61. ALDIZKARIA - 2001eko maiatzaren 18a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

292/2000 FORU AGINDUA, apirilaren 18koa, Osasun kontseilariak emana, Haurren Aho-hortzetako Osasun Laguntzaren Programako dentista itunduek jaso beharreko ordainsariak eguneratzen dituena.

45/2001 FORU AGINDUA, apirilaren 5ekoa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri kontseilariak emana. Europako Batasuneko "Gazteria" Ekintza Programaren bitartez proiektuak egiteko laguntzen deialdiko oinarriak onesten ditu, Gizarte Gaietarako Ministerioak 2000ko urriaren 10eko aginduan ezarritakoari jarraikiz (2000ko urriaren 30eko "EAO", 260 zk.).

Agintariak eta Langileak

2/2001 FORU DEKRETUA, maiatzaren 15ekoa, Nafarroako Gobernuko lehendakariak emana, maiatzeko egun batzuetan zehar Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariaren ordez Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilaria ariko dela erabakitzen duena.

360/2001 FORU AGINDUA, apirilaren 23koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, José Luis Vital Ulzurrun jauna Seinalizazio eta Balizamendurako eta Nafarroako Erdialdea Zaintzeko bulegoburu kargutik kentzea xedatzen duena.

361/2001 FORU AGINDUA, apirilaren 23koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, Luis Miguel Martín Gómez jauna Seinalizazio eta Balizamendurako eta Nafarroako Erdialdea Zaintzeko bulegoburu izendatzen duena, bitarteko gisa.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

99/2001 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri Departamentuko Gizarte Ongizate Zuzendaritza Nagusirako orotariko altzari eta tresnak erosi eta paratzeko hornidura lehiaketa bidez kontratatatzea xedatzen duena.

366/2001 FORU AGINDUA, apirilaren 24koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Bide segurtasuna. Istripu ugariko 10. tartea (IUT-10) kentzeko lanak: Iruña- Tutera N-121 errepidea 19,100 k.p.tik 20,900 k.p.ra moldatzea (Untzueko bidegurutzea)" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

367/2001 FORU AGINDUA, apirilaren 24koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruña-Agoitz-Irunberri NA-150 errepidean, Ubarmin eta Egueseko bidegurutzeak moldatzea eta Altzuzako bidegurutzea aldatzea" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko dei egiten duena.

EBAZPENA, 2001eko otsailaren 13koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, 2001. urtean Nafarroako Gobernuaren ekonomia eta kontabilitateko sistemaren inguruan aholku tekniko-informatikoak emateko zerbitzua prozedura ireki eta lehiaketa publikoaren bidez, "Informática El Corte Inglés, S.A." enpresari adjudikatzen diona.

1719/2000 EBAZPENA, abenduaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2001. urterako, Nafarroako Ospitalerako aldizkari zientifiko nazional eta atzerrikoak erosteko lehiaketa adjudikatzen duena.

1721/2000 EBAZPENA, abenduaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2001. urterako, Bideko Ama Birjina Ospitalerako aldizkari zientifiko nazional eta atzerrikoak erosteko lehiaketa adjudikatzen duena.

190/2001 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zentroetarako bulegoko materiala erosteko lehiaketa adjudikatzen duena (2/01 lehiaketa publikoa).

261/2001 EBAZPENA, martxoaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2001. urterako, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zentroetarako elikagaiak erosteko lehiaketa adjudikatzen duena (1/01 lehiaketa publikoa).

286/2001 EBAZPENA, martxoaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zentroetarako garbiketarako materiala erosteko lehiaketa adjudikatzen duena (3/01 lehiaketa publikoa).

412/2001 EBAZPENA, martxoaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2001. urterako, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zenbait zentrotarako osasun materiala (erradiologia, esterilizazio eta dialisi materiala, aparatuen ordezko piezak, beste batzuk) erosteko lehiaketa adjudikatzen duena (4/01 lehiaketa publikoa).

348/2001 EBAZPENA, apirilaren 20koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, uztailaren 5eko 676/2000 Ebazpenak ezarritako jendaurreko aldia indarrik gabe uzten duena, "Bide berria egitea: Merkantzien geltokia-N-121-Garraioaren Hiria" izeneko proiektuak Imarkoainen ukituriko ondasun eta eskubideen zerrendari dagokionez.

354/2001 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Zaragoza-Altsasu trenbidean Cortesko udalerriko 59/260 eta 60/684 k.p.etan dauden pasabideak kentzea" izeneko proiektua behin betikoz onesten duena.

357/2001 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Antsoaingo errepidean eta Antsoaingo Iparraldeko Ingurabidean oinezkoendako zaldainak egiteko proiektua" jendaurrean jartzeko epea bukatutzat eman eta hura behin betikoz onesten duena.

ADMINISTRAZIO BAIMENA, Erriberrin instalazio elektrikoa jartzeko, eta zehazki haren onura publikoa deklaratzen duena. 6876 G.T. - JAA/al. espedientea.

