55. ALDIZKARIA - 2008ko maiatzaren 2a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

29/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 10ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, Nafarroako errepideen katalogoa eta Nafarroako errepideen mapa ofiziala onesten dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1097/2008 EBAZPENA, apirilaren 7koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioak izendatu, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun publikoko ikuskatzaile lanetan aritzeko, eta lanpostu hutsak banatzen dizkiena.

1163/2008 EBAZPENA, apirilaren 14koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioak izendatu, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko laborategiko teknikari espezialista lanetan aritzeko, eta lanpostuak banatzen dizkiena.

1331/2008 EBAZPENA, apirilaren 25ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Ebazpen honen bidez Nafarroako Foru Komunitateko eta haren erakunde autonomoetako administrari, telefonista-ofizial eta koordinazioko operadore-ofizial izateko 130 lanpostu, C maila edo taldekoak, oposizio-lehiaketa bidez barne igoera murriztuan betetzeko deialdia ebatzi da.

533/2008 EBAZPENA, apirilaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Andrés Garralda Luquin jauna Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Bideko Ama Birjina Ospitaleko Oftalmologia Ataleko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

585/2008 EBAZPENA, apirilaren 10ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Kardiologiako barrutiko fakultatibo espezialista izateko bi lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez esleitzen dituena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan osasun hezitzaile izateko 3 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

409/2008 EBAZPENA, martxoaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan prebentzioko eta laneko arriskuetako OLT-EDU izateko lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

537/2008 EBAZPENA, apirilaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan optikari-optometrista izateko lanpostu huts bat merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia bete gabe uzten duena.

765/2008 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Larrialdietarako Zerbitzu Arrunteko mediku izateko 126 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari nagusiak apirilaren 17an emandako 46/2008 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko albaitari izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzekoa.

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak apirilaren 17an emandako 48/2008 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko prestakuntza eta enpleguko erdi mailako tituludunen lau lanpostu oposizio bidez betetzeko.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak apirilaren 14ko 1161/2008 Ebazpenaren bitartez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Nafarroako ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzaile izateko 20 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak apirilaren 14ko 1179/2008 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko gidari lanpostu huts bat lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak apirilaren 14ko 1180/2008 Ebazpenaren bitartez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko psikomotrizista izateko 2 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren apirilaren14ko 1181/2008 Ebazpenaren bitartez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko begirale gerontologiko izateko 8 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa. Lanpostu hauetatik 2 lan araubidekoak dira, asteburuetarako lanaldi partzialeko kontratuarekin.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

71/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 1ekoa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Baztango Udal Plana 32. poligonoko 114., 115., 116., 117. eta 118. lurzatietan aldatzeko espedientea behin betiko onesten duena. Baztango Udalak sustatu du.

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

33/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 16koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "N-121-B errepidea eraikitzea, tartea: Irurita-Elizondo" proiektua behin-behinekoz onetsi, jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematen diena.

451/2008 EBAZPENA, apirilaren 7koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, Milagroko (Nafarroa) hondakin uren hegoaldeko kolektorearen proiektua behin betikoz onesten duena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

127/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 4koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, martxoaren 23ko 57/2005 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez bazka idortuen sektorearentzako laguntzak eskatu, tramitatu eta emateko prozedura arautu zen.

137/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 7koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, kooperatiben berregituraketaren esparruan teknikari kualifikatuen kontratazioa sustatzeko "de minimis" laguntzak emateko arauak ezarri zituen azaroaren 2ko 478/2007 Foru Agindua aldatu eta 2008ko laguntzen deialdia onesten duena.

120/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 2koa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emana, udal esparruan emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna bultzatzeko eta sustatzeko Nafarroako Berdintasunerako Institutuak Nafarroako toki entitateei 2008an diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.

122/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 2koa, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emana, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna bultzatu eta sustatzeko Nafarroako toki garapeneko partzuergoei eta beste elkarte batzuei 2008an diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.

125/2008 EBAZPENA, apirilaren 22koa, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, atzerrian bizi eta nafar emigratzaileen ondorengoak direnendako ikasketa laguntzetarako deialdian, 2008/2009 ikasturteari dagokionean, eskaerak aurkezteko epea luzatzen duena.

149/2008 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, 2007-2008 ikasturterako Hezkuntza Bereziko beka eta laguntzak emateko deialdia behin betiko ebazten duena.

158/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 2koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, 2008-2009 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan egoera sozioekonomiko ahulean dauden ikasleei laguntzeko beharrezkoak diren baliabide materialak emanez hezkuntzako konpentsazioa lortu ahal izateko deialdi publikoaren oinarriak onesten dituena.

732/2008 EBAZPENA, apirilaren 7koa, Osasun zuzendari nagusiak, Osasun zuzendari nagusiaren azaroaren 30eko 2158/2007 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez toki entitateei, beste erakundeei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei 2008. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onetsi zen, prebentzioa eta osasuna sustatzeko programetarako.

1.3.6. Beste batzuk

80/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 22koa, Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismo Departamentuko kontseilariarena. "Nafarroako Erresuma" Turismo Sariak.

