288. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 15a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

88/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 2koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

89/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 2koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1.1.3. Foru Aginduak

95/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 18koa, Hezkuntzako kontseilariak emanda, Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 20ko 26/2012 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horrek, gaztelaniaz, Vascuence (Navarra) irakaskuntza espezialitatea ezartzen du maisu-maistren kidegoan, dagozkion eginkizunak betetzeko Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

642/2020 EBAZPENA, azaroaren 25ekoa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako toki entitateetako B mailako kontu-hartzaileen lanpostu hutsak gaikuntza duten funtzionarioen arteko merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia onesten duena, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean jasotako aurreikuspenen arabera.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 18ko 93/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoan interesdun direnei.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

540E/2020 EBAZPENA, azaroaren 24koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, dirulaguntza deialdi hau onesten duena 2020rako: “Enpresendako dirulaguntza, eraldaketa digitaleko planak prestatzeko (4.0 Ibilbideak)”. DDBN identifikazioa: 535715.

500/2020 EBAZPENA, azaroaren 20koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez baimentzen baita urteko bigarren ordainketa, bigarren seihilekoari dagokiona, udalen musika eskolei dirulaguntzak emateko deialdian aurreikusitakoari jarraikiz. Deialdi hori apirilaren 30eko 117/2020 Ebazpenaren bidez onetsi zen 2020rako, eta abuztuaren 20ko 320/2020 Ebazpenaren bidez ebatzi. DDBN identifikazioa: 504692.

228E/2020 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Berrikuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntza honen deialdia: “Nafarroako zentro teknologikoentzako laguntza, Covid-19aren osasun krisia dela-eta”. DDBN identifikazioa: 535905.

1.7. BESTELAKOAK

80/2020 EBAZPENA, azaroaren 25ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiak emana, Iruñerriko Taxi Zerbitzu Bateratuaren Lurralde Eremuko tarifen aldaketa onesten duena 2021. urterako.

176E/2020 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen baitzaio “Erref. 01875000-3323542 Zuntz optikoa kanalizatzea, Bodegas Marqués del Atrio” izeneko proiektuari. Telefónica de España SAU da sustatzailea.

OHARRA, Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak emana, aditzera ematen duena Nafarroako Ubidearen eremu ureztagarriko Arga 4-XXII. sektorean (Azkoiengo ureztaketa tradizionala) lurzatiak biltzearen ondorioz sortutako ordezpen finka berrien behin-behineko jabetza hartzea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABAIGAR

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ABARTZUZA

Herri-lurren desafektazioa, 2. poligonoko 529. lurzatian

ABERIN

Ordenantza, Instalazio fotovoltaikoen ezarpena arautzen duena. Behin betiko onespena

ANDOSILLA

Aldaketa, Eremu publikoa okupatzeko tasa arautzen duen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

AÑORBE

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ARATZURI

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ARIA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

BAKAIKU

4/2020 eta 5/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

Aldaketa, Auto-taxi zerbitzua arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

BARASOAIN

Kredituen 1/2020 aldaketa. Hasierako onespena

BARILLAS

2020ko 7. eta 8. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

BAZTAN

37/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

39., 41. eta 42. aldaketak 2020ko aurrekontuan.
Hasierako onespena

BEARIN

2020ko 1., 2. eta 3. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

BERIAIN

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BERRIOBEITI

Akats zuzenketa, 2020koplantilla organikoaren.
Behin betiko onespenean

ZARRAKAZTELU

2020ko aurrekontuko 2., 3., 4. eta 5. aldaketak. Hasierako onespena

CASTEJÓN

MC 7/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa Eremu publikoa eta herri-lurrak okupatzeko tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

2021erako tasak, prezio publikoak eta zerga-tasak. Hasierako onespena

ERGOIENA

3/2020 eta 4/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ESTERIBAR

20/2020 eta 21/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

2020/03U aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

EULTZ

2020ko aurrekontuko 1., 2., 3. eta 4. aldaketak. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

