62. ALDIZKARIA - 2001eko maiatzaren 21a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

119/2001 FORU DEKRETUA, maiatzaren 18koa, Nafarroako Errepideko Bidaiari Garraioko Hitzarmen Kolektiboko Negoziazio Mahaiko sindikatuen ordezkariek lanuzterako egindako deia dela eta, errepideko bidaiari-garraiorako funtsezko zerbitzuen funtzionamendua ziurtatzen duena.

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

FORU AGINDUA, 2001eko maiatzaren 9koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, aheria harrapatzeko arriskua duten animaliak larretara eramateak arautzen dituena.

Agintariak eta Langileak

453/2001 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Victoria Uhalte Sevilla andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikiriko funtzionarioa, Alde Zaharreko Osasun Eskualde Oinarrizkoko zuzendaritzatik kentzen duena.

454/2001 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Jesús Ederra Miranda andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikiriko funtzionarioa, Alde Zaharreko Erizaintza Unitateko burutzatik kentzen duena.

455/2001 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Jesús Ederra Miranda andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikiriko funtzionarioa, Alde Zaharreko Osasun Eskualde Oinarrizkoko zuzendari izendatzen duena, bitarte baterako.

DEIALDIA, Nafarroako Parlamentuaren zerbitzuko dokumentalista eta liburutegiko laguntzaile lanpostu bat lekualdatze-lehiaketaren bitartez betetzekoa

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

99/2001 FORU AGINDUA, apirilaren 23koa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri Departamentuko Gizarte Ongizate Zuzendaritza Nagusirako orotariko altzari eta tresnak erosi eta paratzeko hornidura lehiaketa bidez kontratatzea xedatzen duena.

13/2001 FORU AGINDUA, otsailaren 15ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan eta Toki Administrazioaren Departamentuen egoitza den "Fuerte del Príncipe II" eraikina garbitzeko kontratua adjudikatzen duena.

522/2001 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zentroetan sorturiko 3. multzoko osasun hondakinak eraman eta tratatzeko zerbitzua kontratatzeko gastua baimendu (OB5/2001 lehiaketa) eta kontratazio espedienteari hasiera ematen dio.

524/2001 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zentroetarako diagnosirako tresneriaren erosketa kontratatzeko gastua baimendu (OB7/2001 lehiaketa) eta kontratazio espedienteari hasiera ematen dio.

594/2001 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2001. urterako Bideko Ama Birjina Ospitaleko kioskoa kudeatu eta ustiatzeko gastua baimendu eta esleipen espedienteari hasiera ematen diona.

353/2001 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Zaragoza-Altsasu trenbideko 142/202 k.p.an, Puiuko udalerrian dagoen pasabidea kentzeko obrak" izeneko proiektua behin betikoz onesten duena.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Ediktua.

EBAZPENA, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoarentzat Sorollarako informatika ekipoak erosteko gastua baimendu eta esleipen espedienteari hasiera ematen diona.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2001eko apirilaren 23koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Antsoaingo errepidearen eta Iparraldeko Ingurabidearen gaineko oinezkoendako bi pasabide, Antsoainen" izeneko proiektuko obrek ukituriko ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela deklaratzen duena.

ERABAKIA, 2001eko apirilaren 23koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Cortesko udal mugapean Zaragoza-Altsasu trenbideko 59/260 eta 60/684 k.p.etan dauden pasaguneak kentzea" izeneko proiektuko obrek ukituriko ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela deklaratzen duena.

ERABAKIA, 2001eko apirilaren 23koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Puiuko udal mugapean Zaragoza-Altsasu trenbideko 142/202 k.p.an dagoen pasagunea kentzea" izeneko proiektuko obrek ukituriko ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela deklaratzen duena.

100/2001 FORU AGINDUA, maiatzaren 16koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak emana, Orkoiengo Udalak eta Uharte eta Esteribarko Mankomunitateak euskararen erabilerari buruzko araudia eremu mistoan aplikatzeko ekintza-planaren aurka jarritako 437/01 zenbakiko administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko espediente administratiboa Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Sailera igortzen duena; araudi hori Nafarroako Gobernuak onetsi zuen, 2001eko urtarrilaren 8ko Erabakiaren bidez.

101/2001 FORU AGINDUA, maiatzaren 16koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak emana, Bortziri, Sakana, Malerreka eta Leitzako Mankomunitateek euskararen erabilerari buruzko araudia euskal eremuan aplikatzeko ekintza-planaren aurka jarritako 435/01 zenbakiko administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko espediente administratiboa Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Sailera igortzen duena; araudi hori Nafarroako Gobernuak onetsi zuen, 2001eko otsailaren 5eko Erabakiaren bidez.

377/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Uharteko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra aldatzeko espedientea behin betikoz onesten duena, zerbitzuen poligono bat ezartzeko, Itaroa sektorean, herri horretako Udalak sustaturik.

