95. ALDIZKARIA - 2001eko abuztuaren 6a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Agintariak eta Langileak

171/2001 FORU DEKRETUA, ekainaren 25ekoa, Yolanda Marco Gallo andrea, berak eskatuta, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Turismo Ataleko burutzatik kentzea xedatzen duena.

172/2001 FORU DEKRETUA, ekainaren 25ekoa, Nazareth Yabar Martínez andrea, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Turismoko atalburu izendatzen duena.

FORU AGINDUA, 2001eko ekainaren 25ekoa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Nazareth Yabar Martínez andrea Araugintza eta Koordinazio Juridikoaren Ataleko Nekazaritzako Egituren Araubide Juridikoaren Bulegoko burutzatik kentzea xedatzen duena.

145/2001 EBAZPENA, uztailaren 23koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Lan eta Antolamenduaren Psikologiaren arloko praktiketako psikologoentzako lau lanpostu aldi baterako eta oposizio bidez betetzeko deialdia onesten duena. Foru Komunitateko Administraziokoa den Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuan arituko dira.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko Zerbitzu Orokorretako langile izateko 28 lanpostu huts oposizio bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

179/2001 FORU DEKRETUA, uztailaren 2koa, "Iruñerriko Ibai Parkea" izeneko proiektuaren gauzatzeak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaezko desjabetzapenaren ondorioetarako, presakoa dela deklaratzen duena.

966/2001 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2002. urtean oxigenoterapia eta arnasketarako etxez etxeko beste terapien zerbitzua kontratatzeko gastua baimendu eta adjudikazio espedienteari hasiera ematen diona.

627/2001 EBAZPENA, uztailaren 25ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Bide Segurtasuna. 54. tarte arriskugarria (TA-54) kentzeko lanak: Ledean N-240 Iruña-Huesca eta NA-127 Zangoza-Sos del Rey Católico errepideen bidegurutzea hobetzea" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

628/2001 EBAZPENA, uztailaren 25ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Ebroko Ardatza, NA-134 errepidea handitu eta hobetzea, tartea: NA-115etik NA-660ko bidegurutzera bitarteko lotura" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

740/2001 EBAZPENA, ekainaren 26koa, Industri zuzendari nagusiak emana, Obanosen goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko baimena eman, dagokion proiektua onetsi eta, zehazki, haren onura publikoa deklaratzen duena.

741/2001 EBAZPENA, ekainaren 26koa, Industri zuzendari nagusiak emana, Abartzuzan goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko baimena eman, dagokion proiektua onetsi eta, zehazki, haren onura publikoa deklaratzen duena.

742/2001 EBAZPENA, ekainaren 26koa, Industri zuzendari nagusiak emana, Cortesen eta Buñuelen goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko baimena eman, dagokion proiektua onetsi eta, zehazki, haren onura publikoa deklaratzen duena.

2969/2001 EBAZPENA, uztailaren 20koa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, galkorrak ez diren gaien hornidura kontratatzeko espedientea onesten duena, lehiaketa irekiaren bidez esleitzeko.

AKATS ZUZENKETA, uztailaren 4ko 566/2001 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez Herrilan zuzendari nagusiak "Iruña-Tutera N-121 errepideko trazadura hobetzea, 13+250 k.p.an (Tiebas)" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jarri zen.

IRAGARKIA, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuarena, Nafarroako Gobernuak FITUR 2002 ferian izanen duen standa diseinatu, muntatu eta desmuntatzeko lanak lehiaketa bidez kontratatzea onesten duena.

892/2001 EBAZPENA, uztailaren 25ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Ikasgelategiaren barneko argiztapena berritzeko lanak Electrificaciones Lumen, S.A.L. enpresari esleitzen dizkiona (C16/2001).

Beste Xedapenak

874 FORU AGINDUA, 2001eko uztailaren 26koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, 2001 eta 2002. urteetan ehiza antolatzeko planak egiteko laguntza teknikoen deialdia onesten duena.

