58. ALDIZKARIA - 2010eko maiatzaren 12a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

972/2010 EBAZPENA, apirilaren 12koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, José Javier Hueto Pérez de Heredia jauna Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Pneumologiako Laguntza Zerbitzuko buru izendatzen duena eta lanpostua esleitzen diona.

973/2010 EBAZPENA, apirilaren 12koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, José Francisco López García jauna, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Proiektu Ataleko buru izendatzen duena, merezimendu lehiaketa eginda.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

30/2010 EBAZPENA, maiatzaren 3koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Sistema Informatikoetako erdi mailako teknikari izateko hamahiru lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

1530/2010 EBAZPENA, apirilaren 19koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Laborategiko teknikari espezialista (LTE) izateko14 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

1536/2010 EBAZPENA, apirilaren 19koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Erradioterapiako teknikari espezialista (ETTE) izateko 8 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

1540/2010 EBAZPENA, apirilaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan optikari optometrista izateko lanpostu huts batzuk oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

1541/2010 EBAZPENA, apirilaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan psikologo kliniko izateko lanpostu huts batzuk oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

1571/2010 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan optikari optometrista izateko 2 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

150/2010 EBAZPENA, apirilaren 6koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Gobernuaren mendean unibertsitatez kanpoko irakaskuntza ematen duten ikastetxe publikoetarako "Teknologia Berriak eta Hezkuntza" Programako (PNTE) proiektuen deialdia onesten duena, 2010-2011 ikasturterako.

1.7. BESTELAKOAK

31/2010 FORU AGINDUA, apirilaren 27koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "Pirinioetako A-21 autobia, 4. tartea: Judasen Benta-Esa" eraikitzeko proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta proiektu hori behin betiko onesten duena.

170/2010 EBAZPENA, apirilaren 19koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, berrikuntza proiektuetarako 2010-2011 ikasturteko deialdiaren arauak onesten dituena.

171/2010 EBAZPENA, apirilaren 19koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Osasunerako Eskolen Europako Sarean sartzeko deialdia arautzen duena, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxeentzat.

606/2010 EBAZPENA, apirilaren 8koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Arguedas-Valtierrako saihesbiderako maileguaren eta zabortegiaren proiektuari buruz Ingurumen eraginaren adierazpena egiten duena. Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak sustatu du proiektu hori.

574/2010 EBAZPENA, maiatzaren 3koa, Herri Lanetako zuzendari nagusiak emana, "Pirinioetako A-21 autobiako 4. tartea: Judasen Benta-Esa" eraikitzeko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktetarako deia egiten duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

EGUESIBAR

Deialdia, Eguesibarko Udalaren zerbitzuko gizarte-langile
izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.
Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

AZKOIEN

Deialdia, peoi izateko lau lanpostu lan kontratu finkoarekin oposizio bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen
behin betiko zerrenda

SAN ADRIAN

Garbiketako laguntzaile izateko oposiziorako deialdia

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Deialdia, Nafarroako Erriberagoieneko H.H.S.en Mankomunitateko peoi-gidari izateko hiru lanpostu, lau izan baitaitezke, lan-araubide finkoarekin, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.
Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

Deialdia, Nafarroako Erriberagoieneko H.H.S.en Mankomunitateko peoi izateko hiru lanpostu, lau izan baitaitezke, lan-araubide finkoarekin, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.
Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTZIN

2010eko aurrekontuak

ARGUEDAS

Obra kontratua. Behin-behineko esleipena

ARRIBE-ATALLU

Herrilurraren desafektazioa hasiera batez onetsirik

BARBARIN

Aldaketa Barbaringo Udal Planeko determinazio xehakatuetan. Hasierako onespena

BAZTAN

2010eko aurrekontuan aldaketak egiteko 5. espedientea.
Behin betiko onespena

BERBINTZANA

Oihan enkantea

CORTES

Desafektazioa Cortesko herrilurretako
10. poligonoko 96 eta 1128-C lurzatien erabilera
SAT 896 La Travesía enpresari lagatzeko,
abeltzaintza jarduerarako. Hasierako onespena

ESTERIBAR

Lurra okupatu aurreko akta egitea

ETXAURI

Udal hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeko
eta hartan zerbitzu egiteko eskubide eta tasak
arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

EZKAROZE

Aldaketa aurrekontuetan.
Behin betiko onespena

GARRALDA

Obra kontratuaren esleipena

GOIZUETA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

ITZA

Akats zuzenketa

LORKA

2010eko aurrekontua. Behin betiko onespena

MARTZILLA

Administrari laguntzaile bat kontratatzeko proposamena

NOAIN (ELORTZIBAR)

2010eko aurrekontu arrunta eta hura betearazteko oinarriak.
Behin betiko onespena