EZKABARTE

2020ko aurrekontuko 3., 4. eta 5. aldaketak. Hasierako onespena

FALTZES

Terrazak eta mahai hankabakarrak ezartzea arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

13/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

14/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

17/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

FIGAROL

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

FITERO

Udalaren lokalen erabilera herritarren elkarteei lagatzea arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

Aparteko kreditu eta kreditu-gehigarri berriak onestea 2020ko aurrekontuan

Biltzeko lokalak arautzen dituen udal ordenantza. Hasierako onespena

Ordenantza, arautzen duena Udalaren eta irabazi asmorik gabeko elkarte eta entitateen arteko lankidetza, kultura, turismo eta kirol jarduerak eta udalerriarentzat gizarte interesa dutenak aurrera eramateko. Hasierako onespena

FUNES

13/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

GARAIOA

Egoitza elektronikoa sortzea

GARINOAIN

2020ko 2009. eta 2013. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

GARRALDA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

GOIZUETA

04-08/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

LAKUNTZA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

LEOTZ

9/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

2020ko aurrekontuko 7. aldaketatik 10.era bitartekoak.
Hasierako onespena

LODOSA

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

LOS ARCOS

1., 2., 3. eta 4. aldaketak 2020ko aurrekontuan.
Hasierako onespena

2021erako lan-egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

MAÑERU

8., 9. eta 10. aldaketak 2020ko aurrekontuan. Hasierako onespena

MURILLO EL CUENDE

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

MURILLO EL FRUTO

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

OTSAGABIA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ERRIBERRI

1-5/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Aldaketa, Jabari publikoa okupatzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

OLORITZ

2020ko 2009. aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

OROTZ-BETELU

2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ZANGOZA

Aldaketa 2021erako, tasa eta prezio publikoen ordenantzetan. Hasierako onespena

SESMA

Jarduera lizentzia ematea 3. poligonoko 249. lurzatian

TAFALLA

2020ko aurrekontuko 12., 13., 14., 15., 16. eta 17. aldaketak. Hasierako onespena

URRAULGOITI

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

URRAULBEITI

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Akats zuzenketa, Tarifen hobariei buruzko ordenantza aldatzeko argitalpenean

ZIZUR NAGUSIA

Ardoi Udalaren Kirol Patronatua erakunde autonomoa iraungitzea, desegiteagatik. Behin betiko onespena

Udalaren Kultura Patronatua erakunde autonomoa iraungitzea, desegiteagatik. Behin betiko onespena

Kirolaren Kontseilu Sektorialaren Erregelamendua.
Hasierako onespena

Kultura eta Euskara Arloko Kontseiluaren Erregelamendua. Hasierako onespena

BUÑUEL ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020/01 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

AZKOIEN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

1., 2. eta 3. aldaketak 2020ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

Aldaketa, Etxeko laguntza-zerbitzua arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

AMESKOETAKO LIMITACIONES MENDIKO BATZARREA

2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa, Hondakinen kudeaketa arautzen duen ordenantzaren testu bateginean. Hasierako onespena

IZARBEIBARKO KIROL ETA OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de comunicación
sobre herencias yacentes

Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de comunicación
sobre herencias yacentes

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 61/2020

Ejecución de títulos judiciales 82/2020

Ejecución de títulos judiciales 76/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Citación. Reclamación de cantidad 438/2020

Citación. Despido objetivo individual 633/2020

Citación. Reclamación de cantidad 645/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 83/2020

Ejecución de títulos judiciales 95/2020

Procedimiento ordinario 564/2020

Citación. Ejecución de títulos judiciales 93/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 545/2019

JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento de juicio verbal 13/2020

JUZGADO SOCIAL NÚMERO DOS
DE GUADALARA

Ejecución de títulos judiciales 98/2020
Procedimiento origen: DSP Despido/ceses en general 164/2019

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
BODEGA COOPERATIVA SAN MARTIN DE LERGA

Disolución cooperativa Lerga