48. ALDIZKARIA - 2012ko martxoaren 8a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

NOAIN (ELORTZIBAR)

2012ko ekitaldiko plantilla organikoa eta lan publikoaren eskaintza. Behin betiko onespena

Noain Elortzibarko Udalak, 2011ko abenduaren 20an egin osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batean onestea 2012ko plantilla organikoa eta lan publikoaren eskaintza.

Behar den iragarkia 2012ko 14. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 20an, argitaratu ondoan inork ez du erreklamazio edo alegaziorik aurkeztu; hortaz, behin betikoz onetsita daude Noain Elortzibarko Udalaren 2012. urteko plantilla organikoa eta lan publikoaren eskaintza. Hona hemen:

NOAIN ELORTZIBARKO UDALAREN 2012KO PLANTILLA ORGANIKOA

Funtzionarioak

Lanpostuaren izena: idazkaria. A maila. Sarbidea: OL.

Lanpostuaren izena: idazkariordea. A maila. Sarbidea: ML.

Lanpostuaren izena: kontu hartzaile-diruzaina. B maila. Sarbidea: OL. Hutsik.

Lanpostuaren izena: kirol koordinatzailea. B maila. Sarbidea: OL.

Lanpostuaren izena: kultur koordinatzailea. B maila. Sarbidea: OL.

Lanpostuaren izena: 4 administrari-ofizial. C maila. Sarbidea: ML.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatu 1 (Mantentze Lanen Zerbitzuen arduraduna). C maila. Sarbidea: OLM.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatu 1 (Lorezaintza Zerbitzuaren arduraduna). C maila. Sarbidea: OLM.

Lanpostuaren izena: mantentze lanen zerbitzuetako eta zerbitzu anitzetako enplegatu 1. C maila. Sarbidea: OLM.

Lanpostuaren izena: administrari-ofizial 1. C maila. Sarbidea: OLM.

Lanpostuaren izena: administrari-ofizial 1. C maila. Sarbidea: OL.

Lanpostuaren izena: Udaltzaingoko kaboa. C maila. Sarbidea: OLM.

Lanpostuaren izena: 9 udaltzain lanpostu. C maila. Sarbidea: oposizioa.

Lanpostuaren izena: 2 udaltzain lanpostu. C maila. Sarbidea: oposizioa. Hutsik.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatu 1. D maila. Sarbidea: OLM.

Lanpostuaren izena: San Miguel ikastetxeko eskolazain 1. D maila. Sarbidea: OLM.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako 3 enplegatu. D maila. Sarbidea: OLM.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako 2 enplegatu, lorezaintza espezialitatekoak. D maila. Sarbidea: OL.

Lanpostuaren izena: administrari-ofizial 1. D maila. Sarbidea: OL.

Administrazio-kontratudunak

Lanpostuaren izena: Udaleko arkitektoa. A maila. Sarbidea: OL.

Lanpostuaren izena: bitarteko kontu hartzaile-diruzaina. B maila. Sarbidea: OL.

Lanpostuaren izena: administrari laguntzaile 1, Kontu-hartzailetzan laguntzeko. D maila. Sarbidea: ML.

Lanpostuaren izena: 2 udaltzain laguntzaile. D maila. Sarbidea: ML- Kontratu bete gabea.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatu 1. D maila. Sarbidea: ML- Kontratu bete gabea.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako 2 enplegatu, lorezaintza espezialitatekoak. D maila. Sarbidea: ML. Kontratu bete gabea.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatu 1, lorezaintza espezialitatekoak. D maila. Sarbidea: ML. María José Goyeneche Caminoren ordezkapena, eszedentzia berezian baitago.

Lan-kontratudun finkoak

Lanpostuaren izena: arkitektoa. A maila. Sarbidea: OL. Hutsik.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako lanpostu 1 (udal bulegoetako mantentze lanak). D maila. Sarbidea: OL. Hutsik.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatu izateko 2 lanpostu, lorezaintza espezialitatekoak. D maila. Sarbidea: OL. Hutsik.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu 1. D maila. Sarbidea: OL. Hutsik.

Izendapen libreko behin-behineko langileak

Lanpostuaren izena: aholkulari juridiko izateko lanpostu 1. Izendapen librea.

