48. ALDIZKARIA - 2012ko martxoaren 8a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LERIN

Xehetasun azterlana.
Hasierako onespena

Leringo Udalak, 2012ko otsailaren 13an egin bilkuran, hasiera batean onetsi zuen xehetasun azterlana,1. poligonoko 553, 554, 555 eta 556. lurzatietan (Leringo Cofradía kaleko 4, 6, 8 eta 10ean), Yolanda Argaña Sainzek sustatua.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 76. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, espedientea jendaurrean egonen da hogei egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, azter dadin eta bidezko alegazioak aurkez daitezen. Jendaurreko aldian inork ez badu alegaziorik aurkezten, agiria behin betiko onetsiko da, bidezko bada.

Lerinen, 2012ko otsailaren 14an.-Alkatea, Marcelino Azcoiti Alonso.

Iragarkiaren kodea: L1202565