azpineurrirako laguntzen 2016ko deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren barrenean.

799/2016 EBAZPENA, abuztuaren 2koa, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, NNPEK-Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseiluari, Nafarroako Foru Komunitatean ekoizpen ekologikoaren kontrol-agintaritza den aldetik, 2016-2020 aldian eman beharreko laguntzaren oinarri arautzaileak onesten dituena.

Laburpena, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiaren abuztuaren 1eko 925/2016 Ebazpenarena; ebazpen horren bidez, udal poligono eta lokalak sustatzeko diru-laguntzen 2016ko deialdia onetsi da, haietan jarduera ekonomikoak garatzeko.

Laburpena, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiaren uztailaren 26ko 780/2016 Ebazpenarena; ebazpen horren bidez, “Kalitate araubideetan lehenbizikoz parte hartzea” azpineurrirako laguntzen 2016ko deialdia eta oinarri arautzaileak onetsi dira Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren barrenean.

Laburpena, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiaren abuztuaren 2ko 799/2016 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez NNPEK-Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseiluari, Nafarroako Foru Komunitatean ekoizpen ekologikoaren kontrol-agintaritza den aldetik, 2016-2020 aldian eman beharreko laguntzaren oinarri arautzaileak onesten dira.

1.7. BESTELAKOAK

258/2016 FORU AGINDUA, uztailaren 19koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren otsailaren 25eko 46/2014 Foru Agindua aldatzeko prozedura hasten duena. Foru agindu horren bidez basa faunaren zenbait espezie gizakiek jateko ez diren animalien azpiproduktuekin elikatzea eta Nafarroako Foru Komunitateko hegaztientzako bazkalekuen funtzionamendua arautu, Europar Batasuneko intereseko espezie nekrofagoak elikatzeko babes eremua ezarri eta funtzionamendurako arauak zehaztu ziren.

223E/2016 EBAZPENA, uztailaren 22koa, Ingurumen Kalitatearen eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Beteluko udal mugapean brontze galdaketarako instalazio baten Ingurumen baimen integratua aldatzen duena. Instalazioaren titularra Wisco Española SA da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ERROIBAR

Lan publikoaren eskaintza. 2016

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABERIN

6. eta 7. aldaketak 2016ko aurrekontuan. Hasierako onespena

ALTSASU

Laburpena, artearen arloko erakundeak sustatzeko diru-laguntzen deialdiarena

ANDOSILLA

Aldaketa Diru-laguntzak ematea arautzen duen ordenantzan Hasierako onespena

Jarduera sailkaturako lizentzia. Eskaera

AGOITZ

AR2 banaketa eremuko Plan Partzialeko F3, F4, F5 eta F6 lurzatien xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

ARROITZ

Alkatea ordeztea

BAZTAN

Aldaketa xehakatua Baztango Udal Planeko ordenantza orokorretako VI. kapituluko 35., 43. eta 49. artikuluetan. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

Alkatearen ordezkapena, udalerritik kanpo izateagatik

BUÑUEL

Datu pertsonalen fitxategiak sortzea

BURLATA

Laburpena, banakako ebaluazioaren bidez diru-laguntzak emateko deialdi publikoarena, desgaitasuna duten Burlatako herritarrak 2016an zentro okupazionaletara babespeko garraioan joateko gizarte laguntzak eman beharrez

CABANILLAS

Ordenantza, Udalaren ondasunak hirugarrenei lagatzea arautzen duena. Behin betiko onespena

CÁRCAR

Alkatetza beste baten esku uztea

ZARRAKAZTELU

Kuadrilla gelatako lokalak arautzen dituen ordenantza
Behin betiko onespena

CASCANTE

Alkatea ordeztea

Aldaketa Udal Planean, Concepción Ximénez kaleko 18ko eraikinaren deskatalogazioari dagokiona. Behin betiko onespena

Aldaketa Udal Plan Orokorrean, hirigintza arauetako A.A. 2 jarduketa asistematikoari dagokiona. Behin betiko onespena

CINTRUENIGO

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

DESOIO

1/2016 aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

DONEZTEBE

Jarduera sailkatua. Baimena

EULATE

Ezkontza zibila egiteko eskumena bertze baten esku uztea

FONTELLAS

Hiri jarduketarako plan berezia, Hirigunea zaintzeko ordenantzaren 81. artikulua aldatzeko. Behin betiko onespena

Hirigintza hitzarmena. Behin betiko onespena

UA 12-9 jarduera unitatea birzatitzeko proiektua
Behin betiko onespena

LARRAGA

San Andrés karrikako 113ko eraikinaren xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

LESAKA

Hirigintzako Araudi Orokorreko aldaketa eta Eraikinetako irisgarritasunaren eta efizientzia energetikoaren hobekuntza kudeatzeko eraikuntzaren ordenantzetakoa

MARTZILLA

2016ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

MURCHANTE

2016ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Laburpena, 2015-2016 ikasturtean Noain Elortzibarko udal mugapetik kanpora euskarazko eskolak ematen dituzten ikastetxe publikoetarako eskola garraiorako diru-laguntza izendunak arautzen dituen deialdiarena, D ereduko Lehen Hezkuntzako
6. mailako ikasleentzat

ODIETA

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

OIZ

Aldaketa, Ur horniduraren tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

ORKOIEN

Udal ordenantza, Diru-laguntzak ematea arautzen duena
Hasierako onespena

OTEITZA

2016ko aurrekontuak. Behin betiko onespena

AZKOIEN

Ludoteka zerbitzuaren prezio publikoak

Arau Subsidiarioen 48. artikuluaren aldaketa

ZANGOZA

Aldaketa, Udal Planeko hirigintza antolamenduko determinazio xehakatuetan. Hasierako onespena Lerrokadurak eta altuerak aldatzea, Rocaforteko industrialdeko APA-3ko I.4, I.5 eta I.6 lurzatietako eraikuntzetan

UNANU

Aurrekontuko 01/2016 aldaketaren espedientea
Hasierako onespena

EGUESIBAR

Aldaketa Hirigintzako Udal Planean, Egulbati jaurerriko lurzoruaren sailkapena aldatzeko eta haren mugape guztia paisaia babestu deklaratzeko. Behin betiko onespena

ALESBES

Aldaketa, Herrilurretako ondasunak arautzen dituen ordenantzan Behin betiko onespena

Aldaketa, Herrilurretako belarrak arautzen dituen ordenantzan Behin betiko onespena

ZARAITZUKO IBAXAREN BATZORDEA

Aldaketa Batzordearen ordenantzan. Behin betiko onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 3. EPAITEGIA
(FAMILIA EPAITEGIA)

Ediktua. 710/2015 prozedura

Ediktua. 81/2016 prozedura

Ediktua. 32/2016 prozedura

Ediktua. 118/2016 prozedura

Ediktua. 573/2016 prozedura

Ediktua. 341/2016 prozedura

Ediktua. 569/2016 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 387/2016 prozedura arrunta

IRUÑEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 461/2016 prozedura arrunta

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 105/2016 prozedura arrunta

Zitazio ediktua. 117/2016 prozedura arrunta