Lanpostuaren izena: Udaltzaingoko burua, lanpostu 1. Izendapen librea.

Eszedentzian dauden funtzionarioak

Lanpostuaren izena: 2 udaltzain lanpostu. C maila. Sarbidea: oposizioa.

Lanpostuaren izena: administrari-ofizial 1. D maila. Sarbidea: OL.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatu 1, lorezaintza espezialitatekoa. D maila. Sarbidea: OL.

Funtzionarioen izenen zerrenda

García Layana, María Isabel. Idazkaria. Antzinatasuna, 88-01-24. Jardunean. Maila: A. Gradua: 4 Lanpostuko osagarria: %50,67. Bateraezintasunekoa: %35.

Trías Zalba, María Angeles. Idazkariordea. Antzinatasuna, 80-07-01. Jardunean. Maila: A. Gradua: 5 Lanpostuko osagarria: %40,67. Bateraezintasunekoa: %35.

Condado Prim, Lorenzo. Kirol koordinatzailea. Antzinatasuna, 86-09-01. Jardunean. B maila. 4. gradua. Lanpostuko osagarria: %46,88. Lanaldi zatitukoa: %5.

Beloqui Ros, Nieves. Kultur koordinatzailea. Antzinatasuna, 89-12-01. Jardunean. B maila. 4. gradua. Lanpostuko osagarria, %46,88.

Monreal Pérez de Ciriza, María Teresa. Administrari-ofiziala. Antzinatasuna, 85-03-01. Jardunean. Maila: C. Gradua: 5. Lanpostuko osagarria: %28,52. Mailako osagarria: %15.

Irigoyen Martínez de San Vicente, María Natividad. Administrari-ofiziala. Antzinatasuna, 87-11-09. Jardunean. Maila: C. Gradua: 4. Lanpostuko osagarria: %23,52. Mailako osagarria: %15.

Arizcuren Sánchez, Alfonso. Administrari-ofiziala. Antzinatasuna, 92-02-06. Jardunean. Maila: C. Gradua: 4. Lanpostuko osagarria: %38,52. Mailako osagarria: %15.

Percaz Aldaya, Lourdes. Administrari-ofiziala. Antzinatasuna, 90-09-01. Jardunean. Maila: C. Gradua: 4. Lanpostuko osagarria: %18,52. Mailako osagaria, %15. Lanaldi zatitukoa, %5. Erantzukizunekoa, %5. Dedikaziokoa, %7.

Baztán Carrera, Miguel. Zerbitzu anitzetako enplegatua (Lorezaintzako Zerbitzuaren arduraduna). Antzinatasuna, 96-07-15. Jardunean. Maila: C. Gradua: 3. Lanpostuko osagarria: %37,52 Arrisku bereziko osagarria, %5. Mailako osagarria: %15.

Galafate Rodríguez, Miguel. Mantentze lanetako eta zerbitzu anitzetako enplegatua. Antzinatasuna, 92-12-01. Jardunean. Maila: C. Gradua: 3. Lanpostuko osagarria: %25,52. Arrisku bereziko osagarria, %5. Mailako osagarria: %15.

Cuesta Márquez, María Angeles. Administrari-ofiziala. Antzinatasuna: 1991/09/01. Jardunean. Maila: C. Gradua: 4. Lanpostuko osagarria: %23,52. Mailako osagarria: %15.

Arizcuren Gómez, Irene Esther. Administrari-ofiziala. Antzinatasuna: 1998-11-28. Maila: C. Gradua: 2. Lanpostuko osagarria: %18,52. Mailako osagarria: %15.

Méndez Soteras, Jesús Javier. Udaltzaina. Antzinatasuna: 1998-02-25. Maila: C. Gradua: 3. Osagarri berariazkoa, %44. Lanpostuko osagarria: %21,90.

Landivar Jul, José Luis. Udaltzaina. Antzinatasuna: 2000-07-01. Maila: C. Gradua: 2. Osagarri berariazkoa, %44. Lanpostuko osagarria: %9,12.

Zubasti Madoz, Juan Tomás. Udaltzaina. Antzinatasuna: 2000-10-21. Maila: C. Gradua: 2. Osagarri berariazkoa, %44. Lanpostuko osagarria: %9,12.

