38. ALDIZKARIA - 2001eko martxoaren 26a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

48/2001 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Ekonomi eta Ogasun kontseilariak emana, hirugarren pertsonekiko eragiketen urteko aitorpena egiteko pezeta eta eurotako F-50 ereduak, hala nola haien barneko orriak ordenagailuz zuzenean irakurtzeko euskarriekin ordezkatzeko diseinu fisiko eta logikoak onesten dituena.

70/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 22koa, Ekonomi eta Ogasun kontseilariak emana, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zenbatespen objektiboko erregimena eta Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregimen erraztua 2001. urterako garatzen dituena.

FORU AGINDUA, otsailaren 23koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana. Honen bidez dirulaguntzak ematen dira 2001eko ekitaldian entitate pribatuekin sinatutako zenbait asegurutarako, zehazki Nekazaritzako Aseguru Konbinatuen Urteko Plan indardunean sartuak ez diren berotegien egituretan izandako kalteak eta haragitarako zaldi-aziendaren istripuak babesteko direnetarako.

FORU AGINDUA, 2001eko otsailaren 23koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, 2001. urterako, irabazi asmorik gabeko entitate pribatuei Nafarroako nekazaritzako elikagaiak goraipatzeko ekitaldiak antolatzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen duena.

FORU AGINDUA, 2001eko martxoaren 16koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, aheriari aurrea hartzeko babespen neurri osagarriak ezartzen dituena.

Agintariak eta Langileak

215/2001 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Miguel Angel Imizcoz Zubigaray jauna Nafarroako Arlo Kliniko Kardiologikoko zuzendari izendatzen duena, bitarte baterako.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko begirale gerontologikoa izateko 22 lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko errehabilitazioko medikua izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko Ogasuneko teknikari izateko bederetzi lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

143/2001 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Joseba Iñaki de la Torre Campo doktorea, lehiaketaren ondorioz, "Historia eta Instituzio Ekonomikoak" jakintza arloko unibertsitateko katedradun izendatzen duena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

461/2001 FORU AGINDUA, azaroaren 28koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Corella (Nafarroa)ko San Miguel parrokiako erretaula nagusia interes kulturaleko ondasun deklaratzeko espedientea irekitzen duena.

43/2001 FORU AGINDUA, otsailaren 20koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Mendabia (Nafarroa)ko San Juan Bautista parrokiako erretaula nagusia interes kulturaleko ondasun deklaratzeko espedientea irekitzen duena.

EBAZPENA, 2001eko martxoaren 12koa, Antolaketa eta Informazio Sistemen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko bulego batzuetarako ekipamendu mikroinformatikoaren 3. lotea prozedura irekiaz eta lehiaketa bidez erosteko kontratazio espedientea onesten duena.

306/2001 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Bideko Ama Birjina Ospitaleko Zirujia Anbulatorioko Zerbitzua berritzeko proiektuaren erredakziorako eta obra zuzendaritzarako laguntza kontratatzeko gastua baimendu (OB3/2001 lehiaketa) eta kontratazio espedienteari hasiera ematen dio.

213/2001 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Enerizko saihesbidea Arrizabalagatik Garesera doan NA-601 errepidean" izeneko proiektuaren jendaurreko aldia ebatzi eta behin betikoz onesten duena.

148/2001 EBAZPENA, martxoaren 16koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Mendillorriko trinketa eta kiroldegia egiteko lanak kontratatzeko espedientea onesten duena.

ADMINISTRAZIO BAIMENA, Murietan instalazio elektriko berria jartzeko. 6853 G.T. - JAA/AL espedientea.

Beste Xedapenak

238/2001 FORU AGINDUA, otsailaren 20koa, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Lodosako Arau Subsidiarioak desein berriko hiriguneko 1. unitatean aldatzeko espedientea, Lodosako Udalak eta Augustindar Errekoletoen Ordenak sustatua, behin betikoz onesten duena.

111/2001 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana. Deialdia egiten du 2000/2001 ikasturtean Eskola Graduatuaren titulua irakaskuntza librearen araubideko probaren bidez eskuratzeko probetarako.

112/2201 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana. Deialdia egiten du Nafarroako Foru Komunitatean 18 urtez gorako pertsonek Bigarren Hezkuntzako Graduatuaren Titulua zuzenean eskuratzeko proba libretarako.

