298. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 24a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

1737/2020 EBAZPENA, 2020ko urriaren 26koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Datuen Zientzietako Graduaren ikasketa-plana argitaratzea agintzen duena.

Unibertsitateen Kontseiluak ikasketa-plana egiaztaturik, Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia Nazionalaren aldeko txostena eduki ondoren, bai eta Nafarroako Foru Komunitatearen baimena ere, eta Ministro Kontseiluaren 2018ko abuztuaren 3ko Erabakiaren bidez tituluaren ofizialtasuna ezarririk (zeina 2018ko irailaren 7an argitaratu baitzen BOEn, Unibertsitateen Idazkaritza Nagusiaren 2018ko abuztuaren 29ko Ebazpenaren bidez).

Unibertsitateei buruzko 2001eko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 35. artikuluan xedatuarekin bat etorriz, 2007ko apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoak eman zion idazketaren arabera, eta 2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak bere 26.3 artikuluan xedatzen duenarekin bat etorriz, zeina 2010eko uztailaren 2ko 861/2010 Errege Dekretuak aldatu baitzuen, Errektoretza honek erabaki du argitara ematea Nafarroako Unibertsitate Publikoko Datuen Zientzietako Graduko titulua lortzeko ikasketa-plana.

Ebazpen honek aipatzen duen ikasketa-plana eranskinean esaten den bezala egituratuko da.

Iruñean, 2020ko urriaren 26an.–Errektorea, Ramón Gonzalo García.

ERANSKINA

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Datuen Zientzietako Graduko tituluaren ikasketa-plana

Jakintza-arloa: Zientziak.

Ikasketa-planaren banaketa ECTS kreditutan, irakasgai motaren arabera:

IRAKASGAI MOTA

ECTS KREDITUAK

Oinarrizko prestakuntza

60

Nahitaezkoak

156

Aukerakoak

18

Gradu Amaierako Lana

6

Kredituak osotara

240

Oinarrizko prestakuntzako kredituak. Irakasgaien araberako banaketa:

JAKINTZA-ARLOA

IRAKASGAIA

ECTS

IKASMAILA

Zientziak

Matematika

24

1.a eta 2.a

Fisika

6

1.a

Biologia

12

1.a eta 2.a

Ingeniaritza eta Arkitektura

Informatika

18

1.a

Ikasketa-plan laburtua (moduluen eta irakasgaien arabera) eta denbora-banaketa:

MODULUA

ECTS

IRAKASGAIA

IZAERA

ECTS

IKASMAILA

Oinarrizko Prestakuntza

60

Oinarrizko Matematika

Oinarrizkoa

12

1.a

Estatistika

Oinarrizkoa

12

1.a eta 2.a

Informatika

Oinarrizkoa

18

1.a

Fisikaren Hastapenak

Oinarrizkoa

6

1.a

Biologia

Oinarrizkoa

12

1.a eta 2.a

Programazioa

18

Algoritmia

Nahitaezkoa

6

2.a

Objektuei Bideratutako Programazio Konkurrentea eta Banatua

Nahitaezkoa

12

2.a

Enpresa

18

Enpresa I

Nahitaezkoa

6

2.a

Enpresa II

Nahitaezkoa

12

3.a eta 4.a

Matematika

36

Matematika Aurreratua

Nahitaezkoa

24

1.a eta 2.a

Datuak Tratatzeko Teknika Matematikoak

Nahitaezkoa

12

1.a eta 3.a

Datu-baseak

12

Datu-baseak

Nahitaezkoa

12

2.a eta 3.a

Optimizazioa I

18

Optimizazioa I

Nahitaezkoa

18

3.a eta 4.a

Ikaskuntza

18

Ikaskuntza

Nahitaezkoa

18

3.a eta 4.a

Datuen Meatzaritza

24

Datuen Meatzaritza

Nahitaezkoa

24

3.a eta 4.a

Zientzia eta Gizartea

6

Zientzia eta Gizartea

Nahitaezkoa

6

3.a

Simulazioa

6

Simulazioa

Nahitaezkoa

6

4.a

Aukerakoak

18

Aukerako irakasgaiak

Aukerakoak

18

4.a

Praktikak enpresetan

Aukerakoak

18

4.a

Gradu Amaierako Lana

6

Gradu Amaierako Lana

Nahitaezkoa

6

4.a

F2015364

Iragarkiaren kodea: F2015364