116. ALDIZKARIA - 2024ko ekainaren 6a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

58/2024 FORU DEKRETUA, maiatzaren 29koa, zeinaren bidez arautzen baitira Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako eskola jantokiak.

1.1.3. Foru Aginduak

58/2024 FORU AGINDUA, 2024ko maiatzaren 22koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita 531 zenbakiko ordainketa-gutunaren eredua, konturako ordainketa egin dadin geroratzeko eta zatikatzeko eskaera telematikoetan.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1938/2024 EBAZPENA, maiatzaren 16koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko osasun kudeaketako teknikarien lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketaren bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

1139/2024 EBAZPENA, 2024ko maiatzaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onesten da Nafarroako Unibertsitate Publikoan zerbitzuetako ofizial izateko 1 lanpostu (C maila) oposizioaren sarrera-prozeduraren bidez betetzeko deialdirako.

1152/2024 EBAZPENA, 2024ko maiatzaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa-prozesurako deia egiten da, jarduera zientifiko-teknikoen kontratu bidez honako ikerketa-proiektu hau garatzeko: "InteVol" ERC-2021, zk.: 101042702.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

145E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 15ekoa, Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, hasiera batean onesten duena Iruñeko 4. poligonoko 759. katastro-lurzatiaren xehetasun azterketa, "Nafarroako Unibertsitatearen Campusa" udalez gaindiko plan sektorialeko Z-6 jarduketa-unitateari dagokiona. Sustatzailea Inmobiliaria Universidad de Navarra SA da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

55E/2024 FORU AGINDUA, maiatzaren 6koa, Kultura, Kirol eta Turismoko kontseilariak emana, zeinaren bidez dirulaguntza deialdi honen kredituari 102.423,06 euro gehitzen baitzaizkio: "Nafarroako udalentzako dirulaguntzak, 2024an Foru Komunitateko udal agertokietan arte eszeniko eta musikal profesionalen programazioa bultzatzeko (Udal Platea Local)". DDBN identifikazioa: 749845.

59E/2024 FORU AGINDUA, maiatzaren 13koa, Kultura, Kirol eta Turismo Departamentuko kontseilariak emana, baimendutako kreditua handitzen duena 2024an turismo elkarteek, toki erakundeek eta turismo partzuergoek, Turismoaren Plan Estrategikoaren ondorioz, turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jarduketetarako dirulaguntzen deialdian. DDBN identifikazioa: 750150.

214E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 3koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez onesten da 2024-2025 aldian dirulaguntza batzuk emateko deialdi bat. Nafarroako Berdintasunerako Institutuak emanen dizkie Nafarroako Foru Komunitatean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu eta sustatzeko proiektuak garatzen dituzten emakumeen elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko bestelako elkarte edo entitate batzuei. DDBN identifikazioa: 758712.

279E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 8koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita Nafarroako Berdintasunerako Institutuak dirulaguntzak eman diezazkien 2024. urtean Nafarroako Foru Komunitatean LGTBI+ pertsonen berdintasun soziala bultzatu eta sustatzeko proiektuak egiten dituzten elkarteei edo irabazi-asmorik gabeko entitateei. DDBN identifikazioa: 759873.

280E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 8koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren dirulaguntzen deialdia Nafarroako toki entitateentzat, LGTBI+ arloko sustapen eta babes proiektuak egin daitezen 2024an. DDBN identifikazioa: 760083.

290/2024 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Etxebizitzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez 6.000.000 euro gehitzen zaizkion lehendik dauden eraikinetan birgaitze energetikoko jarduketak egiteko dirulaguntzen 2023ko deialdiaren gastu baimenduari ("SEM-Eraikinak 2023"). DDBN identifikazioa: 665129.

453/2024 EBAZPENA, maiatzaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako toki-erakundeei dirulaguntzak emateko deialdi bat ebazten duena, 2024an herrietako kontsultategiak eta kontsultategi lagungarriak eraikitzeko eta eraberritzeko obrak finantzatzeko xedez.

