273. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 23a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

60/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez zuzentzen baita akats bat, atzeman dena Osasuneko kontseilariaren azaroaren 16ko 59/2020 Foru Aginduan, Osasuneko kontseilariaren urriaren 21eko 57/2020 Foru Agindua luzatu eta hein batean aldatu zuen horretan; 57/2020 Foru Aginduaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz, eta azaroaren 4ko 58/2020 Foru Aginduak aldatu zuen.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2492/2020 EBAZPENA, urriaren 26koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, onesten dituena erdi mailako euskara teknikari lanpostuak betetzeko izangaien bi zerrenda hautaproben bidez osatzeko deialdiak; zerrenda bat izanen da prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko, eta bestea, aldi baterako kontratazioak egiteko.

2666/2020 EBAZPENA, azaroaren 9koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, deialdiak onesten dituena izangaien bi zerrenda hautaproben bidez osatzeko erdi mailako teknikari-liburuzainaren lanpostuak bete daitezen; zerrenda bat prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izanen da, eta bestea, aldi baterako kontratazioak egiteko.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

37/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 11koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, Doneztebeko hirigune historikoa lehentasunez birgaitu beharreko eremu izendatzen duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

446/2020 EBAZPENA, urriaren 26koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntza deialdi bat onesten baita desgaitasunari lotutako hezkuntza premia bereziak dituzten eskola adineko seme-alaben (3 eta 21 urte bitartekoak) familientzat, laguntza izan dezaten 2020ko Eguberrietako eta 2021eko Aste Santuko eta udako eskola oporraldietan hezkuntza jardueretan izena emateagatik eta parte hartzeagatik sortzen zaizkien gastuak ordaintzeko, jarduera horiek izan administrazio publikoek antolatuak, izan irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuek antolatuak. DDBN identifikazioa: 530297.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

21D/2020 EBAZPENA, azaroaren 7koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, iragartzen duena “AEMINA-Agrupación Empresarial Minera Navarra” izeneko enpresa elkartearen estatutuen aldaketa gordailutu dela (gordailu zenbakia: 31000253; lehengo gordailu zenbakia: NA/417).

22D/2020 EBAZPENA, azaroaren 7koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, iragartzen duena “ASEPRODEN-Asociación Empresarial de Prótesis Dental de Navarra” izeneko enpresa elkartea eratu dela (gordailu zenbakia: 31100049).

23D/2020 EBAZPENA, azaroaren 7koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, iragartzen duena “AEHN-Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Navarra” izeneko enpresa elkartearen estatutuen aldaketa gordailutu dela (gordailu zenbakia: 31000051; lehengo gordailu zenbakia: 31/142).

1.7. BESTELAKOAK

610/2020 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, jendaurrean jartzen duena, hilabetez, Ollokiko Kontzejua Esteribarko udalerrian eratzeko udal ekimena.

43/2020 EBAZPENA, azaroaren 17koa, Nafarroako Foru Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Lesakako balorazio txostena onesten duena.

1544E/2020 EBAZPENA, azaroaren 13koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez xedatzen baita Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salara igortzea 414/2020 prozedura arruntean tramitatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren espedientea. Espedientea Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburu Txikien Elkarteak eta Nafarroako Ostalaritzako Enpresaburuen Elkarteak eskaturik aurkeztu da.

151E/2020 EBAZPENA, azaroaren 2koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen-ukipenetarako baimena ematen baitzaio proiektu honi: “Nafarroako Errege Bardean uraskak eta ur hornidura egiteko (II. fasea) 2. proiektu aldatua (2020ko maiatza)”. Sustatzailea Nafarroako Errege Bardearen Komunitatea da.

152E/2020 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen baitzaio proiektu honi: “Getzaurren Nafarroako Gobernuaren zuntz optikoarekin interkonexioa egiteko proiektua”. Sustatzailea NASERTIC da.

153E/2020 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Errege Bardeako “La Negra” alderdian ura baltsa batetik abeltzaintzako biltegi batzuetara eramateko proiekturako. Sustatzailea Errege Bardearen Komunitatea da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERRIOZAR

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

2021erako zerga-tasak eta tasak

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ALTSASU

Aldaketa, 2021eko ordenantza fiskaletan eta prezio publikoetan. Hasierako onespena

ANTSOAIN

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren koefizienteak. Onespena

Udal ordenantza, administrazio elektronikoaren
erabilera arautzen duena. Hasierako onespena

ARAMENDIA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ARANARATXE

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ARITZALA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

BAKAIKU

Aldaketa, Hilerria arautzen duen ordenantzan.
Behin betiko onespena

BARGOTA

2021erako zerga-tasak

BERIAIN

Jarduera-lizentzia. Eskaera

BERRIOZAR

18. poligonoko 1031. lurzatiaren kalifikazio juridikoaren aldaketa eta soberako lurzatiaren deklarazioa (Artiberri 2 sektoreko 6. bidea). Behin betiko onespena

BUÑUEL

Bigarren alkateordearen izendapena

Hirugarren alkateordearen izendapena

CAPARROSO

Herri-larreen adjudikazioa. Epea irekitzea

KASEDA

2021eko karga-tasak. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

OLTZA ZENDEA

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun plana 2020-2023 epealdirako. Onespena

ENERITZ

2021eko zerga-tasak. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

LIZARRA

Hitzarmena, Lizarrako Udalaren eta Lurzorua eta Etxebizitzak SA Sozietate Publikoaren artean (NASUVINSA)

Aldaketa, 15. ordenantza fiskalean, Eremu publikoko
eta herri-lurretako lurzoru, lurgain eta lurpeko aprobetxamendu berezien tasak. Hasierako onespena

EZKABARTE

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

UHARTE

Ordenantza, Uharteko Udalaren etxebizitzak eta garajeak familiei eta gazteei alokairu librean emateari buruzkoa.
Hasierako onespena

ITURMENDI

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontzak egiteko

ITZA

Jarduera sailkaturako lizentzia. Baimena

LARRAGOA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

LEGARDA

2021eko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021erako zerga-tasak

LEZAUN

Udal ordenantza, Lezaunen etxebizitzen alokairua sustatzeko laguntzak arautzen dituena. Hasierako onespena

MENDIBIL

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

OBANOS

2021eko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko zerga-tasak

ERRIBERRI

2021eko zerga-tasak. Hasierako onespena

Aldaketa 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

RIBAFORADA

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

SALDIAS

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

TIRAPU

2021eko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

TUTERA

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 1118. lurzatian.
Hasierako onespena

UGAR

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

UTERGA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Ekonomia eta finantza plana 2020-2021erako. Onespena

IZARBEIBARKO KIROL ETA OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2019-S-542

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-545

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-424

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Foral de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación

Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

VILLAFRANCA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE AOIZ

Procedimiento ordinario 667/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Procedimiento de juicio verbal 1116/2019

Edicto. Juicio verbal 884/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Procedimiento de Juicio verbal 711/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Procedimiento de Juicio verbal 946/2019

Juicio verbal 251/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAM19LONA

Juicio verbal 940/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DIEZ DE PAMPLONA

Procedimiento de Familia 141/2020

Procedimiento de Exequátur 1/2020

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delitos leves 1361/2020

Juicio de delito leves 412/2020

Cédula de citación. Juicio delito leve 1916/2019