ORONTZE

Aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

IRUÑA

Diru-laguntzen deialdia, mugitzeko ezgaitasun larriak dituzten pertsonek bono-taxia erabil dezaten. 2010. urtea

Kulturaren eta artearen arloko entitateei diru-laguntzak emateko deialdi publikoa, 2010. urtean kultur jarduerak egin ditzaten

Diru-laguntzak norgehiagokako araubidean emateko deialdia, 2010. urtean gazteendako jarduerak egite aldera

ROCAFORTE

Interesdunendako deia, France Telecom España,
S.A.k ordenantza fiskalaren kontra paratu duen
administrazioarekiko 335/2010 auzi-errekurtsoan

ZANGOZA

Bake-epaile titularra eta ordezkoa hartzeko deialdia

TIRAPU

2/2010 aldaketa aurrekontuan

UTERGA

2/2010 aldaketa aurrekontuan

1/2010 aldaketa aurrekontuan

ALESBES

Aldaketa Alesbesko Alde Zaharreko barne berrikuntzarako plan bereziaren (BBPB) antolamendu xehakatuko determinazioetan, hiri lurzoru finkatuan dauden eraikuntzen azterlan-lerrokadurei
dagokiena. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO UR KONFEDERAZIOA

Iragarkia. Erreferentzia: 2009-O-825

Iragarkia. Erreferentzia: 2010-O-329

Iragarkia. Erreferentzia: 2009-O-1846

Iragarkia. Erreferentzia: 2009-O-1847

Iragarkia. Erreferentzia: 2010-O-308

Iragarkia. Erreferentzia: 2010-O-302

Iragarkia. Erreferentzia: 2010-O-408

Iragarkia. Erreferentzia: 2009-S-535

Iragarkia. Erreferentzia: 2009-S-726

Iragarkia. Erreferentzia: 2008-A-164

Iragarkia. Erreferentzia: 2009-A-56

Iragarkia. Erreferentzia: 2010-O-426

Aragoiko Ubide Inperialaren ura erabiltzeko 2010eko tarifak

Bardeako Ubideko ura
erabiltzeko 2010eko tarifak

KANTAURI ALDEKO UR KONFEDERAZIOA

Jendaurreko informazioa

KANTAURI ALDEKO UR KONFEDERAZIOA&

Jendaurreko informazioa

KANTAURI ALDEKO UR KONFEDERAZIOA

Jendaurreko informazioa. Obretarako baimena eskatzea

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

AGOIZKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
1. EPAITEGIA

Ediktua. 790/2008 judizio arrunta

LIZARRAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
1. EPAITEGIA

Enkante publikoa. 220/2009 betearazpena

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 3. EPAITEGIA
(FAMILIA EPAITEGIA)

Ediktua. Behin betiko neurrien aldaketa.
Adostasun gabeko 1186/2009 prozedura

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 6. EPAITEGIA

Ediktua. 1032/2009 judizio arrunta

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 7. EPAITEGIA

Enkante publikoa. 204/2010 betearazpena

Enkante publikoa. 85/2010 betearazpena

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 4. EPAITEGIA

Ediktua. 1/2010 falta-judizioa

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Ediktua. 8/2010 betearazpena

Ediktua. 892/2009 demanda

IRUÑEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 3/2010 betearazpena

Zitazio ediktua. 220/2010 demanda

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua. 30/2010 betearazpena

Jakinarazpen ediktua. 64/2010 betearazpena

Jakinarazpen ediktua. 138/2009 betearazpena

TUTERAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO
1. EPAITEGIA

Enkante publikoa. 1246/2009 hipoteka-betearazpena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO

Servicio Navarro de Empleo
Edicto de notificación

PAMPLONA

Notificación de resolución

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE

Notificación deuda

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Edicto de notificación
Admisión a trámite de solicitud y requerimiento
pago tasas de expediente número 310020100000098,
310020100000100, 310020100000101

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Edicto de notificación de la reclamación de deuda
a deudores no localizados

Resolución de derivación de responsabilidad solidaria

Edicto de notificación de la reclamación de deuda
a deudores no localizados

Emplazamiento en recurso contencioso-administrativo

Edictos de notificación de la providencia de apremio
a deudores no localizados

Edicto de notificación de la providencia de apremio
a deudores no localizados

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Convocatoria ayudas Personal investigador
en formación curso 2010/2011

ASOCIACIÓN TEDER

Normas reguladoras y 1.ª convocatoria de ayudas para 2010,
2011 y 2012 en Tierra Estella - Eje 4 LEADER del Plan de Desarrollo Rural de Navarra 2007 - 2013 FEADER. Asociación TEDER

COMUNIDAD DE REGANTES NÚMERO III
DEL CANAL DE LAS BARDENAS

Junta general extraordinaria