126. ALDIZKARIA - 2020koekainaren11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

854/2020 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana. Honen bidez betearazten da Hezkuntzako kontseilariaren azaroaren 13ko 309E/2020 Foru Agindua.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

10/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 8koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, esku-hartze orokorreko proiektu bat onesten duena Mendillorriko 8 ataritarako (Iruña).

11/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 8koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, esku-hartze orokorreko proiektu bat onesten duena Iruñeko Donibane auzoko 4 ataritarako.

12/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 8koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, esku-hartze orokorreko proiektu bat onesten duena Iruñeko Txantrea auzoko jabeen 3 erkidegotarako.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

41E/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 3koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko lantoki pribatuetan euskararen erabilera eta presentzia sustatzeko laguntzak emateko 2020ko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 508928.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko ekainaren 3an hartua, 1997an finantza-erakundeekin izenpetutako lankidetza-hitzarmenen babesean etxebizitza arloko jarduketa babesgarrietarako ematen diren mailegu kualifikatuei aplikatu beharreko interes tasa efektiboa finkatzen duena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko ekainaren 3an hartua, presakotzat deklaratzen duena, nahitaez desjabetzearen ondorioetarako, honako proiektu honen lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa: “Nafarroako Ubidearen eta haren eremu ureztagarriaren 1. fasea handitzen duen udalez gaindiko proiektu sektoriala”. Proiektua Ega ibaiaren arroa hornitzen duen adarraren trazaduraren aldaketari buruzkoa da.

116E/2020 EBAZPENA, maiatzaren 26koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, eskatutako aldaketa onesten duena Tuterako udal mugapean hondakinen tratamendu zentroa eta hondakin ez-arriskutsuen zabortegia hartzen dituen instalazioaren ingurumen baimen integraturako ezarritako funtzionamendu baldintzetan. Instalazioaren titularra Erriberako Mankomunitatea da.

11/2020 EBAZPENA, ekainaren 1ekoa, Garraioen Ikuskapen, Kudeaketa eta Antolamenduaren eta Mugikortasunaren Zerbitzuko zuzendariak emana, bertan behera uzten dituena proba hauek: errepide bidezko garraiorako ibilgailu zenbaiten gidarien hasierako kualifikazioa frogatzen duen lanbide gaitasunaren agiria lortzeko probak, 2020ko ekainaren 19an egitekoak zirenak, Nafarroako Foru Komunitatean.

JENDAURREAN JARTZEA. Ingurumen baimen integratua berraztertzeko espedientea, Agropecuaria Obanos SAk sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Borondatezko birpartzelazio proiektua UE-4A unitatean (Carbonilla). Hasierako onespena

AMESKOABARRENA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ANDOSILLA

Jarduera-lizentzia. Baimena

ARAITZ

UE-AA 5 exekuzio unitatea borondatez birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

ARANO

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARBIZU

Hiri-jarduketarako plan berezia, 1. poligonoko 721. lurzatian. Hasierako onespena

6/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ARROITZ

1Bis-2020 aurrekontu-aldaketa baliozkotzea

AURITZ

Jarduera-lizentzia. Baimena

BAZTAN

Hirigintza-hitzarmena jendaurrean paratzea

Xehetasun-azterketa, Elbeteko 18. poligonoko 27. lurzatian. Hasierako onespena

Aldaketa, Udal Planaren hirigintzako araudi partikularreko 24. artikuluan. Hasierako onespena

BERA

Herri-lurra okupatzeko espedientea, 16 poligonoko 28. lurzatiari buruzkoa. Jendaurrean jartzea

CAPARROSO

7/2020 aurrekontu-aldaketa baliozkotzea

CASCANTE

Hiri-jarduketarako plan berezia, lerrokadurak aldatzeko Zentro Termoludikoaren inguruko bizitegi-gune estentsiboan.
Hasierako onespena

DESOIO

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

EL BUSTO

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ERGOIENA

Jarduera sailkatua. Eskaera

ERROIBAR

Aldaketa, Planeamenduko Arau Subsidiarioetan, mugaketari, etxebizitza kopuruari eta lerrokadurei dagokienez. Hasierako onespena

Aldaketa, Planeamenduko Arau Subsidiarioetan, mugaketari, lerrokadurei eta etxebizitzaren tipologiari dagokienez. Hasierako onespena

LIZARRA

Xehetasun-azterketa, Zaldu kaleko 24an, 1. poligonoko 1. lurzatian. Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, Hirigintzako Udal Planeko APA 1eko
M6A etxe-sailean. Hasierako onespena

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Baliozkotzea

7/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ESTERIBAR

Laburpena, babespeko kontzejuetan 2020an herriko jaietarako dirulaguntzak emateko deialdiarena

ETXALAR

Aurrekontuko 03/2019 aldaketa. Hasierako onespena

ETXAURI

Soberako lurzatiaren deklarazioa Ikerrea kalean

GARINOAIN

2020ko 2002 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

GOIZUETA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako Onespena

GIRGILLAO

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

IBARGOITI

Aldaketa, Getze Ibargoitiko 3. poligonoko 403. lurzatian. Hasierako onespena

LARRION

Ordenantza, Larriongo Kontzejuan Urederraren ibai bazterren erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

MENDABIA

Zerga kontrolerako plana 2020-2022 urteetarako

MURILLO EL FRUTO

1., 2. eta 3. aldaketak 2020ko aurrekontuan. Hasierako onespena

ODIETA

Xehetasun-azterketa, Ostizko iparraldeko OS-1.1 exekuzio unitatearena. Hasierako onespena

OLAIBAR

Urbanizazio proiektua, Otsakaingo 5. poligonoko 23. lurzatian. Hasierako onespena

OLORITZ

2020-2021eko ekonomia eta finantza plana. Jendaurrean jartzea

ORISOAIN

2020-2021eko ekonomia eta finantza plana. Jendaurrean jartzea

Etxeko Laguntza Zerbitzuaren prezio publikoak 2020rako

IRUÑA

Laburpena, Errege Magoen Desfilea elkartearekin 2020rako eginiko hitzarmenarena

Laburpena, 2020ko Iruñeko haurrendako literatur lehiaketarena

Laburpena, 2020ko Iruñeko gazteendako literatur lehiaketarena

Deialdia, dirulaguntzak banakako ebaluazio-araubidean emateko, ekintzaile gazteek enpresak eratu ditzaten 2020. urtean. Laburpena

AZKOIEN

2020ko 3., 4. eta 5. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

GARES

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

JAITZ

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ZANGOZA

Xehetasun-azterketa Orreaga karrikako 2an. Hasierako onespena

TUTERA

Jarduera-lizentzia. Baimena

Jarduera-lizentzia. Eskaera

UNANU

Aurrekontuko 02/2020 aldaketa. Hasierako onespena

UNDIO

Herriko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

SARRIGUREN

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ALESBES

2020ko lan egutegia

VILLATUERTA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ESA

Hainbat herri-lurzatiren zati bat okupatzeko baimena. Jendaurrean jartzea

IZARBEIBARKO ZERBITZU ADMINISTRATIBOEN MANKOMUNITATEA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

KANTAURIALDEKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

A/31/03925 JV/br espedientea. Jendaurreko informazioa

H/31/2.0319 C6 espedientea-2. instantzia JV/br.
Jendaurreko informazioa

A/31/03946 JV/br espedientea.
Jendaurreko informazioa