48. ALDIZKARIA - 2012ko martxoaren 8a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CINTRUÉNIGO

Ediktua. 2012ko tasak eta prezio publikoak.
Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legean xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betikoz onetsi dira 2012ko tasak eta prezio publikoak.

Hasierako onespenaren erabakia 2011ko 245. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, abenduaren 14an.

2012KO TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK

HIRILURREKO ONDASUNEN GAINEKO KONTRIBUZIOA

Karga-tasa %0,2288 izanen da

LANDALURREKO ONDASUNEN GAINEKO KONTRIBUZIOA

Karga-tasa %0,80 izanen da

ORDENANTZAK

1. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga (obra gauzatzeko aurrekontuaren gainean): %3,21.

Obra lizentzia (obra gauzatzeko aurrekontuaren gainean). %0,1605.

2. Hirilurren balio igoera: %8,56.

-1tik 5 urte bitartekoak: %3,40.

-10 urte bitarte: %3,30.

-15 urte bitarte: %2,17.

-20 urte bitarte: %2,17.

3. Herrilurren aprobetxamendua eta erabilera (erreguko): 9,20.

-Lehentasuna duten herritarrendako esleipena.

-Herritarrendako zuzeneko esleipena.

4. Zerbitzuak (Erriberako Hondakin Solidoen Mankomunitateak kobratuko ditu).

-Etxebizitzak:

-Saltokiak.

-Supermerkatuak.

-Ostatu eta kafetegiak.

-Hotelak.

-Enpresa txikiak, lantegiak eta garajeak.

5. Agiriak luzatu eta tramitatzea:

-Ziurtagiriak: 2,00.

-Fotokopiak: 0,20.

-Arma txartelak: 17,00.

-Konpultsa: 1,00.

-Lurzati zedula: 2,00.

-Udaltzaingoaren txostena: 23,50.

-Udaltzaingoaren txostena (atestatuak): 75,00.

-Bizigarritasunaren gaineko txostena: 50,00.

-Sonometria: 26,75.

-Bertze txosten batzuk: 26,75.

-Katastroko fotokopia: 1,70.

-Paperak: 1,00.

-Tramitazioa.

 • Banantzeko lizentzia: 89,45.
 • Lurzatia eransteko lizentzia: 89,45.
 • Lehen aldiz okupatzeko lizentzia: 89,45.

-Tramitazioa.

 • Udal Planeko aldaketa.
 • Plan partzialak.
 • Urbanizazio proiektuak.
 • 5.000 m² garbi arte: 1.159,77.
 • 5.000 m²-15000 m² garbi: 1.715,32.
 • 15.000 m² garbitik goiti: 2.319,44.

-Tramitazioa.

 • Xehetasun azterlanak.
 • Birzatiketak.
 • Estatutuak eta Konpentsazio Batzordea.
 • 5.000 m² garbi arte: 691,33.
 • 5.000 m²-15000 m² garbi: 1.037,04.
 • 15.000 m² garbitik goiti: 1.382,65.

-Kartografia digitalizatua:

 • Prozesua abiaraztea: 20,00.
 • Orri bakoitza: 13,38.

6. Feriako postuak:

-Feriako saltzaileen elkartea: 7.071,84.

-Elkarteko kide ez diren feriako saltzaileak (euro/metro lineala/eguna): 8,13.

7. Kalez kaleko salmenta (euro/metro lineala) 8,55.

8. Jarduera ekonomikoen lizentzia eta jarduera sailkatuena:

-Berritik paratzea: 89,45.

-Lekuz aldatzea: 89,45.

-Aldaketak: 44,41.

-Eskuz aldatzea: 89,45.

-Berrikuspena: 89,45.

-Jarduera lizentzia: 89,45.

-Irekitzeko lizentzia: 89,45.

9. Ikuskapenak:

-Agerraldiak: 83,60.

-Ikustaldiak: 60,20.

-Arkitekto teknikoaren ordua: 60,00.

10. Ibilgailuak eremu publikotik kentzea:

Ziklomotorrak: 18,94.

-Ibilgailuak (gehi garabiaren gastuak): 36,70.

-Altxatzea (gehi garabiaren gastuak)/hilabetea: 130,33.

-Garabiaren gastuak: kostua.

11. Betearazte subsidiarioa:

-Betearazpen aginduak: = obra lizentzia.

Ordezko betearazpena: %156,97.

12. Hilerriko zerbitzuak egitea:

-Lurra: 86,78.

-Horma-hilobiak: 78,54.

-Hilobiak ixtea: 17,01.

13. Ibilgailuen errodajea eta herrestatzea:

-Traktoreak: 49,22.

-Motokultoreak: 17,87.

14. Azoka txikia (euro/metro lineala) 8,55.

15. Belarrak. Baldintza-agiriaren arabera.

17. Zakurtegiko artatze lana:

-Animalia karrikan biltzea: 101,33.

-Animalia arriskutsuak edukitzeko lizentzia: 40,34.

18. Ezkontza zibila egitea: 75,00.

19. Zaintza bereziko zerbitzuak egitea:

-Udaltzain bakoitzagatik: 50,00.

-Patruilatzeko auto bakoitzagatik: 15,00.

-Moto bakoitzagatik: 12,00.

-Garraio handiak zaintzeagatik: 149,40.