Etayo Soteras, Fermín. Udaltzaina. Antzinatasuna: 2000-06-13. Maila: C. Gradua: 2. Osagarri berariazkoa, %44. Lanpostuko osagarria: %9,12.

Amador Callejón, María José. Udaltzaina. Antzinatasuna: 2001-10-11. Maila: C. Gradua: 2. Osagarri berariazkoa, %44. Lanpostuko osagarria: %9,12.

Ramírez Izpura, Rodolfo. Udaltzaina. Antzinatasuna: 2001-10-11. Maila: C. Gradua: 2. Osagarri berariazkoa, %44. Lanpostuko osagarria: %9,12.

Azcona García, Ignacio. Udaltzaina. Antzinatasuna: 2001-10-11. Maila: C. Gradua: 2. Osagarri berariazkoa, %44. Lanpostuko osagarria: %9,12.

Zubillaga Eugui, Ignacio. Udaltzaina. Antzinatasuna: 2001-10-11. Maila: C. Gradua: 2. Osagarri berariazkoa, %44. Lanpostuko osagarria: %9,12.

Alzórriz Goñi, Aranzazu. Udaltzaina. Antzinatasuna: 2005-01-17. Jardunean. Maila: C. Gradua: 2. Osagarri berariazkoa, %44. Lanpostuko osagarria: %9,12.

Zapata Longas, Ignacio Luis. Udaltzaina. Antzinatasuna: 2005-11-07. Jardunean. C maila. 1. gradua. Osagarri berariazkoa, %44. Lanpostuko osagarria: %9,12.

Martínez de San Vicente Asurmendi, María Teresa. Zerbitzu anitzetakoa. Antzinatasuna: 77-02-01. Jardunean. D maila. 6. gradua. Lanpostuko osagarria: %40,09. Mailako osagarria: %15.

Sánchez Sánchez, Manuel. San Miguel ikastetxeko eskolazaina. Antzinatasuna: 87-05-01. Jardunean. D maila. 4. gradua. Lanpostuko osagarria: %29,85. Mailako osagarria: %15. Lanaldi zaitukoa: %5.

Sánchez Rodríguez, Juan Ramón. Zerbitzu anitzetako enplegatua. Antzinatasuna: 1987/07/31. Jardunean. D maila. 4. gradua. Lanpostuko osagarria: %39,85. Arrisku bereziko osagarria: %4. Mailako osagarria: %15.

Valsera García, Luis María. Zerbitzu anitzetako enplegatua. Antzinatasuna: 90-06-22. Jardunean. D maila. 4. gradua. Lanpostuko osagarria: %29,85. Arrisku bereziko osagarria: %4. Mailako osagarria: %15.

López García, José. Zerbitzu anitzetako enplegatua. Antzinatasuna: 1990/07/31. Jardunean. D maila. 4. gradua. Lanpostuko osagarria: %19,85. Arrisku bereziko osagarria: %4. Mailako osagarria: %15.

Landiribar Rodríguez, Silvia. Zerbitzu anitzetako enplegatua. Espezialitatea: lorezaintza. Antzinatasuna: 1996/09/23. Jardunean. D maila. 3. gradua. Lanpostuko osagarria: %39,85. Arrisku bereziko osagarria: %4. Mailako osagarria: %15.

León Goñi, Raúl. Zerbitzu anitzetako enplegatua. Espezialitatea: lorezaintza. Antzinatasuna: 1999-02-14. Jardunean. D maila. 2. gradua. Lanpostuko osagarria: %39,85. Arrisku bereziko osagarria: %4. Mailako osagarria: %15.

Cilveti Zazpe, María Uxue. Administrari laguntzailea. Antzinatasuna: 2001-05-27. Jardunean. D maila. 2. gradua. Lanpostuko osagarria: %19,35. Mailako osagarria: %15.

Gómez Brito, Rubén. Zerbitzu anitzetako enplegatua, udal eraikin eta kaleetarako. Antzinatasuna: 2004-11-30. Jardunean. D maila. 1. gradua. Lanpostuko osagarria: %29,85. Arrisku bereziko osagarria: %4. Mailako osagarria: %15.

