47. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 9a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

363/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdiak onesten baitira mendi-ingeniari izateko lanpostuetan aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko hautaproben bidez; bata, prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko, eta bestea, aldi baterako kontratazioetarako.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

43/2020 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntza deialdi bat onesten baita desgaitasunari lotutako hezkuntza premia bereziak dituzten eskola adineko seme-alaben (3 eta 21 urte bitartekoak) familientzat, laguntza izan dezaten 2020ko Aste Santuko eta udako eskola oporraldietan hezkuntza jardueretan izena emateagatik eta parte hartzeagatik sortzen zaizkien gastuak ordaintzeko, izan administrazio publikoek antolatuak, izan irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuek antolatuak. DDBN identifikazioa: 496959.

6E/2020 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntza honetarako deialdia: “Laguntzak, ureztatze ekipamenduetarako inbertsioak egiteko, Nafarroako Ubidearen jarduketa eremuko nekazaritzako ustiategietarako. Landa Garapenerako 2014-2020 Programa. 04.01. neurria”. DDBN identifikazioa: 496941.

1.7. BESTELAKOAK

34/2020 EBAZPENA, otsailaren 13koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Castejongo “Dos de Mayo” Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoari atzerriko hizkuntzetan ikasteko programetatik ateratzeko baimena ukatzen diona.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Deialdia, igeltsero-ofizial izateko C mailako hiru lanpostu barne igoera murriztuaren bidez betetzeko. Behin betiko zerrenda

Akats zuzenketa, lan-harremanetako gradudunerako (B maila) deialdian

Akats zuzenketa, erdi mailako teknikarirako (B maila) deialdian

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

2020ko lan egutegia

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

4/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

AGOITZ

Enkante publikoa, herri-larreen eta laborantzako herri-lurren aprobetxamendurako lehentasuna duten herritarrendako

ARIBE

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARTAXOA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

AZAGRA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

AIZKOA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BERA

2020ko plantilla organikoaren aldaketa. Hasierako onespena

BERBINTZANA

Herri-lurretako aprobetxamenduak enkante publikoan

BETELU

Ezkontza zibila egiteko eskumenak eskuordetzea

BURLATA

Ordenantza, garapenerako lankidetza eta hezkuntza proiektuak egiteko Burlatako Udalaren dirulaguntzen laurtekoko deialdiaren oinarri arautzaileak ezartzen dituena. Hasierako onespena

DONEZTEBE

Aldaketa, Udal instalazioak erabiltzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

GALBARRA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

IRURTZUN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020rako plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko ekitaldirako lan egutegia

LARRAGA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Ordenantzak, arau fiskalak eta aldaketak 2020rako. Behin betiko onespena

LEITZA

2019ko aurrekontuko 4-10 aldaketak. Behin betiko onespena

2019ko aurrekontuko 11-28 aldaketak. Behin betiko onespena

LEDEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

MURELU DEIERRI

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

MURILLO EL FRUTO

2019ko aurrekontuko 3., 4., 5., 6., 7. eta 8. aldaketak. Behin betiko onespena

OITZ

2019/03 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

OLAZTI

Udal Musika Eskolako Patronatuaren 2019ko aurrekontuko
1. aldaketa. Hasierako onespena

1. eta 2. goranzko doikuntzak 2020ko ekitaldiko aurrekontu luzatuan. Hasierako onespena

2020ko lan egutegia

IRUÑA

2020ko sanferminetako kartela aukeratzeko lehiaketa.
Laburpena

PETILLA ARAGOI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

SAN ADRIÁN

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ULTZAMA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

URROTZ-HIRIA

2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Ordenantza, Udalaren kultur jardueren eta ikastaroen zerbitzua emateko prezio publikoei buruzkoa. Behin betiko onespena

ALESBES

2020rako tasak, prezio publikoak eta zergak. Udalaren, Musika Eskolaren eta Zahar Etxearen egutegi fiskala. Hasierako onespena

Udalaren eta erakunde autonomoen 2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

Udalaren eta erakunde autonomoen 2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ATARRABIA

14/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

BILORIA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

DEIERRI

2020rako karga-tasak

ZIZUR NAGUSIA

Xehetasun-azterketa, Ardoi sektoreko H-28 lurzatiarena. Hasierako onespena

Aldaketa, Euskararen erabilera eta sustapena arautzen dituen ordenantzaren I. eranskinean. Hasierako onespena

Udal ordenantza, arautzen dituena hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzoruko jarduketei lotutako hirigintza-eginbeharren monetizazioaren prozedura eta kalkulua. Hasierako onespena

Aldaketa Udal Planean. Hasierako onespena

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

AUÑAMENDI GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BORTZIRIETAKO HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATEA

Lan egutegia eta egun baliogabeak 2020an

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Aldaketak ordenantza fiskalean, zeinaren bidez arautzen baitira tasak eta/edo prezio publikoak ur hornidurarako, estolderia eta saneamendurako, arazketarako eta uraren ziklo integralarekin zerikusia duten gainerako zerbitzu eta jardueretarako. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

CINTRUÉNIGO

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

ESTELLA-LIZARRA

Licencia urbanística para construcción de 22 viviendas, local, trasteros y sótano, en solar situado en la calle Fray Diego número 28, por la sociedad “Dicas-Zureger, S.L.”

ODIETA

Bajas de oficio en el impuesto de actividades económicas

PAMPLONA

Notificación por comparecencia

Notificación de resolución

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE AOIZ

Juicio verbal 81/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 506/2019

Edicto

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

Procedimiento de familia 777/2018

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Juicio verbal 1144/2019

Juicio verbal 169/2019

Juicio verbal 462/2019

Juicio verbal 75/2018

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Juicio verbal 1063/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 650/2018

Juicio verbal 1007/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Juicio sobre delitos leves 2410/2019

Juicio sobre delitos leves 128/2019

Juicio sobre delitos leves 1632/2019

Juicio sobre delitos leves 386/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Juicio sobre delitos leves 1626/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Juicio de delitos leves 3201/2019

Citación. Juicio de delitos leves 512-20

Citación. Juicio de delitos leves 169-20

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 108/2019

Citación. Procedimiento de oficio 895/2018

Ejecución de títulos judiciales 14/2020

Ejecución de títulos judiciales 4/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Despidos/ceses en general 921/2019

Procedimiento de oficio 87/2018

Citación. Procedimiento ordinario 928/2019

Ejecución de títulos judiciales 4/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 171/2019

Ejecución de títulos judiciales 2/2020

Ejecución de títulos judiciales 81/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE TUDELA

Procedimiento ordinario 359/2018

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE TUDELA

Juicio verbal 378/2019

Procedimiento de familia 248/2019