KIROL INSTALAZIOETAKO TARIFAK

URTEKOA

HIRUHILEKOA

HILEKOA

SARRERAK

PISTAK EDO KIROLDEGIA

Haurrak (4-9 urte)

21,61

7,20

3,60

1,2-1,5

Gaztetxoak (10-17 urte)

36,56

12,19

6,10

2,5-3,5

Helduak (18 urtetik gora)

52,20

17,40

8,70

2,5-3,5

Senar-emazte eta izatezko bikoteendako berezia

82,92

27,64

13,82

41,46 (bakoitzeko)

13,82

6,91

2,5-3,5

65 urtetik goitikoa

26,10

8,70

4,35

2,5-3,5

KIROL INSTALAZIOETAKO BATERAKO TARIFAK

Haurrak (4-9 urte)

34,58

11,53

5,77

1,2-1,5

Gaztetxoak (10-17 urte)

58,50

19,50

9,75

2,5-3,5

Helduak (18 urtetik gora)

83,52

27,84

13,92

2,5-3,5

Senar-emazte eta izatezko bikoteendako berezia

132,68

44,22

22,11

66,34 (bakoitzeko)

22,11

11,06

2,5-3,5

65 urtetik goitikoa

41,76

13,92

6,96

2,5-3,5

PREZIO PUBLIKOAK

ZANGAK IREKITZEA

I.1 epigrafea

22,79

I.2 epigrafea

20,97

I.3 epigrafea

22,80

II. epigrafea

22,04

III. epigrafea. 1.1.

204,90

III. epigrafea. 1.2.

140,70

III. epigrafea. 1.3.

80,78

III. epigrafea. 2.1.

246,85

III. epigrafea. 2.2.

167,35

III. epigrafea. 2.3.

82,82

III. epigrafea.

362,84

IBILGAILUEN SARRERA

Banako pasabideak

53,29

Komunitateko pasabideak

26,64

LURRAREN APROBETXAMENDUA

Eremu publikoaren okupazioa (m²/astea)

0,57

Garabia paratzea (astea)

30,00

Kaleko zirkulazioa mozten badu (astea)

60,00

Eguzki-oihalak eta markesinak (metro lineala)

2,00

Kanpoko mahaiak

53,29

Kioskoak

137,28

Salmenta automatikoko makinak

125,51

Kutxazain automatikoak

125,51

PANTEOI, HILOBI, HORMA-HILOBI ETA ERRAUTS-KUTXATEGIAK

Panteoiak, m² bakoitza:

3,50

Hilobia lurrean

3,50

Horma-hilobiak

5,89

Hilerri zerbitzua (50 urte)

Hilerri zerbitzua (10 urte)

Hilobiko hilerri zerbitzua (50 urte)

1129,38

Hilobiko hilerri zerbitzua (10 urte)

225,78

Horma-hilobiko hilerri zerbitzua (50 urte)

1355,25

Errauts-kutxategiko hilerri zerbitzua (50 urte)

150,00

UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEKO TASAK

EGUNA

Zezen plaza

422,00

Udalaren kiroldegia

281,40

Ikastetxeko kiroldegia

210,70

Igerileku aire-girotua

422,10

Udako igerilekuak (igeri-ontzi handia + igeri-ontzi txikia)

703,50

Udako igerilekuak (igeri-ontzi handia)

527,60

Udako igerilekuak (igeri-ontzi txikia)

351,70

Zahar etxeko areto nagusia

126,84

Cine Avenida (antzokia)

150 + teknikaria

Cine Avenida (erakusketa gela)

150 + teknikaria

Erabilera anitzeko aretoa (kirolez kanpoko erabilerak)

205,00

Gizarte etxea: 1, 2, 3, 4 eta 5. aretoak eta bilera gela

30,00

Herriko Etxeko 2. solairuko aretoa

30,00

Prestakuntza gelak. A, B, D eta E gelak

30,00

Prestakuntza gelak. C gela

15,00

Kenkari posibleak

UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK IKASTARO PRIBATUETARAKO ERABILTZEKO TASA

ORDU 1

45' - 60'

Udalaren kiroldegia

5,00

Ikastetxeko kiroldegia

5,00

Arrabalgo pistak

3,75

Erabilera anitzeko gela

2,75

Kenkari posibleak

1. Cintruenigoko kirol klubak, beren kideei kobratzen ez dietenak

Doan

2. Cintruenigoko kirol klubak, beren kideei kobratzen dietenak

%70 merkeago

MUSIKA ESKOLAKO TASAK 2010-2012 IKASTURTEAN

Familia ugaria
edo 3. kidea inskribatzea, %50 merkeago.

Matrikula

49,00

24,50

Hastapenak (4,5 eta 6 urte)

15,86

7,93

Hastapenak eta musika-tresnak

(20xx. urtean sortuak-7 urte)

34,75

17,38

Musika Hizkuntza eta musika tresnak

(20xx. urtean sortuak-8 urte) 30'

44,32

22,16

Musika-tresna bakarrik

38,38

19,19

2 musika-tresna + Musika Hizkuntza helduendako 30'

77,05

38,53

2 musika-tresna + Musika Hizkuntza helduendako 20'

55,90

27,95

Gitarra taldeka, errondaila

27,30

13,65

Musika hizkuntza, helduendako

76,76

38,38

BERTZELAKO TASAK

Cintruenigoko irudiak eta ezaugarriak erabiltzeko tasa

33,60 eta 320,95 bitarte

Zehapena, agiriak berandu aurkezteagatik

7,60 euro/hilabetea

Kamioien aparkalekua

120,50

Aparkaleku esklusiboa

74,65 metro lineala

Cintruenigon, 2012ko otsailaren 10ean.-Alkatea, Raquel Garbayo Berdonces.

Iragarkiaren kodea: L1202483