48. ALDIZKARIA - 2012ko martxoaren 8a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

121/2012 EBAZPENA, urtarrilaren 31koa, Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuari atxikitako Haur Eskoletan 2012-2013 ikasturteko ikaspostuen deialdia kudeatuko duen Hautapen Batzordeko kideak izendatu eta zenbait eginkizun esleitzen dizkiona.

Ikusita Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak urtarrilaren 30ean emandako 27/2012 Ebazpena, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2012-2013 ikasturtean haurrak onartzeko prozedura arautzen duena.

Ikusita Familientzako Politiken Plangintza eta Kudeaketarako Zuzendariordetzaren txostena.

Horrenbestez, Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuaren estatutuak onetsi zituen abuztuaren 24ko 138/2011 Foru Dekretuak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz,

EBATZI DUT:

1. Ondoko hauek izendatzea Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuari atxikitako Haur Eskoletan 2012-2013 ikasturteko ikaspostuen deialdia kudeatuko duen Hautapen Batzordeko kide:

-Batzordeko burua: Carlos Iglesias Estáun jauna, Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuko Familientzako Politiken Plangintza eta Kudeaketarako zuzendariordea.

-Batzordeko kideak:

  • María José Baquero Quintana andrea, Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuko Familien Ataleko burua.
  • Marisol Arguiñano Sánchez andrea, Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuko Familia Bulegoko burua.

2. Hautapen Batzordeari ebazpen honen eranskinean agertzen diren eginkizunak esleitzea.

3. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

4. Ebazpen hau Familientzako Politiken Plangintza eta Kudeaketarako Zuzendariordetzara igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan, eta ohartaraztea ebazpenak ez duela administrazio bidea amaitzen eta, haren kontra, gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dela Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteriako kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

Iruñean, 2012ko urtarrilaren 31n.-Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuko zuzendari kudeatzailea, Elma Saiz Delgado.

ERANSKINA

Hautapen Batzordearen eginkizunak

Lehena.-Ikaspostuak gordetzeko prozedura zehaztu eta aurrera eramatea.

Bigarrena.-Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako zuzendari kudeatzaileari proposatzea, hura baita entitate titularra, funts publikoak jasotzen dituzten Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeetan 2012-2013 ikasturtean haurrak onartzeko deialdia ebatz dezala.

Hirugarrena.-Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako zuzendari kudeatzaileari proposatzea bete beharreko ikaspostuen kopurua eta onarpen prozesuan aplikatu beharreko baremoa argitara ditzala ikastetxeko eta Familientzako Politiken Plangintza eta Kudeaketarako Zuzendariordetzako iragarki oholetan.

Laugarrena.-Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuko zuzendari kudeatzaileari proposatzea onartuen eta itxaron zerrendan daudenen behin-behineko zerrendak argitara ditzala.

Bosgarrena.-Onartuen eta itxaron zerrendan daudenen behin-behineko zerrenden aurka egindako erreklamazioak ebaztea.

Seigarrena.-Familiaren, Haurraren eta Kontsumoaren zuzendari nagusiari proposatzea onartuen eta itxaron zerrendan daudenen behin betiko zerrendak argitara ditzala.

Zazpigarrena.-Eskatzaileek bi ikastetxe hautatu badituzte, bata Nafarroako Gobernuaren menpekoa, eta bestea Iruñeko Udalaren menpekoa, honela jokatuko da:

a) Eskaerak eta erreklamazioak batera baloratuko dira.

b) Entitate titularrak hartzen duen ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jarriz gero, onartuen eta itxaron zerrendan daudenen behin betiko zerrendak argitaratzen dituen entitateko titularrari egokituko zaio errekutsoaren tramitazioa eta ebazpena.

Iragarkiaren kodea: F1202368