48. ALDIZKARIA - 2012ko martxoaren 8a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

59/2012 FORU AGINDUA, otsailaren 3koa, Landa Garapen, Industria, Enplegu eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Miguel Guibert Valencia jauna Ibaietako Obren Bulegoko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

210/2012 EBAZPENA, urtarrilaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasun Mentaleko Batzorde Tekniko-Asistentzialeko kideak izendatzen dituena.

223/2012 EBAZPENA, urtarrilaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Carmen Azcona Gil-Cuartero andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Tuterako Osasun Barrutiko Erradiologiako eta Irakaskuntzako Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

121/2012 EBAZPENA, urtarrilaren 31koa, Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuari atxikitako Haur Eskoletan 2012-2013 ikasturteko ikaspostuen deialdia kudeatuko duen Hautapen Batzordeko kideak izendatu eta zenbait eginkizun esleitzen dizkiona.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

225/2012 EBAZPENA, urtarrilaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen maiatzaren 6ko 1072/2011 Ebazpenaren 4. puntua aldatzen duena eta epe berri bat irekitzen duena erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikarien (EZLT) kategorian zerrenda bereziak egiteko eskatutako betebeharrak aurkezteko indarrean dauden zerrenda berezietan ez dauden izangaientzat. 1072/2011 Ebazpenaren bidez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren menpeko zentroetan, erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikarien (EZLT) kategorian, ordezkapenak eta gorabeherak gertatuz gero kontratazio beharrak betetzeko zerrenda berezietarako eskatutako beharkizunak aurkezteko epea ireki zen.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

53/2012 FORU AGINDUA, otsailaren 9koa, Lehendakaritzako, Administrazio Publikoetako eta Barneko kontseilariak emana, Nafarroako administrazio publikoei eta sektore publikoari buruzko azterlan eta ikerlanetarako 2011ko "Martin Azpilikueta" VIII. saria ebazten duena.

4E/2012 FORU AGINDUA, otsailaren 2koa, Kulturako, Turismoko eta Erakunde Harremanetako Departamentuko kontseilariak emana, 767.500 euroko gastua baimentzen duena, txikizkako saltokiak modernizatzeko laguntzen 2008-2011 aldirako deialdiaren ondoriozko konpromisoei erantzuteko.

6E/2012 FORU AGINDUA, otsailaren 3koa, Kulturako, Turismoko eta Erakunde Harremanetako Departamentuko kontseilariak emana, enpresa txiki eta ertainek Nafarroan araututako eta behar bezala erregistratutako establezimendu turistikoak hobetu eta berritzeko 2012. urtean egiten dituzten inbertsioetarako laguntzen deialdia onesten duena.

7E/2012 FORU AGINDUA, otsailaren 3koa, Kulturako, Turismoko eta Erakunde Harremanetako Departamentuko kontseilariak emana, turismoko ETEek kalitate turistikoaren "Q" ziurtagiria lortzea eta mantentzea sustatzeko laguntzen 2012ko deialdia onesten duena.

24/2012 EBAZPENA, otsailaren 6koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako ikastetxe pribatuei beren unitate itunduen "bestelako gastuak" kontzeptuagatik 2012ko lehen bihilekoan dagozkien diru-kopuruak ordaintzeko baimena ematen duena.

179/2012 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Enplegu Zerbitzuan aritzeko unibertsitateko erdi edo goi mailako tituludunentzako 3 prestakuntza beka emateko deialdia onesten duena.

1.7. BESTELAKOAK

10/2012 FORU DEKRETUA, otsailaren 22koa, Funesko nekazaritzako azpiegituretan esku hartzea onesten duena. Esku-hartze hori lurzatiak berrantolatuz eta ureztaketa tradizionala gaurkotuz eginen da.

144/2012 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Zangozako udal mugapeko zerri ustiategi baterako (umetarako zerramak hasierako gizendegiarekin) Ingurumen baimen integratua aldatzen duena, eskatutako aldaketaren ondoren instalazioak izanen duen eraketa berrira egokitzeko; titularra Explotación Agropecuaria La Sarda, S.A. da.

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA. Epatzeko iragarkia.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BARAÑAIN

Izangai onartuen behin betiko zerrenda,
mantentze-lanetako arduradun nagusi izateko
lanpostu bat oposizio-lehiaketa murriztuaren
bidez betetzeko deialdian

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Ordenantza fiskaletan tarifak 2012rako
eguneratzearren aldaketa egiteko espedientea.
Behin betiko onespena

AÑORBE

2012ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Plantilla organikoa. Behin betiko onespena

AGOITZ

2012ko ekitaldirako tasak, zerga-tasak eta prezio publikoak.
Behin betiko onespena

BARAÑAIN

03/2011 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

BERIAIN

Oztopo arkitektonikoak kentzeko plan berezia.
Hasierako onespena

BURGI

2012. urteko karga-tasak

Desgaitasuna duten pertsonei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

2012ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

CAPARROSO

2012ko ekitaldiko aurrekontua. Behin betiko onespena

CASTEJÓN

Akats zuzenketa, jarduerarako lizentziaren iragarkian

CINTRUÉNIGO

Ediktua. 2012ko tasak eta prezio publikoak.
Behin betiko onespena

LIZARRA

Aldaketa, ordenantza fiskaletan eta zergetan.
Behin betiko onespena

EZKABARTE

Ezkabarteko Udal Planean Azozko 10. poligonoko 176. lurzatiari dagokionez Pablo Garde Razquinek sustatu duen aldaketaren testu arauemailea