1396/2001 EBAZPENA, ekainaren 12koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Cabanillasko ureztalurrak (Tausteko kanala) modernizatzeko proiektuari buruz Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten duena.

558/2001 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, maila ez-unibertsitarioetako irakaskuntza itunduari 2001eko hirugarren bihilekoari dagozkion dirulaguntzak ordaintzeko baimena ematen duena.

2132/2001 EBAZPENA, ekainaren 28koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, emakume langileak saritzeko deialdia onesten duena.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

A R G U E D A S

Behin betiko onespena, urbanizazio proiektuari

L E G A R D A

Hasierako onespena, Udal Planari

O B A N O S

Behin betiko onespena, 2001eko aurrekontu orokor eta bakarrari

T A F A L L A

2001eko aurrekontuko aldaketa (4/2001) hasiera batez onetsirik

L I Z A R R A

Salaketen jakinarazpena

O I B A R

Hasierako onespena Oibarko A-16 unitateko 8-9-10-11-12 eta 13. lurzatietako xehetasun azterlanari

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

Hasierako onespena, 2001eko aurrekontuko aldaketari (1.)

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

2000ko kontuak behin betikoz onetsirik

V I L L A T U E R T A

1.186. lurzatiaren xehetasun azterlana

C I N T R U E N I G O

Hasierako onespena, U.E.-6 unitateko konpentsazio batzordearen eta estatutuen proiektuari

Behin betiko onespena, industrialde berria urbanizatzeko proiektuari

Behin betiko onespena, kudeaketa sistema aldatzeko espedienteari

A L L I N

Aurrekontu arruntaren hasierako onespena

I R U N B E R I N

2001eko aurrekontua onetsirik

D E I K A Z T E L U

Hasierako onespena, zakurrak edukitzea arautzen duen udal ordenantzari

I T U R M E N D I

Behin betiko onespena, 2001eko aurrekontuari eta plantilla organikoari

M U R U Z A B A L

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren hautaketa

U K A R

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren hautaketa

V I A N A

Obren kontratua adjudikaturik

Herri-lurzatien aprobetxamendua

Herrilurren aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa hasiera batez onetsita

Aurrekontua aldatzeko espedientea hasiera batez onetsita

A N T S O A I N

Zehapenen jakinarazpena

B A R B A R I N

Hasierako onespena, Barbaringo Udaleko 2001erako aurrekontu orokor eta bakarrari eta hura betearazteko oinarriei

2001eko plantilla organikoa

2000ko kontuak

L E K U N B E R R I

Herrilurra desafektaturik

Arguedas, Valtierra, Villafranca, Milagro eta Cadreitako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea

Behin betiko onespena, 2001eko aurrekontuari

B E R A

Berako Udaleko albiente izateko lanpostu bat, untzionario izaerakoa, oposizio bidez betetzeko deialdia. Izendapen proposamena

NOAIN (ELORTZIBAR)

2001-2002 aldian Noain-Elortzibarko Udalaren udal eraikinak garbitzeko zerbitzuaren laguntza teknikorako baldintzak

C O R T E S

Lehen haurtzarorako zentroa egokitzeko obrak

ZARAITZUKO BATZARRE NAGUSIA

Oihan enkantea

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko zehapenen jakinarazpena

T U T E R A

Deialdia, Tuterako Udaleko izapideetarako laguntzaile izateko 4 lanpostu lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko, gero Herritarrentzako Laguntza Zerbitzuan ari daitezen, Antolaketaren eta Langileriaren Azpialorrean

O L T Z A

Deialdia, Oltza zendeako Udalaren zerbitzuko kultur eta kirol koordinatzaile izateko lanpostu finko bat, oposizio- lehiaketaren bidez betetzeko

A L T S A S U

Euskararen erabilera normalizatzeko udal ordenantza