48. ALDIZKARIA - 2012ko martxoaren 8a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ERRONKARIKO IBAXAREN BATZORDEA

2012ko aurrekontu orokor eta bakarra.
Behin betiko onespena

Jendaurreko epea inork erreklamaziorik aurkeztu gabe iragan denez, behin betikoz onetsitzat jo da 2012ko aurrekontu orokor eta bakarra, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legearen 271. artikuluan xedatuari jarraikiz. Hasierako onespenaren erabakia 2012ko 14. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, urtarrilaren 20an. Argitara ematen da, laburturik, 2011ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra; hona hemen haren egitura, kapituluz kapitulu:

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.-Tasak, prezio publikoak eta bertzelako diru-sarrerak: 46.586,95 euro.

4. kapitulua.-Transferentzia arruntak: 565.630,58 euro.

5. kapitulua.-Ondareko dirusarrerak eta aprobetxamenduak: 102.326,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 714.543,53 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.-Langileen gastuak: 507.967,19 euro.

2. kapitulua.-Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 80.299,88 euro.

3. kapitulua.-Finantza-gastuak: 4.406,96 euro.

4. kapitulua.-Transferentzia arruntak: 51.422,65 euro.

6. kapitulua.-Inbertsio errealak: 39.949,65 euro.

9. kapitulua.-Finantza-pasiboak 30.497,20 euro.

Gastuak, guztira, 714.543,53 euro.

Erronkarin, 2012ko otsailaren 14an.-Batzordeko burua, Alfredo Cabodevilla Munárriz.

Iragarkiaren kodea: L1202525