Administrazio-kontratudunen izenen zerrenda

Lausin Serrano, Begoña. Udaleko arkitektoa. Antzinatasuna: 2005-07-01. A maila. 1. gradua. Lanpostuko osagarria: %12,38. Bateraezintasuneko osagarria: %35.

Revilla Pascual, Carlos. Bitarteko kontu hartzaile-diruzaina. Antzinatasuna: 14-04-97. B maila. 3. gradua. Lanpostuko osagarria: %50,52. Bateraezintasuneko osagarria: %35.

Yárnoz González, María Jerusalem. Administrari laguntzailea. Antzinatasuna: 2003-11-24. Jardunean. D maila. 1. gradua. Lanpostuko osagarria: %19,35. Mailako osagarria: %15.

Hurtado Barace, Javier. Udaltzain laguntzailea. Antzinatasuna: 2010-02-12. D maila. 1. gradua. Osagarri berariazkoa: %44. Lanpostuko osagarria: %8,35.

Erdozain Reta, Daniel. Udaltzain laguntzailea. Antzinatasuna: 2010-02-12. D maila. 1. gradua. Osagarri berariazkoa: %44. Lanpostuko osagarria: %8,35.

Subirana Ballesteros, Jordi. Zerbitzu anitzetako enplegatua. Antzinatasuna: 2011-01-24. D maila. 1. gradua. Lanpostuko osagarria: %14,99. Arrisku bereziko osagarria: %4.

Lampreave Juanbeltz, Iñaki. Zerbitzu anitzetarako enplegatua, lorezaintza espezialitatekoa. Antzinatasuna: 2011-02-01. D maila. 1. gradua. Lanpostuko osagarria: %14,99. Arrisku bereziko osagarria: %4.

Roldán Iribertegui, Lourdes. Zerbitzu anitzetarako enplegatua, lorezaintza espezialitatekoa. Antzinatasuna: 2011-02-01. D maila. 1. gradua. Lanpostuko osagarria: %14,99. Arrisku bereziko osagarria: %4.

Martín Garijo, Beatriz. Zerbitzu anitzetarako enplegatua, lorezaintza espezialitatekoa. Antzinatasuna: 2011-02-01. D maila. 1. gradua. Mailako osagarria: %15. Lanpostuko osagarria: %19,85. Arrisku bereziko osagarria: %4- María José Goyeneche Caminoren ordezkapena, eszedentzian baitago.

Izendapen libreko behin-behineko langileen zerrenda izenduna

Navarro Resano, José Luis. Aholkulari juridikoa. Izendapen librea. Jardunean.

Cuesta Márquez, José Antonio. Udaltzaingoko burua. Antzinatasun onartua: 1985-12-28. Gradua: 4. Izendapen librea. Jardunean.

Eszedentzian dauden funtzionarioen izenen zerrenda

Pérez de Obanos Sala, Raúl. Udaltzaina. Antzinatasuna: 2000-10-21. Maila: C. Gradua: 1. Borondatezko eszedentzian, 2002-11-05etik aitzina.

Pérez Figueroa, Antonio. Udaltzaina. Antzinatasuna: 2000-05-19. Maila: C. Gradua: 1. Borondatezko eszedentzian, 2005-01-02tik aitzina.

Tellon Oyaregui, Martín José. Administrari laguntzailea. Antzinatasuna: 2006-12-22. Jardunean. D maila. 1. gradua. Borondatezko eszedentzian, 2009-04-28tik aitzina.

Goyeneche Camino, M.ª José. Zerbitzu anitzetako enplegatua. Espezialitatea: lorezaintza. Antzinatasuna: 2003-06-28. Jardunean. D maila. 2. gradua. Lanpostuko osagarria: %19,85. Arrisku bereziko osagarria: %4. Mailako osagarria: %15. Eszedentzia berezia, 2011ko urtarrilaren 15etik 2013ko irailaren 18ra.

LAN PUBLIKOAREN 2012KO ESKAINTZA,
NOAIN ELORTZIBARKO UDALA

Funtzionarioak

Lanpostuaren izena: 2 udaltzain lanpostu. C maila. Sarbidea: oposizioa. Hutsik.

Lan-kontratudun finkoak

Lanpostuaren izena: arkitektoa. A maila. Sarbidea: OL. Hutsik.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu 1 (mantentze lanak udal bulegoetan). D maila. Sarbidea: OL. Hutsik.