148/2001 EBAZPENA, otsailaren 23koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, "Eskola Ibiltariak" Programako ibilbideak 2001. urtean Nafarroako Foru Komunitatean esleitzen dituena.

LEHENDAKARITZA DEPARTAMENTUA. Jakinarazpen ediktua.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Ukatzeko jakinarazpenaren ediktua.

ERABAKIA, 2001eko otsailaren 20koa, Lurraldearen Antolamenduko Batzordeak hartua. Behin betiko onesten du Tuterako Hiri antolamendurako Plan Orokorraren aldaketa puntuala "Tuterako errepide zerbitzuen zentroa" delako Udalez gaindiko Proiektu Sektorialari dagokionez eta baimena ematen dio "Muskaria Zentro Komertziala" delako ezarpen proiektuari, biak José Enríquez Jiménez Catalán jaunak sustatuak, Sofiespa, S.L.ren (Leclerc taldea) ordezkari gisa.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

A N T S O A I N

Xehetasun azterlanaren behin betiko onespena

A R G U E D A S

Birzatiketa proiektua. Behin betiko onespena

A R M A Ñ A N T Z A S

Obren esleipena

A Z A G R A

Isunen jakinarazpena

Salaketen jakinarazpena

B A Z T A N

2000ko aurrekontuko aldaketak. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Salaketen jakinarazpena Ebazpen proposamena

C A D R E I T A

Hirilurra salgai, Prolongación Bodega kalean

I Z A B A

Enkantea publikoa Herriko Etxea berritzeko lanetarako

I R U N B E R R I

Arau subsidiarioetako aldaketa puntuala

ZANGOZA ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Obren kontratazioa

I R U Ñ A

Aurreproiektuen lehiaketa publikorako deia, epaimahaiaren eskuhartzearekin, Sanferminei eskainitako multzo arkitektonikoa eraikitzeko

T U T E R A

E D I K T U A

Altsasu, Olazti eta Ziordiko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea

Deialdia, gizarte laguntzaile edo gizarte laneko diplomadun bat, lanaldi osoan, oposizio-lehiaketa bidez eta lan-kontratuarekin hartzeko Akats zuzenketa

Deialdia, administrari laguntzaile lanpostu bat, lan-araubidekoa, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

A R B I Z U

Akats zuzenketa

Akats zuzenketa

I R U Ñ A

Deialdia, obra zuzendaritza eta eraispeneko lanak eta beste batzuk prozedura irekiaren bidez adjudikatzeko, Milagrosa urbanizatzeko proiektuko 1. Fasean

Urbanizazio akaberen proiektuaren onespena eta obra horiek adjudikatzeko lehiaketa irekirako deialdia, Mendebaldeako "A" Unitatea/U.I.XIIan (Yamaguchi plaza eta ingurunea)

Giza eskubideen gaiari buruz irabazi-asmorik gabeko elkarte eta entitateek aurkezten dituzten proiektuei dirulaguntzak emateko deialdia

T U T E R A

E D I K T U A

U X U E

2001erako zerga tasak

SAN ADRIAN

Obra lehiaketa

U H A R T E

2001eko zirkulazioko udal zerga

I R U Ñ A

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2001eko zerga

T U T E R A

E D I K T U A

I R U Ñ A

San Fermin 2001eko txartelen lehiaketaren oinarrien deialdia

B A Z T A N

Trafikoko salaketen jakinarazpena

A L T S A S U

Jarduera sailkatua

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

B E R I A I N

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

F A L T Z E S

Jarduera sailkatua

L U Z A I D E

Jarduera sailkatua

M U R C H A N T E

Jarduera sailkatua

N A B A S K O Z E

Jarduera sailkatua

R I B A F O R A D A

Jarduera sailkatua

D E I E R R I

Jarduera sailkatua

B A Z T A N

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua

B U Ñ U E L

Jarduera sailkatuak

C A P A R R O S O

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

U H A R T E

Jarduera sailkatua

L E S A K A

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

S U N B I L L A

Jarduera sailkatua

O L L O I B A R

Jarduera sailkatuak

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

A Z K O I E N

Jarduera sailkatua

T U T E R A

Jarduera sailkatua

U R D A Z U B I

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatua

U R R A U L G O I T I

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

F O N T E L L A S

Jarduera sailkatuak

I T U R E N

Jarduera sailkatua

L I Z A R R A

Lizarrako Udalaren 2001erako ordenantza fiskalen behin betiko onespena