FUNES

Aldaketa puntuala Funesko Arau Subsidiarioetan
(antolamendu xehakatuko determinazioak).
Hasierako onespena

LERIN

Xehetasun azterlana.
Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana.
Hasierako onespena

MAÑERU

Mañeruko eraikinak lehen aldiz erabili edo okupatzeko
lizentziak arautzen dituen udal ordenantza.
Hasierako onespena

MEANO

2012ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak.
Hasierako onespena

MENDABIA

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. 2012. urtea

METAUTEN

Aldaketa xehakatua Udal Planean.
Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

2012ko ekitaldiko plantilla organikoa eta lan publikoaren eskaintza. Behin betiko onespena

OBANOS

2012ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

2012ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IRUÑA

I eta II. Zabalguneetako BBPBko aldaketa xehakatua,
familia bakarreko etxebizitzen banaketari buruzkoa.
Behin betiko onespena

Akats zuzenketa, Mendillorriko U.I.-XXIV/Z.O.-1 "merkataritza" eta "kirola" izeneko dotazioetarako lurzatien Udal Planari dagokiona

PUIU

2012ko plantilla organikoa. Hasierako onespena.
Akats zuzenketa

RIBAFORADA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

URDAZUBI

Katastroko bidea mugatzea

VALTIERRA

Aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

Balorazio txostenaren proiektua. Onespena

Ordenantzak. Behin betiko onespena

ZUÑIGA

Ordenantza fiskal orokorra. Behin betiko onespena

ZANGOZAKO ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Zangozako Eskualdeko Zerbitzuen Mankomunitatearen estatutuak. Behin betiko onespena

ERRONKARIKO IBAXAREN BATZORDEA

Aldaketa Erronkariko Ibaxaren Batzordeko komisioen funtzionamendua arautzen duen ordenantzan.
Hasierako onespena

Aldaketak aurrekontuan. Behin betiko onespena

2012ko aurrekontu orokor eta bakarra.
Behin betiko onespena

2012ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

NAFARROAKO ERDIALDEKO KIROL, GIZARTE ETA KULTUR ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2012ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra.
Hasierako onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

LIZARRAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
1. EPAITEGIA

Ediktua. 328/2011 prozedura

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 2. EPAITEGIA

Ediktua. 1281/2011 hitzezko judizioa (PZL 2000)

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 3. EPAITEGIA
(FAMILIA EPAITEGIA)

Ediktua. 763/2011 prozedura

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 6. EPAITEGIA

Ediktua. 1036/2011 hitzezko judizioa (PZL 2000)

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 3. EPAITEGIA

Ediktua. 4045/2011 prozedura

Ediktua. 1407/2011 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 1. EPAITEGIA

Ediktua. 994/2011 prozedura

Ediktua. 1087/2011 prozedura

Zitazio ediktua. 579/2011 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Ediktua. Titulu judizialak betearazteko 124/2010 prozedura

Ediktua. Titulu judizialak betearazteko 0000145/2011 prozedura

Jakinarazpen ediktua.
Kaleratzeak / Kargu-uzteak oro har 1172/2011

Ediktua. Titulu judizialak betearazteko 175/2011 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 1/2012 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 876/2011 norberaren kaleratze objektiboa

Jakinarazpen ediktua. 80/2011 demanda

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 6/2012 prozedura

Jakinarazpen ediktua. 265/2011 demanda

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL,
IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD

Edicto de notificación

BAZTAN

Notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles

BERIÁIN

Notificación de denuncia
(Referencia: 10002/2012)

Resolución de sanción
(Referencia: 10001/2012)

BERRIOPLANO

Bajas de oficio en el Padrón municipal de habitantes

Bajas de oficio de menores de edad
en el Padrón municipal de habitantes

BERRIOZAR

Notificación de denuncia
(Referencia: 10006/2012)

Resolución de sanción
(Referencia: 10005/2012)

Notificación de resoluciones

BURGUI

Citación al pago de justiprecio
y a levantamiento de acta de ocupación

BURLADA

Notificación de denuncia
(Referencia: 10007/2012)

Propuesta de resolución
(Referencia: 10006/2012)

Resolución de sanción
(Referencia: 10006/2012)

Baja de oficio en Padrón municipal de habitantes

CINTRUÉNIGO

Notificación de denuncia
(Referencia: 10005/2012)

Resolución de sanción
(Referencia: 10004/2012)

Notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles

EGÜÉS

Notificación de denuncia
(Referencia: 10007/2012)

Resolución de sanción
(Referencia: 10004/2012)

FUNES

Edicto de notificación de baja de oficio en el Padrón Municipal
de Habitantes

GALAR

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

LERÍN

Bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación resolución de recurso de reposición
(Referencia: 10002/2012)

Notificación de infracción

PERALTA

Notificación de denuncia
(Referencia: 10007/2012)

Propuesta de resolución
(Referencia: 10002/2012)

Negociado de Orden Público

RIBAFORADA

Notificación de denuncia
(Referencia: 10002/2012)

SANGÜESA

Notificación de denuncia
(Referencia: 10003/2012)

TAFALLA

Notificación de denuncia
(Referencia: 10007/2012)

Propuesta de resolución
(Referencia: 10002/2012)

TUDELA

Notificación de denuncia

Edicto notificación imposición multa coercitiva

Notificación de Acuerdo de Junta de Gobierno Local

UHARTE-ARAKIL

Edicto de notificación iniciación expedientes

ZIZUR MAYOR

Notificación de denuncia
(Referencia: 10006/2012)

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Anuncio

Cédula de notificación

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación. Actas de infracción