165/2008 EBAZPENA, apirilaren 1ekoa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Azueloko Udal Plan Orokorra, Azueloko Udalak sustatua, eta Ingurumen ondorioen azterlana jendaurrean jartzen dituena.

167/2008 EBAZPENA, apirilaren 2koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena, baldintzapean, Larraungo ur horniduraren proiekturako (5. fasea) Larraungo eta Lekunberriko udal mugapeetan. Proiektua Lekunberriko Udalak sustatu du.

172/2008 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Zilbetin eta Presetan (Esteribar eta Erroibar) ikerketarako lau zundaketa egiteko. Proiektua Magnesitas de Navarra, S.A.k sustatu du.

244/2008 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendari nagusiak emana, Fegan SXXI, S.L.k aurkeztu duen produktu fitosanitarioen erabiltzaile izateko oinarrizko gaikuntza ikastarorako adostasuna ematen duena. Erakunde horrek Zaragozan du helbidea.

560/2008 EBAZPENA, martxoaren 14koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Ingurumen eraginaren adierazpena egiten duena "NA-7010 (Asterain-Irurtzun) errepidearen Arakilgo tartea: Irurtzun-Izurdiaga saihesbidea" egiteko proiektuaren informazio azterlanari buruz. Sustatzailea Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentua da.

696/2008 EBAZPENA, apirilaren 7koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Ingurumen baimen integratua ematen duena esnetarako behiak ustiatzeko jarduerarako, Arakilgo udal mugapean. Titularra Ganadería Etxeberri eraldaketarako nekazaritza sozietatea da.

47/2008 EBAZPENA, apirilaren 1ekoa, Garraio zuzendari nagusiak emana, errepide nahiz trenbide bidezko salgai arriskutsuen garraioan segurtasun aholkulari izateko behar den lanbide gaitasunaren ziurtagiria berritzeko probak gainditu dituztenen zerrenda onesten duena. Zerrenda eranskinean ageri da.

1173/2008 EBAZPENA, apirilaren 2koa, Enpresa zuzendari nagusiak emana, goi tentsioko instalazio elektrikoa baimendu, haren onura publikoa deklaratu eta 13,2 KV-ko tentsio ertaineko aireko linea elektrikoarekin hargune elektrikoa egiteko proiektua onesten duena, Irunberriko "Larraine-Villar de Arnedo" gasbidearen konpresio estaziorako.

LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA. Ingurumen baimen integratuaren eta Ingurumen eraginaren adierazpenaren eskaera, Gestelar, S.L.k egina (Izarbeibarko Mankomunitatea).

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

ALLO

Ordenantza, Alloko herrilurretako aprobetxamenduak arautzen dituena. Hasierako onespena

BURLATA

Herritarrendako Harrera Bulegoaren Erregelamendua. Behin betiko onespena

CINTRUENIGO

Aldaketa ordenantzan. Hasierako onespena

IRAÑETA

Auzolana arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

LEDEA

Ledeako eraikinak lehen aldiz erabili edo okupatzeko lizentziak arautzen dituen ordenantza fiskala. Hasierako onespena

OLTZA ZENDEA

Aldaketa, Oltza Zendeako Udaleko Haur Eskolako 0-3 urtekoendako zaintza eta egonaldi zerbitzuen prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskaleko tarifen eranskinean

ORKOIEN

Udal Planeko determinazio xehakatuetako aldaketa, katastroko 1. poligonoko 666. lurzatiari dagokiona. Behin betiko onespena

VILLAFRANCA

0-3 urtekoendako haur eskolako zerbitzuko tasak arautzen dituen udal ordenantza. Behin betiko onespena

Villafrancako herrilurretako ondasunak arautzen dituen ordenantzaren eta herrilurren gaineko erregelamenduaren aldaketa. Hasierako onespena

Kultur etxeko instalazio eta ekipamenduak erabiltzeko tasak arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

"Fernando Calahorra" Udalaren musika eskolan zerbitzua emateko tasak arautzen dituen udal ordenantza. Behin betiko onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
TUTERA

Deialdia, hiru udaltzain lanpostu betetzeko. Izendapen proposamena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
IRUÑA

Deialdia, Musika Eskolako musika hizkuntzako irakasleen zerrenda hautaproben bitartez osatzeko, aldi baterako lan kontratuko lanpostuetan aritzeko. Lanpostuak erdaraz eta/edo euskaraz jarduteko izanen dira eta Iruñeko Udaleko Hezkuntza eta Gazteria Alorrean gertatzen diren beharrei erantzun ahal izateko

VILLAMAYOR DE MONJARDIN

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

LOS ARCOS ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

Gizarte-langile lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia. Behin betiko zerrenda

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
ALTSASU

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ARANGUREN IBARRA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

