129. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 3a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

38/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

39/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Diru-bilketaren Erregelamendua aldatzen duena. Erregelamendu hori uztailaren 2ko 177/2001 Foru Dekretuaren bitartez onetsi zen.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

115/2021 EBAZPENA, maiatzaren 21ekoa, Barneko zuzendari nagusiak emana, ebazpen honetan atzemandako akatsak zuzentzeko dena eta lehiaketako kalifikazio epaimahaiko kideak izendatzen dituena: 76/2021 Ebazpena, martxoaren 31koa, Nafarroako Foruzaingoko agente lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko arkitekto teknikoen oposizioaren bigarren probaren behin betiko emaitzen aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren martxoaren 8ko 695/2021 Ebazpenaren aurka. Ebazpen horren bidez deialdi bat onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko 1. mailako ofizialen eta mantentze-lanetako ofizialen ehun eta berrogeita hamahiru lanpostu oposizio bidez betetzeko.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren urtarrilaren 11ko 6/2021 Ebazpenaren bidez onetsitako merezimendu lehiaketaren behin betiko kalifikazioen aktaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa; lehiaketaren helburua da Irakasleari Laguntzeko Zentroetako (ILZ) aholkulari eta zuzendari lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzea.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso hauetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren maiatzaren 12ko 130/2021 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoak.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikari izateko 210 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren gainean.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko maiatzaren 19an hartua, iraungitzen duena “animalien gorpuak eta ABM produktuak errausteko planta” izeneko udalez gaindiko proiektu sektoriala, Pitillasen. Sustatzailea “Tratamientos MER SL” da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

38E/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 23koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, Nafarroako museoen eta bilduma museografiko iraunkorretako inbertsioetarako 2021eko dirulaguntza deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 559561.

29E/2021 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez irabazi-asmorik gabeko entitateentzako dirulaguntzen deialdi bat onesten baita, 2021erako, efizientzia energetikoa bultzatzeko, energia berriztagarriak inplementatzeko eta mugikortasun jasangarria eta partekatua sustatzeko. DDBN identifikazioa: 560685.

40E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 10ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita toki entitateei turismoko bizikleta-bideak sortzeko eta bide berde, eremu turistiko eta establezimendu turistiko publikoak atontzeko emanen zaizkien dirulaguntzen deialdia. DDBN identifikazioa: 563005.

1012/2021 EBAZPENA, maiatzaren 18koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko doktoretza aurreko kontratuen 2021-2022 ikasturterako deialdia, Banco Santanderrekin batera finantzatua, onetsi eta gastua baimentzen da.

1.7. BESTELAKOAK

18/2021 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Aldizkari Ofizialaren Ataleko buruaren esku uzten duena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeagatiko tasak borondatezko epean kudeatu, likidatu eta biltzea.

422/2021 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Herri-lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusiak emana, proiektu honetako lanek ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko dei egiten duena: “Iruñeko Ingurabidearekiko lotune berria: Lezkairuko Zaldua-Mutiloartea, 1. fasea”.

258/2021 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita Iruñeko “Printzearen Gotorlekua” gazteen egoitzan egoiliar ikasleak onartzeko baldintzen orria 2021-2022 ikasturterako.

AKATS ZUZENKETA, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 15eko 104/2021 Ebazpenaren argitalpenarena. Ebazpen horren bidez, hautapen prozedurak onetsi ziren Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetan.

AKATS ZUZENKETA, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 19ko 103E/2021 Ebazpenaren argitalpenarena. Ebazpen horren bidez Añarbeko Urak SA sozietateak Aranoko udal-mugartean sustaturiko Añarbeko Urtegiaren Larrialdi Planeko neurriak ezartzeko obra proiektuari ingurumen ukipenetarako baimena ematen baitzaio.

Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa. MAESTRE ENSari dagokion inskripzioa (633-NA) deuseztatzea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERBINTZANA

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartuen behin betiko zerrenda

CAPARROSO

Deialdia, administrari laguntzailearen lanpostu bat betetzeko, aldi baterako kontratazio araubidean eta errelebo-kontratu bidez

ZARRAKAZTELU

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat oposizio bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

CORELLA

Deialdia, Udaltzaingoko udaltzain izateko hiru lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapena

IRURTZUN

Deialdia, Irurtzungo Musika Eskolako gitarra klasikoko irakasle lanpostuan aldi baterako aritzeko kontratazio-zerrenda bat osatzeko

METAUTEN

Deialdia, administrari-ofizialaren lanpostu bat aldi baterako betetzeko, oposizio sistemako hautaproben bidez

IRUÑA

Deialdia, bi izangai-zerrenda –bat prestakuntzarako, eta bestea aldi baterako kontrataziorako– hautaproben bitartez osatzeko, Ingurumen Osasuneko LHko goi-mailako teknikari lanpostuan aritze aldera, Iruñeko Udalean eta haren erakunde autonomoetan gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira

URDIAIN

Deialdia, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko zerbitzu anitzetako enplegatu lanpostu bat (C maila)

EGUESIBAR

Deialdia, langileriaren administrazioko teknikari lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez eta barne igoera murriztuan betetzeko

ALESBES

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko obren arduradun lanpostu bat. Izangai onartu eta baztertuen behin behineko zerrenden argitalpena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARROITZ

Hirigintza-hitzarmena Trujal Sociedad Cooperativarekin, S4. sektorearen zati bat urbanizatzeko. Hasierako onespena

CÁRCAR

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, 8. poligonoko 86. lurzatian. Hasierako onespena

OLTZA ZENDEA

Deialdia, 2021eko euskarazko udako kanpaldietarako. Oinarrien laburpena

Deialdi publikoa, 2020-2021 ikasturtean euskara ikasteko dirulaguntzak emateko. Laburpena

Deialdia, denden errotulazioan euskara erabiltzeko dirulaguntzak emateko 2021ean. Laburpena

FONTELLAS

Hiri-jarduerako plan berezia, Udal Planeko antolamendu xehatua aldatzeko. Hasierako onespena

Herri-lurraren desafektazioa. Hasierako onespena

IGANTZI

Herri-lurretako lurzatiaren desafektazioa eta trukea. Hasierako onespena

Herri-lurretako lurzatiaren desafektazioa eta trukea. Hasierako onespena

ITUREN

Birzatizeko proiektua U.E.4. unitatean. Behin betiko onespena

Herri-lurraren okupazioa, 1. poligonoko 168. lurzatian. Hasierako onespena

LEITZA

Hirigintza hitzarmena jendaurrean

LERGA

Ustezko udal ondarearen ondasunak eta eskubideak defendatu eta berreskuratzea. Jendaurreko informazioa

NOAIN (ELORTZIBAR)

Hiri-jarduketarako plan berezia 2. poligonoko 46. lurzatian. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, Zuluetako 6. poligonoko 139. lurzatian, 6. eremuko U.E. 6.1 exekuzio unitatean. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 1. eremuko 1-85 eta 1-86 lurzatietan. Hasierako onespena

ORKOIEN

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 1270. lurzatian. Hasierako onespena

IRUÑA

Aldaketa, Buztintxuri - Euntzetxiki - Dona Grazia (U.I. II-S.O.-1) Plan partzialean, E-1.4 zuzkidura-lurzatiari dagokionez. Hasierako onespena

PITILLAS

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

ERROMANTZATUA

Balorazio txostena berrikusteko proiektua. Hasierako onespena

TAFALLA

Bereganatzea “Errekoleten komentu zaharraren zaharberritzea, eta kasua bada obren zuzendaritza fakultatiboa” izeneko proiektuaren idazketarako zerbitzuak kontratatzeko Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetutako eskumena

VILLATUERTA

Xehetasun-azterketa. Hasierako onespena