380/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 26koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Cortesko Arau Subsidiarioak 3. sektorean aldatzeko espedientea, Ibercanal, S.A.k sustatua, behin betikoz onesten duena.

381/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 26koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Fiteroko Arau Subsidiarioak 1, 2 eta 4. eremuetan aldatzeko espedientea, herri horretako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

466/2001 FORU AGINDUA, apirilaren 25ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Artatzako (Ameskoabarren) Lerrokaduren Agiria, 9. poligonoko 92. lurzatiari dagokiona, María Purificación López Sarate andreak sustatua, behin betikoz onesten duena.

467/2001 FORU AGINDUA, apirilaren 25ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Iruñeko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra, UO-4 Unitateko EP-1 (Larrabide-Argarai) lurzatiari dagokionez (Osasun Etxea), aldatzeko espedientea, hiri horretako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

938/2000 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, Torres del Rioko lurzati berrantolamenduak, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura Departamentuak sustatuak, ingurumenean izanen duen Eraginaren Azterlana jendaurrean jartzea xedatzen duena.

165/2001 EBAZPENA, martxoaren 1ekoa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana. Honen bidez baimena ematen da maila ez-unibertsitarioetako irakaskuntza itunduari 2001eko lehenbiziko bihilekoari dagozkion dirulaguntzak ordaintzeko.

448/2001 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 56/2001 prozedura arruntaren administrazioarekiko auzi- errekurtsoari dagokion administrazio espedientea Administraziarekiko Auzien 1. Epaitegira igortzen duena.

141/2001 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Cordovillako "Fundación Aspace Navarra" enpresako lan hitzarmen kolektiboaren 2001. urterako lansarien berrikuspena (13/2001 espediente zenbakia) erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

142/2001 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Noaingo "Nissan Forklift España, S.A." enpresako lan hitzarmen kolektiboaren 2001. urterako lansarien berrikuspena (14/2001 espediente zenbakia) erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

327/2001 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Tafallako "Victorio Luzuriaga-Tafalla, S.A." enpresaren lan hitzarmen kolektiboa (38/2001 espediente zenbakia) erregistratu, gorda ilatu eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

357/2001 EBAZPENA, apirilaren 17koa, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana "Askotariko Merkataritza" Sektoreko lan hitzarmen kolektiboaren 2000. urterako lansarien berrikuspena (41/2001 espediente zenbakia) erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

366/2001 EBAZPENA, maiatzaren 2koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko "Okindegiak" sektorerako lan hitzarmen kolektiboaren hein bateko aldaketa (80/2000 espediente zenbakia) erregistratu, gordailatu eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

369/2001 EBAZPENA, maiatzaren 2koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko "Ardogintzako industriak" sektorerako lan hitzarmen kolektiboa (46/2001 espediente zenbakia) erregistratu, gordailatu eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

LEHENDAKARITZA DEPARTAMENTUA. Jakinarazpen ediktua.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedientea.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteen ebazpena.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Ediktua.

OHARRA, Nekazaritzako Egituren Zerbitzuak emana, Bargota II aldeko Lurzati Berrantolamenduari buruzko Behin betiko Erabakiaren onespena aditzera emateko.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

B A R A Ñ A I N

Arau-hausteen jakinarazpena

G A R D E

Akatsen zuzenketa

L I Z O A I N

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

V I A N A

Behin-behineko zerrenda, Vianako Udaleko administrari laguntzaile izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko deialdira aurkeztutako izangaiena

E G U E S I B A R

2001eko bestetako kartelaren lehiaketa

ERRONKARIBARKO BATZARRE NAGUSIA

Oihan enkantea

B E R R I O Z A R

Lurraren gaineko kontribuzioko karga-tasak zuzendurik

L A R R A G A

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

N A G O R E

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

I R U Ñ A

"Iruñeko Hiria" Energia arloko I. Lehiaketa eta "Iruñeko Hiria" Energia arloko Sariaren lehen ekitaldia. Deialdien eta oinarrien onespena

T A F A L L A

E D I K T U A

I R U Ñ A

Lehiaketa publikorako deialdia. San Jorge eta Ave María I.P.etan fatxadak eraberritzeko obrak

Deialdi murriztuak, Iruñeko Udaleko langileentzat

C A P A R R O S O

"Igerileku estalia Caparroson" proiektuaren obrak egitea kontratatzeko lehiaketa

O I B A R

Jarduera sailkatua

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

B A Z T A N

E d i k t u a

E d i k t u a

B E R A

Jarduera sailkatua

Z I Z U R

Jarduera sailkatua

L E I T Z A

Jarduera sailkatua

M E N D A Z A

Jarduera sailkatua

T U T E R A

Jarduera sailkatua

U L T Z A M A

Jarduera sailkatua