Lanpostuaren izena: zerbitzu anitzetako enplegatu izateko 2 lanpostu, lorezaintza espezialitatekoak. D maila. Sarbidea: OL. Hutsik.

NOAIN ELORTZIBARKO "JULIÁN GAYARRE" MUSIKA ESKOLAKO UDAL PATRONATUAREN 2012KO PLANTILLA ORGANIKOA

Lan-kontratudunak

Lan-kontratudun finkoak:

1. Musika Hizkuntzako irakasle lanpostua. Maila: B. Sarbidea: O.L. Egoera: borondatezko eszedentzian.

2. Gitarra klasikoko, elektrikoko, akustikako eta baxu elektrikoko irakasle lanpostua. Maila: B. Sarbidea: O.L. Egoera: borondatezko eszedentzia.

3. Musika hastapeneko irakasle lanpostua. Maila: B. Sarbidea: O.L. Egoera: jardunean.

4. Pianoko irakasle lanpostua. Maila: B. Sarbidea: O.L. Egoera: Jardunean.

5. Akordeoiko irakasle lanpostua. Maila: B. Sarbidea: O.L. Egoera: jardunean.

6. Zeharkako flautako irakasle lanpostua. B maila. Lanaldi partziala. Sarbidea: O.L. Egoera: borondatezko eszedentzian

7. Perkusioko irakasle lanpostua. B maila. Lanaldi partziala. Sarbidea: O.L. Egoera: jardunean.

8. Gitarra klasikoko irakasle lanpostua. B maila. Lanaldi partziala. Sarbidea: O.L. Egoera: jardunean.

9. Saxofoiko irakasle lanpostua. B maila. Lanaldi partziala. Sarbidea: O.L. Egoera: jardunean.

Behin-behineko lan-kontratudunak:

Lanpostuaren izena: Musika Hizkuntzako irakaslea B maila. Behin-behineko langilea. Egoera: jardunean.

Lanpostuaren izena: Biolineko irakaslea Maila: B. Behin-behineko langilea. Lanaldi partziala. Egoera: jardunean.

Lanpostuaren izena: Gitarra elektrikoko eta baxu elektrikoko irakaslea. Maila: B. Behin-behineko langilea. Lanaldi partziala. Egoera: jardunean.

Lanpostuaren izena: Tronboi lerragailudungo irakaslea. B maila. Behin-behineko langilea. Lanaldi partziala. Egoera: jardunean.

Lanpostuaren izena: Kantuko irakaslea. Maila: B. Behin-behineko langilea. Lanaldi partziala. Egoera: jardunean.

Lanpostuaren izena: Abesbatzako irakasle-zuzendaria, Musika Hizkuntzako irakaslea eta Akordeoiko irakaslea. B maila. Lanaldi partziala. Egoera: jardunean.

Lanpostuaren izena: Pianoko, Laguntzako pianoko, Harmonia Aplikatuko eta Inprobisazio Kolektiboko irakaslea. Maila: B. Behin-behineko langilea. Lanaldi partziala. Egoera: jardunean.

Lanpostuaren izena: Txistuko eta Musika Hastapeneko irakaslea. Maila: B. Behin-behineko langilea. Lanaldi partziala. Egoera: jardunean.

Lanpostuaren izena: Zeharkako flautako irakaslea. Maila: B. Behin-behineko langilea. Lanaldi partziala. Egoera: jardunean.

Lanpostuaren izena: Tronpetako irakaslea. Maila: B. Behin-behineko langilea. Lanaldi partziala. Egoera: jardunean.

Lanpostuaren izena: eskolazain-harreragilea. E maila. Jardunean. Egoera: jardunean.

Lanpostuaren izena: administrari-ofiziala, langileriako teknikaria eta diruzaina. C maila. Behin-behineko langilea. Egoera: jardunean.

Lan-kontratudun finkoen izenen zerrenda:

Manterola Legaz, Silvia. Musika Hastapeneko irakaslea eta Udalaren "Julián Gayarre" Musika Eskolako ikasketaburua. Antzinatasuna: 96-06-12. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena. Erantzukizuneko osagarri berezia: %20,15, oinarrizko soldatarena. Lanaldi zatituko osagarria: %5, oinarrizko soldatarena.