163E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Enpresen Sustapenerako zuzendari nagusiak emana, lehiakortasuna hobetzeko laguntzen 2024ko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 761167.

113E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Unibertsitateko zuzendari nagusiak emana, Nafarroarentzat interesa duten doktorego programak egiteko doktoratu aurreko laguntzen 2023ko deialdia ebazten duena.

4763E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Nafarroako udalei dirulaguntzak emateko deialdi bat onesten baita, baso-suteen arriskuari erantzuteko udal jarduketa plana egin dezaten 2023an eta 2024an. DDBN identifikazioa: 760871.

4986E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 13koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita Nafarroako udalei dirulaguntzak emateko, beren gune sakabanatuak lokalizatzeko eta seinaleztatzeko, 2024. urtean. DDBN identifikazioa: 760992.

1.7. BESTELAKOAK

168/2024 EBAZPENA, maiatzaren 9koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2024-2025 ikasturteko eskola egutegia eta ordutegia prestatzeko jarraibideak onesten dituena, hain zuzen, Nafarroako Foru Komunitatean, Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta ikasgeletan emanen diren irakaskuntzetarako eta ikastetxe publiko baimenduetan emanen diren Helduentzako Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzetarako eta erdi mailako eta goi mailako zikloetara sartzeko ikastaroetarako.

197/2024 EBAZPENA, maiatzaren 27koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Laguntza programaren deialdia onesten duena. Nafarroako Foru Komunitateko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta itunpekoetan hezkuntza emozionala lantzea eta tratu ona sustatzea da programa horren xedea.

270/2024 EBAZPENA, maiatzaren 6koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, "Ibargoitiko ur hornidura Itzagako (Nafarroa) Mankomunitateko Mendinueta soluzioari konektatzea" izeneko proiektua eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda behin betiko onesten duena.

284/2024 EBAZPENA, maiatzaren 14koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, "Corellako (Nafarroa) hondakin uren araztegiaren eraberritzea" izeneko proiektua eta ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda behin betiko onesten dituena.

59/2024 EBAZPENA, Energiako, Enpresa I+G+B-ko eta Ekintzailetzako zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, eraikitzeko administrazio-baimena eta deklarazioa ematen da, hain zuzen, onura publikoa aitortuz (1. fasea),Tutera II izeneko eguzki-instalazio fotovoltaikorako eta hari atxikitako transformazio- eta ebakuazio-azpiegituretarako, Ablitas, Ribaforada, Fontellas eta Tutera udal-mugarteetan.

162E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Ekonomia Zirkularraren eta Berrikuntzaren Zerbitzuko zuzendariak emana, baimena ematen duena txerri-ustiategi misto baten funtsezko aldaketarako, elkarren ondoan dauden bi ustiategi elkartzeko proiektua gauzatzeko. Titularra Granja Los Alecos SL da, eta Irunberriko udal-mugartean dago. Horrenbestez, instalazioak eta jarduerak ebazpen honen eranskinetan jasotako baldintzak bete beharko dituzte.

186E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 16koa, Ekonomia Zirkularraren eta Berrikuntzaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez irizpena ematen baita Zangozako udal mugartean dagoen zerri ustiategi baten (umetarako zerramak hasierako gizendegirik gabe) aldaketa-proiektuari buruz, adieraziz aldaketa hori, helburua duena hidrolizagailuak instalatzea, ez-funtsezkoa eta ez-nabarmena dela. Instalazioaren titularra Granja Los Alecos SL da.

187E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 16koa, Ekonomia Zirkularraren eta Berrikuntzaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez irizpena ematen baita Barasoaingo udal mugartean dagoen zerri ustiategi baten (umetarako zerramak eta 5 kg bitarteko zerrikumeen produkzioa) aldaketa-proiektuari buruz, adieraziz aldaketa hori, helburua duena hidrolizagailuak instalatzea, ez-funtsezkoa eta ez-nabarmena dela. Instalazioaren titularra Granja Los Alecos SLU da.

