298. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 24a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1419E/2020 EBAZPENA, abenduaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen baita horrek berak azaroaren 6an emandako 1296E/2020 Ebazpena, Osasun Mentaleko Ebaluazio Batzordearen osaera aldatzen duena.

1422E/2020 EBAZPENA, abenduaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez aldatzen baita horren beraren azaroaren 17ko 1324E/2020 Ebazpena, Osasun publikoaren, administrazioaren eta osasun kudeaketaren arloetako lanbide karreraren Ebaluazio Batzordearen osaera aldatzen duena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, Foruzaingoko inspektore izateko lanpostuen deialdia dela-eta.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, Nafarroako Foruzaingoko polizia lanpostuak lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketaren bidez betetzeko hautapen prozedura ebazten duten ebazpenen aurka.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

92E/2020 EBAZPENA, abenduaren 9koa, Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez xedatzen baita Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea 2006ko irailaren 12ko 0331 Foru Agindua, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariak emana. Foru agindu horren bidez behin betiko onetsi zen Ameskoabarrengo Udal Planean aldaketa egiteko espedientea, Artatzako 9. poligonoko 197. lurzatiari (UE-5) dagokiona eta Artatzako Kontzejuak sustatua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

1761E/2020 EBAZPENA, azaroaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deklaratzen baita eman gabe gelditu direla honako deialdi honetako dirulaguntzak, eta deialdiari dagokion partida kentzen baita: hartutako kalte zerebrala duten 18 urtetik beherako haurren tratamendua osatzeko asmoz, 2019ko urritik 2020ko irailera bitarte egiten diren zenbait gastutarako dirulaguntzen deialdia.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko abenduaren 16an hartua, Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakaskuntzan, ikerkuntzan, administrazioan eta zerbitzuetan diharduten langileen 2021eko ekitaldiko kostuak baimentzen dituena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko abenduaren 16an hartua, NA-134 errepidean, 52+300 k.p.an, San Adrianen (Nafarroa), bidegurutzea egokitzeko eraikuntza proiektuko obrek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena, nahitaez desjabetzeko.

178E/2020 EBAZPENA, azaroaren 30ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen-ukipenetarako baimena ematen baitzaio “Erref. 8114297-3410346 Zuntz optikoko aireko linea Elizondon” izeneko proiektuari. Telefónica de España SAU da sustatzailea.

181E/2020 EBAZPENA, abenduaren 9koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi: Zuntz optikoaren linea kanalizatzeko eta ezartzeko proiektua, A-15 eta Latasako TZren artean, Imozko udal-mugartean. Sustatzailea Navarra de Servicios y Tecnologías SAU da.

305/2020 EBAZPENA, azaroaren 9koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, Ardatzen (Itzagaondoko udalerrian, Nafarroan) dagoen Ardazko gurutzea izeneko monumentuaren babes eremua behin-behinekoz mugatu eta interes kulturaleko ondasunaren espedientea jendaurrean egoteko epea irekitzen duena.

730/2020 EBAZPENA, abenduaren 17koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez luzatzen eta zati batean aldatzen baitira Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen urriaren 13ko 625/2020 Ebazpenaren bidez hartutako neurriak; ebazpen horren bidez, berariazko prebentzio neurri apartekoak hartu ziren Nafarroako Foru Komunitatean garatzen diren kirol jardueretarako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan zuen bilakaeraren ondorioz.

1736/2020 EBAZPENA, 2020ko urriaren 26koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Zientzietako Graduaren ikasketa-plana argitaratzea agintzen duena.

1737/2020 EBAZPENA, 2020ko urriaren 26koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Datuen Zientzietako Graduaren ikasketa-plana argitaratzea agintzen duena.

1738/2020 EBAZPENA, 2020ko urriaren 26koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Bioteknologiako Graduaren ikasketa-plana argitaratzea agintzen duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

UHARTE

Epatze deia, interesdun direnei kirol kudeatzailea izateko deialdiaren gaineko gora jotzeko 20-01245 errekurtsoan

IRUÑA

Enplegu-eskaintza publikoa 2020. urterako

Deialdia, lehiaketa eta berariazko lehiaketa bidez Iruñeko Udaltzaingoko 21 agente-lanpostu eta agente lehenen 11 lanpostu betetzeko. Deialdia aldatu da, eta Udaltzaingoko agenteen lanpostuak 25 izan arte gehitu dira

TUTERAKO UDALAREN UR BATZORDEA

Deialdia, administratzaile lanpostuan (A maila/taldearen parekoa) aritzeko izangaien bi zerrenda oposizio-lehiaketa bidez osatzeko, bata prestakuntzarako eta bestea aldi baterako kontratuarekin aritzeko, sortzen diren beharrei erantzute aldera

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

Bigarren alkateordearen izendapena

Eskumenak eskuordetzea

ALTSASU

Beikolarreko Plan Berezia, bizitegi-erabilerarako. Hasierako onespena

ARANTZA

Xehetasun-azterketa 5. poligonoko 894. lurzatian. Hasierako onespena

ARBIZU

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BAZTAN

Iruritako Dorrera sartzeko bideari buruzko ikerketa-espedientea abiatzea

BERRIOZAR

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako ordenantza. Hasierako onespena

GARDE

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

GOIZUETA

Aldaketa, Ur-horniduraren tasa arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, Udal hilerriaren erabilera arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

ITUREN

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 9. lurzatian. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

LEITZA

2020. urteko 4. eta 5. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

2020. urteko 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

3, 4 eta 5/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

LESAKA

Udal Plan Orokorraren aldaketa UE 30 unitatean. Hasierako onespena

IRUNBERRI

Hiri-jarduketarako plan berezia, Irunberriko 6. UC1 poligonoko 132-138 bitarteko lurzatietan (El Horno kalea, 25tik 39ra) eta 139. lurzatian (Alfarería plaza). Behin betiko onespena

MARTZILLA

Deialdia, saltokiei, autonomoei, ostalariei eta enpresa txikiei laguntzak emateko, udalerrian jarduera ekonomikoari eusteko, COVID-19aren osasun krisiak eragindako larrialdi sozial eta ekonomikoaren testuinguruan. Laburpena

MENDAZA

Birpartzelazio proiektua Ubagoko UE 115 unitatean.
Behin betiko onespena

MURIETA

2021erako zerga-tasak

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

RIBAFORADA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ZANGOZA

Aldaketa, Zangozako Alde Historikoko Plan Bereziaren (BBPB) hirigintza antola-menduko determinazio xehatuetan. 5. poligonoko 937. hiri lurzatia. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 1443. eta 1444. lurzatietan. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Aldaketa Elkano-Ibiriku-Egues eremuko 1. sektoreko UM A-2/A-5/A7 AR-1 unitateko xehetasun-azterketan. Behin betiko onespena

Oinarri arautzaileak, larrialdi sozialean dauden pertsonei eta/edo familiei dirulaguntza zuzenak eta gauzazko laguntzak emateko. Laburpena

13/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ESA

Soberako lurzati deklaratzea ondare-lurzoruko 31,25 m²,
2. poligonoko 853. eta 858. lurzatien artean. Hasierako onespena

2021erako zerga-tasak

Aldaketa, Ur horniduraren tasa arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Xehetasun-azterketa, Udal Planeko Ardoi sektoreko H-26 unitatean. Behin betiko onespena

ZUBIETA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Zerga-tasak, tasak eta prezioak 2021erako

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-716

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-791

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-827

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2019-S-823

KANTAURIKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

A/31/04005 JV/br espedientea. Jendaurreko informazioa

Jendaurreko informazioa
A/31/04029 NL/ap espedientea

Jendaurreko informazioa
Espedientea: V/31/00945 NL/ap

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, F.S.P.

Extracto de convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española
en el marco del Proyecto “Industria Conectada 4.0”