293. ALDIZKARIA - 2021eko abenduaren 30a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

6/2021 LEGEGINTZAKO FORU DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea aldatzen duena.

1.1.2. Foru Dekretuak

108/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

109/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, 2021eko lan publikoaren eskaintza partziala onesten duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Administrazio Erroaren eremurako, 2021. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legean aurreikusitako egonkortzearen arabera. Lan eskaintza hori ekainaren 27ko 3/2017 Legean aurreikusitako egonkortze-tasari dagokio.

110/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, 2021eko lan publikoaren eskaintza partzial bat onesten duena osasun langileentzat, bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako, bai Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Instituturako, 2021. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legean aurreikusitako egonkortzearen arabera. Lan eskaintza hori ekainaren 27ko 3/2017 Legean aurreikusitako egonkortze-tasari dagokio.

111/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 15ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 2021. urteko lan publikoaren eskaintza onesten duena, 2018. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorren uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako enplegua egonkortzeko tasari dagokiona.

113/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa, 2021eko lan publikoaren eskaintza partziala onesten duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Administrazio Erroaren eremurako, 2021. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legean aurreikusitako ordezte-tasari dagokiona.

114/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen unibertsitateaz kanpoko irakasleen 2021eko lan publikoaren eskaintza onesten duena, 2021. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legean aurreikusitako ordezte-tasari dagokiona.

115/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa, 2021eko lan publikoaren eskaintza partzial bat onesten duena osasun langileentzat, bai Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako, bai Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Instituturako. Lan eskaintza hori 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legean aurreikusitako ordezte-tasari dagokio.

116/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa, 2021eko lan publikoaren eskaintza partzial bat onesten duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Administrazio Erroaren eremurako. Bertan, ekainaren 27ko 3/2017 Legean ezarritako egonkortze-tasari zegokion lan publikoaren eskaintzan bete gabe gelditu ziren lanpostuak sartu dira.

117/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Osasun Departamentuko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun langileen 2021eko lan publikoaren eskaintza partziala onesten duena, non sartu baitira ekainaren 27ko 3/2017 Legean ezarritako egonkortze-tasari zegokion lan publikoaren eskaintzan bete gabe gelditu ziren lanpostuak.

AKATS ZUZENKETA, azaroaren 24ko 101/2021 Foru Dekretuarena. Foru dekretu horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatu zen.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

152/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 9koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen eta errebokatzen baitira Nafarroako Gobernuaren IFZri lotutako ziurtagiri digitala eduki behar duten pertsonak.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

302/2021 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, batetik, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan Familia eta Komunitateko Erizaintzako erizain espezialisten 2 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautapen proben bidez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

157/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 21koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko 2022eko Berdinna Sariaren deialdia egin eta hura emateko oinarriak ezartzen baitira.

5354E/2021 EBAZPENA, azaroaren 30ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2021erako gastu-gehiketa baimentzen duena desgaitasuna duten pertsonek enplegu-zentro berezietan betetzen dituzten lanpostuen soldata-kostuetarako dirulaguntzak ordaintzeko. DDBN identifikazioa: 536665.

5533E/EBAZPENA, abenduaren 13koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez arautzen baita dirulaguntzak ematea Nafarroako administrazio publikoetan 30 urtetik beherako gazte langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan. DDBN identifikazioa: 599438.

1.7. BESTELAKOAK

18/2021 EBAZPENA, azaroaren 10ekoa, Garraioen Ikuskapen, Kudeaketa eta Antolamenduaren eta Mugikortasunaren Zerbitzuko zuzendariak emana, errepideko garraiorako ibilgailu mota zenbaiten gidarien hasierako kualifikazioa frogatzen duen gaitasun profesionalaren agiria lortzeko probak gainditu dituzten izangaien zerrenda onesten duena. Probak 2021eko urriaren 15ean egin ziren.

106/2021 EBAZPENA, azaroaren 24koa, Garraioen eta Mugikortasun Jasangarriaren zuzendari nagusiak emana, taxien hiriarteko zerbitzuen tarifak onesten dituena.

426E/2021 EBAZPENA, abenduaren 9koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita Belaskoaingo udal-mugartean dagoen zerrama ugaltzaileen instalazio batean aldaketa nabarmena egiteko. Instalazioaren titularra Granja Belascoain SL da.

427E/2021 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana, pentsu konposatuak fabrikatzeko instalazioaren ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzeko egindako eskaera onartzen duena. Instalazioa Artaxoako udal-mugartean dago, eta titularra Piensos Costa SA da.

