48. ALDIZKARIA - 2012ko martxoaren 8a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑA

I eta II. Zabalguneetako BBPBko aldaketa xehakatua,
familia bakarreko etxebizitzen banaketari buruzkoa.
Behin betiko onespena

Iruñeko Udalak, 2012ko otsailaren 2an egin osoko bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen:

PLE 02-FEB-12 (6/CU).

"I eta II. Zabalguneetako BBPBko aldaketa xehakatua, Hirigintzako Araudi Orokorraren 77.2.2 artikulua eta Z-2, Z-3 eta Z-7ri aplikatzeko hirigintzako araudi partikularraren edukia hasiera batean onetsi ondoren (JOB,15/UV, 2011ko azaroaren 8koa), jendaurreko aldia inork erreklamaziorik jaso gabe iragan denez, honako hau erabaki da:

1.-Behin betiko onestea I eta II. Zabalguneetako BBPBko aldaketa xehakatua, Hirigintzako Araudi Orokorraren 77.2.2 artikulua eta Z-2, Z-3 eta Z-7ri aplikatzeko hirigintzako araudi partikularraren edukia.

2.-Igor bekio Nafarroako Gobernuari erabaki hau eta argitara bedi Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki oholean."

Ebazpen honen kontra, errekurtso hauetako bat aurkez daiteke, hautara:

-Berraztertzeko errekurtsoa, ebazpen hau eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, hura jakinarazi eta biharamunetik aitzina.

-Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik hasita; edo bestela,

-Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazten denetik hasita.

Iruñean, 2012ko otsailaren 14an.-Alkatea, Enrique Maya Miranda.

Iragarkiaren kodea: L1202615