126. ALDIZKARIA - 2020koekainaren11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARBIZU

6/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko 32. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, otsailaren 17an, 6/2019 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean ez da alegaziorik egin; hortaz, behin betiko onetsirik gelditu da 6/2019 aurrekontu-aldaketa, eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan.

Aplikatu beharreko araudia: irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikulua (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

1.–Kreditu-gehigarria:

1-3261-48000. Dirulaguntza 18-19 Ikasturterako, Musika ikasleendako: 6.361,80 euro.

Finantzaketa:

1-87000. Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 6.361,80 euro.

Arbizun, 2020ko maiatzaren 21ean.–Alkatea, Francisco Javier Razquin Flores.

Iragarkiaren kodea: L2005524