189E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Ekonomia Zirkularraren eta Berrikuntzaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez irizpena ematen baita Caparrosoko udal mugartean dagoen zerri ustiategi baten (umetarako zerramak eta 20 kg bitarteko zerrikumeen produkzioa) aldaketa-proiektuari buruz, adieraziz aldaketa hori, helburua duena hidrolizagailuak instalatzea, ez-funtsezkoa eta ez-nabarmena dela. Instalazioaren titularra Larenal 712 NA ENSa da.

382E/2024 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez egiten baita Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak sustatutako "Leringo XXVI-Ega 2 Sektorearen lurzati berrantolamendurako eta soro ureztatu bihurtzeko proiektua" delakoaren ingurumen eraginaren txostena.

19/2024 EBAZPENA, maiatzaren 15ekoa, Turismoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dei egiten baita honako proiektu honen okupazio aurreko aktak bigarrenez egiteko: Plazaolaren ibilbide zaharra berreskuratzeko Udalez Gaindiko Proiektu Sektoriala, Iruña-Irurtzun tartea, "Saratsa-Iruña azpitartea".

34/2024 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Nafarroako Foru Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ziraukiko balorazio txostena onesten duena.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen bateratuan funtsezko aldaketa bat egiteko espedientea. Sustatzailea Nafarroako Toki Azpiegiturak SA da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BARAÑAIN

Deialdia, izangaien zerrenda bat osatzeko, "Luis Morondo" Udal Musika Eskolan zeharkako flautako irakasle gisa aritzeko aldi baterako kontratazioetarako

ZARRAKAZTELU

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu bat kontratatzeko oposizio-lehiaketa bidez

MURCHANTE

Deialdia, izangaien zerrenda bat eratzeko, administrari laguntzailearen lanpostu bat betetze aldera

OBANOS

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatuaren bi lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

IRUÑA

Berraztertzeko errekurtsoa goi mailako tituludun kultur teknikariaren 2 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdiaren oinarrien kontra. Epatzea

Deialdia, kulturako goi-mailako teknikari tituludunaren 2 lanpostu oposizio bidez betetzeko, Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzura aritzeko. Aldaketa baldintzen oinarrietan

Deialdia, bi izangai-zerrenda -bat prestakuntzarako, eta bestea aldi baterako kontrataziorako- hautaproben bitartez osatzeko, garapenaren aldeko lankidetzako teknikari lanpostuan aritze aldera

EGUESIBAR

Deialdia, lorezaintzako arduradunaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

ZIZUR NAGUSIA

Lan publikoaren eskaintza 2024rako

Aldaketa, 2022ko lan publikoaren eskaintzan (2)

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

2024rako enplegu-eskaintza publikoa

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTSOAIN

Aldaketa, 13. ordenantzan (Uda-neguetako igerilekuek, gune hidrotermalak eta instalazio osagarriek osatzen dituzten kirol instalazioak erabiltzeko eta kirol abonuko jardueretarako prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala). Behin betiko onespena

Deialdia, euskarazko udako kanpaldietarako dirulaguntzak emateko. Laburpena 2024 ikasturtea

ARANGUREN

Akats zuzenketa, Mutiloako 1100. lurzatiaren hiri-jarduketarako plan bereziaren jendaurreko aldian

ARANTZA

Akats zuzenketa, 5. poligonoko 420. lurzatiaren hiri-jarduketarako plan bereziaren behin betiko onespenean

ARGUEDAS

Udal Erregelamendu Organikoa. Behin betiko onespena

Honako hau errebokatzea: deialdia, udaltzain-agentearen lanpostu bat oposizio bidez betetzeko

BARAÑAIN

Ikastetxeetan jateko dirulaguntzen deialdia 2024-2025 ikasturterako. Laburpena

BERRIOBEITI

Jarduera-lizentzia ematea. Ibilgailuak eraberritzeko lantegia

Hiri-jarduketarako plan berezia Ballariaingo 5. poligonoko 6. lurzatian. Hasierako onespena

