288. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AMESKOETAKO LIMITACIONES MENDIKO BATZARREA

2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020ko 256. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 3an, Batzarreak 2020ko irailaren 29ko bilkura arruntean hartutako erabakia, 2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak hasiera batez onesten dituena. Jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, aurrekontu-aldaketa horien espedienteak behin betiko onesten dira eta argitara ematen, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

1/2020 AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua

GASTUAK:

PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

1-3110-22106

Maskarak erostea. Materiala, COVID-19

1.500,00

Finantzaketa:

PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Kreditua beheititzea.

1 4313 22699

Tokiko produktuen merkataritza sustatzea

1.500,00

2/2020 AURREKONTU-ALDAKETA

Aparteko kreditua

PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

1 1623 21000

Hondakinen garraioa eta kudeaketa

3.200,00

Finantzaketa:

PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

3.200,00

Zudairin (Ameskoabarrena), 2020ko azaroaren 25ean.–Batzarreko burua, María Idoya Martínez de La Hidalga Jauregui.

Iragarkiaren kodea: L2014319