288. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERIAIN

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Beriaingo Udalak, 2020ko urriaren 1ean egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 4/2020 aldaketa 2020ko aurrekontu orokor eta bakarrean (2019ko aurrekontu luzatua).

Aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia 2020ko 256. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 3an. Jendaurreko epean inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, aurrekontu-aldaketa behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

–“Libreki erabaki beharreko Toki Inbertsioen Plana, 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietarakoa-Despopulazioari aurre egitea” deritzon planaren babespean eginen diren inbertsioak. Plan hori 2020. urteko Nafarroako aurrekontu orokorretan jasotzen da, eta Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiaren ekainaren 29ko 317/2020 Ebazpenaren bidez onetsi da horiek ematea. Inbertsioak ezinbesteko zenbait zerbitzuren oinarrizko funtzionamenduari loturik daude, eta haiek gauzatzea ezin da 2021eko ekitaldira geroratu.

Aparteko kreditua:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 3371 60900

Kalistenia parkea

36.000,00

Aldaketak, guztira

36.000,00

Finantzaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 75062

Nafarroako gobernua: libreki erabaki beharreko toki inbertsioen plana

36.000,00

Finantzaketa iturriak, guztira

36.000,00

–“Tokiko ekonomia bultzatzeko kapital transferentzien aparteko funtsa” deritzonaren babespean eginen diren inbertsioak. Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiaren irailaren 15eko 490/2020 Ebazpenaren bidez onetsi zen. Inbertsioak ezinbesteko zenbait zerbitzuren oinarrizko funtzionamenduari loturik daude, eta haiek gauzatzea ezin da 2021eko ekitaldira geroratu.

Aparteko kreditua:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 1650 62301

Efizientzia energetikoa

6.000,00

1 3230 62200

Ikastetxe publikoko eraberritze-lanak

12.600,00

1 3331 62200

Kultura etxeko hobekuntzak

15.000,00

1 3420 62201

Kiroldegiko eraberritze-lanak

20.000,00

1 3421 60900

Igerilekuetako eraberritze-lanak

12.500,00

1 9200 62300

Udal eraikinetako eraberritze-lanak

3.000,00

Aldaketak, guztira

69.100,00

Finantzaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 3230 62201

Ikastetxe publikoko hobekuntzak

-1.770,00

1 3331 62300

Kulturako ekipamendua

-2.000,00

1 3410 48900

Kirol jardueretarako dirulaguntza

-2.510,00

1 3421 22740

Kirol zerbitzuen enpresak

-1.620,00

1 9200 21200

Zerbitzu orokorrak: konponketak

-400,00

1 75050

Covid-19aren ondoriozko aparteko funtsaren inbertsioak

58.850,00

1 75080

Nafarroako gobernua: beste transferentzia batzuk

1.950,00

Finantzaketa iturriak, guztira

69.100,00

–Ezinbesteko zenbait zerbitzuren oinarrizko funtzionamenduari loturik dauden beste inbertsio batzuk, gauzatzea 2021eko ekitaldira geroratu ezin dutenak

Aparteko kreditua:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 1321 62400

Udaltzaingoa: ibilgailua

12.100,00

1 1710 60901

Lorategietako itxitura

18.150,00

1 1721 60900

Tokiko agenda 21eko proiektuak

5.200,00

1 3331 62200

Kultura etxeko hobekuntzak

40.000,00

1 3421 60900

Igerilekuetako eraberritze-lanak

19.000,00

1 9200 62500

Zerbitzu orokorrak: bulegoko altzariak

5.000,00

Aldaketak, guztira

99.450,00

Finantzaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 2311 46300

Noain aldeko oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitatea

-24.900,00

1 3340 22609

Kultura jarduerak

-21.560,00

1 3340 48900

Kultura kolektiboendako dirulaguntza

-7.500,00

1 3380 22609

Senidetzea

-3.000,00

1 3380 22620

Herriko festak

-38.000,00

1 3410 48900

Kirol jardueretarako dirulaguntza

-4.490,00

Finantzaketa iturriak, guztira

99.450,00

–Kreditu transferentziak

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 1650 22720

Argiteria publikoaren mantentze-lanak

43.000,00

1 3110 22106

Material sanitarioa

12.000,00

1 3110 22700

Desratizazio kanpaina

4.000,00

1 3420 21200

Kiroldegiko konponketak

6.000,00

1 3420 62200

Kirol instalazioak

3.000,00

1 9200 22780

Aholkularitzako lanak

3.100,00

1 3261 48000

Musika ikasketak egiteko dirulaguntza

1.000,00

1 9200 62600

Ekipamendua eta teknologia berriak

16.000,00

Aldaketak, guztira

88.100,00

Finantzaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 1650 62300

Energia aurrezteko neurriak

-4.000,00

1 1651 22100

Industrialdeetako argiak

-30.000,00

1 1710 60900

Hiri-altzariak

-9.000,00

1 3231 48000

0-3 Urteko ziklorako dirulaguntza

-5.000,00

1 3380 22620

Herriko festak

-12.000,00

1 3410 48900

Kirol jardueretarako dirulaguntza

-3.000,00

1 3420 13100

Kiroldegia: ordainsariak

-3.800,00

1 3420 16000

Kiroldegia: gizarte segurantza

-1.200,00

1 9320 22799

Tributuen gaineko ikuskapenaren kudeaketa

-3.100,00

Jubilotekarako laguntzak

-1.000,00

1 2311 46300

Noain aldeko oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitatea

-16.000,00

Finantzaketa iturriak, guztira

88.100,00

–Diru-sarrera bidezko kreditua: memoria historikoa.

Sortutako kreditua:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 3270 60900

Memoria historikoa

9.200,00

Aldaketak, guztira

9.200,00

Finantzaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 3331 62300

Kulturako ekipamendua

-1.200,00

1 75063

Nafarroako gobernua: memoria historikoa

8.000,00

Finantzaketa iturriak, guztira

9.200,00

Beriainen, 2020ko azaroaren 25ean.–Alkatea, José Manuel Menéndez González.

Iragarkiaren kodea: L2014321