Beste Xedapenak

429/2001 FORU AGINDUA, apirilaren 9koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Iruñeko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra U.I.-XX/U.C.1 unitatean (San José zentroa) aldatzeko espedientea, hiri horretako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

85/2001 EBAZPENA, apirilaren 17koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako unibertsitateetako eta unibertsitate zentroetako ikertzaileek eta irakasleek 2001ean atzerriko ikerketa zentroetan eta unibertsitateetan egonaldiak egiteko laguntzetarako deialdia onesten duena.

314/2001 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana. Honen bidez Espasa Calpe argitaletxearen honako argitalpen proiektu hauetarako baimena ematen da: DBHko lehen eta bigarren mailetarako Gaztelania eta Gaztelaniazko Literatura; eta Batxilergoko lehen mailarako filosofia; eta horrez gain dagozkien curriculumeko materialak Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan erabiltzeko baimena ematen da.

1247/2001 EBAZPENA, martxoaren 30ekoa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, irailaren 30eko 3077/1997 Ebazpenean atzera egiten duena. Ebazpen horren bidez, Angel Martínez Sanz jaunak, Irunberriko San Isidro zaharretxeko egonaldian, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuarekin egindako 2.445.506 pezetako zorra, kitatzeko eskatzen zen.

LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA. Doako Laguntza Juridikoaren Batzordea. Ediktua

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteak.

INDUSTRIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Jakinarazpen ediktua.

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO GARRAIOAREN ARBITRAJE BATZORDEA. Ahozko auzialdirako zitazioak.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

A G O I T Z

E D I K T U A

B A R I L L A S

Hasierako onespena, 2001eko aurrekontu orokor eta bakarrari

B U Ñ U E L

Behin betiko onespena, San Gregorio Zahar Etxeko Estatutuen aldaketari

Z I R A U K I

Arau Subsidiarioetako aldaketa puntuala

Hasierako onespena, hirigintzako hitzarmenari

E S T E R I B A R

Aurri egoeraren espedientea

M O N T E A G U D O

Hasierako onespena, Monteagudon enpresak paratu eta handitzeko, industria jardueretan ingurumeneko eraginari dagozkion aurreneurriak, zuzenketak eta kontrolak egiteko eta enplegu egonkorra sustatzeko inbertsioetarako dirulaguntzak arautzen dituen udal ordenantzari

HILARION ESLAVA MUSIKA ESKOLAKO PATRONATUA

Jakinarazpen ediktua, aurkitu ez diren zordunei zorra erreklamatzeko

T U L E B R A S

Hasierako onespena, 2001eko aurrekontu orokor eta bakarrari

U S K A R T Z E

Behin betiko onespena, "Izize-Uskartzeko hornidura-sarea" egiteko proiektuari

A R B I Z U

Hasierako onespena, U.E.-5 unitatearen borondatezko birzatiketari

Birzatiketa proiektuaren aldaketa

A R T A B I A

Hasierako onespena, 2001eko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarrari

E G U E S I B A R

Hasierako onespena, Badostaingo xehetasun azterlanari

Etxarri-Aranatz aldeko Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitatea

2001eko aurrekontu orokor eta bakarraren hasierako onespena

2000ko kontuak

M U R I E T A

Ordenantzaren hasierako onespena

I R U Ñ A

Ingurubideko pasealekua Barbazan apezpikuaren ingurabidetik Redín pasealekuraino urbanizatzeko obren eta segurtasun eta osasun azterlanaren proiektuaren prestakuntza esleitzea

Z A R E

Lerrokaduren azterlana hasiera batean onetsirik

Z U F I A

Hasierako onespena, 2001eko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarrari

A R I A

Hasierako onespena 2001eko aurrekontu orokor eta bakarrari

L I Z A R R A

Hasierako onespena Lizarrako HAPOko aldaketa puntualari, 20. eremuan (antzinako B sektorea) eta hirigintza hitzarmenari, "Oinarrizko 4 unitatean" sestra azpiko aprobetxamendua arautzeko eta jaisteko malda egiteko

O I T Z

Bake epailea hautatzeko deialdia

2000. urteko kontuak hasiera batez onetsirik

I R U Ñ A

Ebazpenaren jakinarazpena

B1/U.I.VI unitateko S-1 sektorearen xehatasun azterlaneko aldaketa Hasierako onespena

Z I Z U R

Behin betiko onespena urbanizazio proiektuari

Behin betiko onespena, 2001eko aurrekontu arruntari

Hasierako onespena, kreditu transferentzia eta gehikuntzei eta kreditu bereziei

O R K O I E N

Arau subsidiarioen aldaketen hasierako onespena

2001eko lan egutegia

V A L T I E R R A

Obren kontratuaren esleipena

Obren kontratuaren esleipena

ZIZUR NAGUSIA

E D I K T U A

Alloko Eskualde Oinarrizkoko Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitatea

2001eko plantilla organikoa

2001erako lan eskaintza publikoa

A N O T Z

2001eko aurrekontu orokor eta bakarraren hasierako onespena

L I Z A R R A

"Lizarrako Udalaren Frontoia eraikitzeko obrak egitea" lehiaketan eskaintzak aurkezteko epearen luzapena

Lizarrako hiriko esparruan, ikastetxeen eraikinetan eta balio historio-artistiko handia duen eraikinetan egin beharreko obretarako laguntzak arautzen dituen udal ordenantza

C A S C A N T E

Huerta eta Corralizas aldeko herri larreak arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena