298. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 24a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANTZA

Xehetasun-azterketa 5. poligonoko 894. lurzatian. Hasierako onespena

Arantzako alkateak, 2020ko abenduaren 9ko 166/2020 Ebazpenaren bidez, hasiera batez onetsi du Juan Luis Echeverria Madariagak sustatutako xehetasun-azterketa Arantzako 5. poligonoko 894. lurzatian.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 72. eta 74. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz, espedientea jendaurrean egonen da hogei egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, azter dadin eta bidezko alegazioak aurkez daitezen.

Jendaurreko epean inork ez badu alegaziorik aurkezten, agiria behin betiko onetsiko da, bidezko bada.

Arantzan, 2020ko abenduaren 9an.–Alkatea, Dabid Iturria Almandoz.

Iragarkiaren kodea: L2015132