Álvarez Berango, Isabel. Pianoko irakaslea, Udalaren "Julián Gayarre" Musika Eskolako idazkari akademikoa eta Patronatuko Zuzendaritza Batzordeko idazkaria. Antzinatasuna: 97-02-16. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena. Erantzukizuneko osagarri berezia: %20,15, oinarrizko soldatarena. Lanaldi zatituko osagarria: %5, oinarrizko soldatarena.

Sertutxa Azkarate, Garbiñe. Akordeoiko irakaslea eta Udalaren "Julián Gayarre" Musika Eskolako zuzendaria. Antzinatasuna: 96-05-01. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena. Erantzukizuneko osagarri berezia: %40,15, oinarrizko soldatarena. Lanaldi zatituko osagarria: %5, oinarrizko soldatarena.

Zugasti Arizmendi, José Andoni. Perkusioko irakaslea. Lanaldi partziala. Antzinatasuna: 01-09-11. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena.

Domínguez Méndez, África. Gitarra klasikoko irakaslea. Lanaldi partziala. Antzinatasuna, 00-09-01. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena.

Baztán Goyeneche, Maite. Saxofoiko irakaslea. Lanaldi partziala. Antzinatasuna: 00-01-21. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena.

Behin-behineko lan-kontratudunen izen zerrenda:

Esparza Ojer, Izaskun. Musika Hizkuntzako irakaslea. Antzinatasuna: 2008/12/01 Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena. Lanaldi zatituko osagarria: %5, oinarrizko soldatarena.

Allué Villanueva, Marta. Biolineko irakaslea. Lanaldi partziala. Antzinatasuna: 1995/09/01 Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena.

Egües Ascunce, Asier. Gitarra elektrikoko eta Baxo elektrikoko irakaslea. Lanaldi partzialekoa - Antzinatasuna: 03-09-19. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena.

Azparren Vicente, Eneko. Tronboi lerragailudungo irakaslea. Lanaldi partziala. Antzinatasuna: 08-02-04. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena.

Roda Azpiroz, Ainara. Kantuko irakaslea. Lanaldi partzialekoa. Antzinatasuna: 04-09-14. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena.

Álvarez Berango, Laura. Abesbatzako irakasle-zuzendaria, Akordeoiko irakaslea eta Musika Hizkuntzako irakaslea. Lanaldi partziala. Antzinatasuna: 03-08-25. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena.

Pastor Yerro, Gorka. Pianoko, Laguntzako pianoko, Harmonia Aplikatuko eta Inprobisazio Kolektiboko irakaslea. Lanaldi partzialekoa. Antzinatasuna: 01-12-08 Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena.

Ezcurra Urchegui, María Asunción. Txistuko irakaslea. Lanaldi partzialekoa. Antzinatasuna: 08-09-09. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena.

Eslava Uruñuela, Marta. Zeharkako txirulako irakaslea. Lanaldi partzialekoa. Antzinatasuna: 06-09-08. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %3, oinarrizko soldatarena.

Díaz Urtasun, Beatriz. Tronpetako irakaslea. Lanaldi partzialekoa. Antzinatasuna: 2007-09-11. Maila: B. Lanpostuko osagarria: %23, oinarrizko soldatarena.

Lardiés Galarreta, Marta. Eskolazain-harreragilea. Lanaldi partzialekoa.-Antzinatasuna,: 2008-01-01. E maila. Lanpostuko osagarria: %5, oinarrizko soldatarena. Mailako osagarria: %15

Núñez Iriarte, Miguel Ángel. Administrari-ofiziala, Langileriako teknikaria eta Patronatuko Zuzendaritza Batzordeko diruzaina. Antzinatasuna: 1999 -09-14. C maila. Mailako osagarria: %12, oinarrizko soldatarena. Lanpostuko osagarria: %50, oinarrizko soldatarena. Erantzukizuneko osagarri berezia: %25. Lanaldi zatituko osagarria: %5, oinarrizko soldatarena.

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

Noain Elortzibarren, 2012ko otsailaren 7an.-Alkate udalburua, Oscar Arizcuren Pola.

Iragarkiaren kodea: L1202159