48. ALDIZKARIA - 2012ko martxoaren 8a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BURGI

2012ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatuari jarraikiz, jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betikoz onetsi da 2012ko udal aurrekontua. Hasierako onespenaren erabakia 2012ko 10. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 16an.

DIRU-SARRERAK:

KAP.

IZENA

1

Zuzeneko zergak

78.700,00

2

Zeharkako zergak

16.000,00

3

Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak

42.750,00

4

Transferentzia arruntak

92.150,00

5

Ondareko diru-sarrerak eta herrilurretako aprobetxamenduak

6.700,00

6

Inbertsio errealak besterentzea

12.000,00

7

Kapital transferentziak eta beste diru-sarrera batzuk

348.500,00

9

Finantza- pasiboak

101.900,00

Guztira

698.700,00

GASTUAK:

KAP.

IZENA

1

Langileen gastuak

98.500,00

2

Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

79.150,00

3

Finantza gastuak

4.500,00

4

Transferentzia arruntak

41.200,00

6

Inbertsio errealak

456.000,00

9

Finantza aktiboak

19.350,00

Guztira

698.700,00

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

Burgin, 2012ko otsailaren 13an.-Alkatea, Elena Calvo Petroch.

Iragarkiaren kodea: L1202548