BASABURUA

Jarduerarako lizentzia. Baimena

CASCANTE

Jarduera sailkatua. Baimena

SAN ADRIAN

Jarduera sailkatua. Baimena

TAFALLA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
ABAIGAR

2008ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARMAÑANTZAS

2007ko kontuak

ARRAITZ-ORKIN

2007ko kontuak. Onespena

ARTAZU

Aurrekontuak. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Aurrekontuko 10/2008 aldaketa. Hasierako onespena

CORELLA

Aurrekontuen 1/08 aldaketa. Behin betiko onespena

ESPARTZA GALAR

2008ko aurrekontua. Hasierako onespena

GALBARRA

2008ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

GASTIAIN

2008ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

LERGA

2008ko aurrekontua. Behin betiko onespena

METAUTEN

2008ko aurrekontua. Behin betiko onespena

MORENTIN

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

NARKUE

2008ko aurrekontu orokor eta bakarra. Behin betiko onespena

RIBAFORADA

Aurrekontuak. Hasierako onespena

ERRONKARI

Aurrekontuko aldaketa. Hasierako onespena

VILLAMAYOR DE MONJARDIN

Aurrekontuak. Hasierako onespena

2007ko kontuak

2.3.5. Beste batzuk
ABAIGAR

Birzatiketa proiektua. Hasierako onespena

ANUE

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ARROITZ

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

BAZTAN

Jabari publikoko ondasunen kalifikazio juridikoaren aldaketa

Jabari publikoko ondasunen kalifikazio juridikoaren aldaketa

Oronozko AR-2 banaketa eremua birzatitzeko proiektuaren gaineko hitzarmena. Behin betiko onespena

EDIKTUA

CAPARROSO

Hirigintzako hitzarmenak. Hasierako onespena

KASEDA

1. poligonoko 135. lurzatiaren xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

7. eremuko UE 7.2 unitatearen xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

7. eremuko U.E. 7.2 exekuzio unitatearen birzatiketa. Behin betiko onespena

Aldaketa puntuala, Udalaren Plan Orokorreko UE 2.1 unitateko 2. eremuko determinazio xehakatuetan

LIZARRA

Lizarrako 3. poligonoko 797. lurzatia urbanizatzeko proiektua (kuartel zaharreko ekipamenduetarako eremua). Hasierako onespena

HAPOko U.E. 10-1 unitateko urbanizazio proiektuaren aldaketa (Anai Diego - Los Llanos), U.E. 10-1 unitateko Lankidetzarako Administrazio Elkarteak sustaturik

GALAR

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

UHARTE

Birzatiketa proiektua. Behin betiko onespena

Aldabarrengo alderdia birzatitzeko proiektua. Beste aldi bat jendaurrean

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

ITUREN

Alkate jaunaren ebazpena

LERIN

Katastroko aldaketa

IRUÑA

Inbertsioetarako diru-laguntzen deialdia, obrak eta erreformak egin, oztopo arkitektonikoak kendu, irisgarritasuneko proiektuak egin eta lokalak zein altzariak erosteko (2008. urtea)

Diru-laguntzak banakako ebaluazio-araubidean emateko deialdi publikoa, unean uneko garapenaren aldeko sentsibilizazio eta hezkuntza jarduketak gauzatze aldera. 2008. urtea

Deialdi publikoa, 2008 eta 2010. urteen artean Hegoaldeko herrialdeetako toki-entitateekin tokian tokiko garapenaren aldeko lankidetza-proiektuak gauzatzeko diru-laguntzak norgehiagokako araubidean emateko

Urteko deialdi publikoa, garapen-bidean dauden herrietan garapenaren aldeko lankidetza proiektuak gauzatzeko diru-laguntzak norgehiagokako araubidean emateko. 2008. urtea

Diru-laguntzak norgehiagokako araubidean emateko deialdia, 2008. urtean garapenaren aldeko sentsibilizazio eta hezkuntza proiektuak gauzatze aldera

ERRONKARI

Udalekotzeko espedientea. Hasierako onespena

TUTERA

Ibilgailuen gaineko zergaren ordainketa

ESA

EDIKTUA

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Tribunal Administrativo de Navarra

Edictos de notificación

Edictos de notificación

BAZTAN

Trafikoko salaketen jakinarazpena

Trafikoko arau-hausteen gaineko zehapenen jakinarazpena

VALLE DE EGÜES

Notificación de denuncia

MARCILLA

Notificación de denuncia

OLITE

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

Notificación de denuncia

PERALTA

Notificación de denuncia

Notificación de denuncia

TAFALLA

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

Notificación de denuncia

Notificación propuesta de resolución

Desestimación de recurso de reposición

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

Notificación de denuncia

ZIZUR MAYOR

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

Notificación de denuncia

Desestimación de recurso de reposición

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

Notificación de denuncia

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

PUENTE LA REINA

Aprobación inicial Estatutos Junta de Compensación A.R.1 Suelo Industrial. Plan Conjunto de Obanos-Puente La Reina

REGISTRO MERCANTIL DE NAVARRA

ANUNCIO

COMUNIDAD DE REGANTES DE IGUZQUIZA

Junta General Ordinaria

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE NAVARRA

NOTA-ANUNCIO

CUMA ECORIBERA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SARTAGUDA

Disolución de la sociedad