428E/2021 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana; honen bidez onartzen da animalien azpiproduktuak eta landare-olioen hondakinak eraldatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzea, eskatu den bezala. Instalazioa Andosillako udal-mugartean dago eta titularra Grasas Marin-Navarra SL da.

430E/2021 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita zerri-ustiategi baten ingurumen baimen integratua. Instalazioa Alesbesko udal-mugartean dago eta titularra Javier Elcuaz Barberia da.

1196E/2021 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen txosten estrategikoa ematen duena Zizurko Arau Subsidiarioak aldatzeari buruz, Paternaingo 5. poligonoko 260. lurzatian. Sustatzailea Embalajes Adusan SL da.

1197E/2021 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen inpaktuaren txostena egiten duena Fustiñanan barazki izoztuak fabrikatu, ontziratu eta biltegiratzeko jarduerari buruz. Sustatzailea Congelados Navarra SAU da.

1210E/2021 EBAZPENA, abenduaren 8koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez baimentzen baita pieza metalikoak mozteko instalazioaren funtsezko aldaketa. Instalazioa San Adriango udal-mugartean dago, eta titularra Laser Ebro SL da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

LESAKA

2022rako lan-eskaintza publikoa

IRUÑA

Lan publikoaren eskaintza 2021erako

AZKOIEN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Lan publikoaren eskaintza 2021erako

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARAMENDIA

1-8/2021 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ARANGUREN

Xehetasun-azterketa, Mutiloako 1. poligonoko 5. lurzatian. Hasierako onespena

BIURRUN-OLKOTZ

Administrazioen arteko hitzarmena, SG1 sistemako zuzkidura-lurzatia lagatzeko. Jendaurrean jartzea

ZIZUR

Xehetasun-azterketa, Paternaingo 5. poligonoko 276. lurzatian. Hasierako onespena

DONEZTEBE

Jarduera lizentzia. Eskaera

ESTERIBAR

Balorazio txostenaren proiektuaren hasierako onespena. Akats zuzenketa

Xehetasun-azterketa, Ilurdozko 6. poligonoko 243. lurzatian. Hasierako onespena

EZKAROZE

Akats zuzenketa, Udal Planeko 140. lurzatiko A azpilurzatiko aldaketa egituratzailearen hasierako onespenean

FUNES

Aldaketa, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

UHARTE

Hiri-jarduketarako plan berezia, 1. poligonoko 349. lurzatian. Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Hiri-jarduketarako plan berezia, 2. poligonoko 724. lurzatian. Hasierako onespena

Udal Planeko 5. eremuko UE 5.3 exekuzio unitatearen hirigintza hitzarmena. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia UE 3.1 exekuzio unitatean, Zabalegin. Hasierako onespena

OTSAGABIA

Xehetasun-azterketa lurzati hauetan: UA 1.4 unitateko 3A eta UA 1. (5-6) unitateko C1. Hasierako onespena

ODIETA

Aldaketa puntuala, Udal Plan Orokorreko determinazio xehatuetan, 28. artikuluari dagokionez. Hasierako onespena

TUTERA

Hiri-antolamenduko plan orokorreko 1. UE unitateko konpentsazio batzordearen estatutuen aldaketa (1. sektorea, UI 9, Gardachales). Hasierako onespena

Birpartzelazio proiektua, Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko U.I. 9ko 1. sektoreko UE 1 unitatean (Gardachales). Hasierako onespena

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

Urbanizazio proiektuaren aldaketa, Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko U.I. 9ko 1. sektoreko UE 1 unitatean (Gardachales). Hasierako onespena

UNTZUE

Okupazioa, 2. poligonoko 319. lurzatian. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Aparteko deialdia, dirulaguntzak emateko 2020-2021 kirol denboraldian goi mailako kategorietan federatutako taldeak dituzten kirol klubei. Laburpena

ESA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 457. lurzatian. Hasierako onespena

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, 2. poligonoko 766. lurzatian. Behin betiko onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Eskualdeko hiri garraioaren zerbitzuarengatiko tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko ordenantza. Behin betiko onespena

Behin betiko onestea hiri hondakinen kudeaketa zerbitzuak emateagatiko tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko ordenantza aldatzea 2022rako. Behin betiko onespena

NAFARROAKO HIRI HONDAKINEN TRATAMENDURAKO PARTZUERGOA

Hiri hondakinak lekuz aldatu, sailkatu, tratatu, balioztatu eta, behar izanez gero, ezabatzeko zerbitzuaren tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa. Behin-betiko onespena

ITUREN ETA ZUBIETAKO UDALEN BATASUNA

2022ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

LARRAGA

Periodo de pago voluntario de diversos impuestos

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SAT DOÑA JUANA

Disolución y liquidación