BURLATA

Haur eta gazteen artean kirola udal kirol eskolen bidez sustatzeko 2024-2025 denboraldirako laguntzak emateko deialdiaren laburpena

OLTZA ZENDEA

Deialdia, akta egiteko, honako proiektu honek ukitutako ondasun eta eskubideak behin betiko okupatu aurretik: proiektua, Asiain-Lizasoain herrien artean bizikleta-azpiegitura bat gauzatzeko

LIZARRA

Deialdia, laguntza ekonomikoak emateko 2024ko udako euskarazko kanpaldietarako. Laburpena

FUNES

Aldaketa, Herri-ondasunak arautzen dituen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

LARRAUN

Kudeaketa-esleipena, ingurumen eta hondakinen eta turismo jasangarriaren arloan langabeekin interes orokorreko eta sozialeko obrak eta zerbitzuak egiteko proiekturako

LUZAIDE

Hiri-jarduketarako plan berezia 2. poligonoko 40. lurzatian. Hasierako onespena

MAÑERU

Zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak 2024rako

MARTZILLA

Udal Planeko API-I birpartzelatzeko proiektua. Hasierako onespena

ERRIBERRI

Lurralde Okupazioaren Estrategia eta Ereduaren hasierako bertsioa. Jendaurrean jartzea

UER1 unitatearen birpartzelazioa. Behin betiko onespena

OLORITZ

Dirulaguntzen deialdia, instalazioak, eraikuntzak eta obrak egiteko 2024an. Laburpena

OTSAKAINGO KONTZEJUA

Okupazioa 5. poligonoko 220. lurzatian, ur-biltegi bat egiteko eta ura kanalizatzeko. Jendaurrean jartzea

IRUÑA

Deialdia, dirulaguntzak emateko, 2024. urtean kontziliaziorako prestazio ekonomikoak arautzeko, 0-12 urte bitarteko adingabeak dituzten familientzat edo, desgaitasuna badute, 16 urte bitarteko adingabeak dituzten familientzat. Laburpena

AZKOIEN

Deialdia, kultura elkarteei dirulaguntzak emateko 2024an. Laburpena

2024ko literatur saria. Laburpena

GARES

Deialdia, 2024an udako euskarazko kanpaldiak egiteko dirulaguntzena. Laburpena

Deialdia, euskara ikasteko laguntzak emateko (2023-2024 ikasturtea). Laburpena

TAFALLA

Tafallako HAPOren erabileren araudi orokorraren 5.5 artikuluaren aldaketa xehatuaren ingurumen-txosten estrategikoa

TUTERA

Pontarrón karrikako 33an dagoen eraikina aurri egoeran deklaratzeko espedientea abiaraztea

Aldaketa, Antolaketa Administratiboaren gaineko Erregelamenduan

Deialdia, dirulaguntzak emateko 2024an, garapenerako nazioarteko lankidetza proiektuak egiteko eta larrialdiko laguntzak emateko. Laburpena

UNTZUE

Dirulaguntzen deialdia, etxebizitzak eraikitzeko eta birgaitzeko obretarako 2024an. Laburpena

URRAULBEITI

Laborantzako herri-lurren eskaera.

VIANA

Aldaketa, 6. poligonoko 1828. lurzatiaren zati baten kalifikazio juridikoan. Jendaurrean jartzea

Trukatzeko eskaintza. Jendaurrean jartzea

DEIERRI

Aldaketa Ibiriku Deierriko 35. poligonoko 10c lurzatian. Hasierako onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Kalifikazio juridikoaren aldaketa eta besterengarritasun-deklarazioa, zuzenean saldu ahal izateko Izarbeibarko Mankomunitateko hondakinen zerbitzuko kamioi bat (erabili ezineko ondasuna)

5. HAUTESKUNDE PROZEDURA

AGOIZKO ESKUALDEKO HAUTESKUNDE BATZORDEA

Agoizko Eskualdeko Hauteskunde Batzordearen behin betiko eraketa

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SUGIEDERRENEA, SOCIEDAD COOPERATIVA

Disolución y liquidación