288. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ERRIBERRI

1-5/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontuan aldaketak egiteko espedientea 2020ko irailaren 1ean onetsi zen hasiera batez, eta erabaki hori 2020ko 230. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urriaren 6an. Espedientea jendaurrean egoteko epea iragan da, eta ez zaio aurkeztu alegaziorik edo erreklamaziorik; hartara, bidezkoa da behin betiko onartzea eta aldizkari ofizialean argitara ematea, nahitaezkoa denez. Honako hauek dira onetsitako aldaketak:

1/2020 ALDAKETA

Deuseztapen bidezko beheititzeak

GASTUEN GOITITZEA

ZENBATEKOA

1532

6090002

Kale Nagusiko zoladura

561.965,70

Gastuen goititzea, guztira

561.965,70

Aurrekontu-aldaketaren finantzaketa:

DIRU-SARREREN GOITITZEA

ZENBATEKOA

7508081

Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza Kale Nagusiko zoladurarako

221.402,00

771000

Kontribuzio bereziak

310.563,70

Diru-sarreren goititzea, guztira

531.965,70

2/2020 ALDAKETA

Aparteko kreditua

GASTUEN GOITITZEA

ZENBATEKOA

2311

2269901

COVID-19ari lotutako gastuak

8.879,77

Gastuen goititzea, guztira

8.879,77

Aurrekontu-aldaketaren finantzaketa:

DIRU-SARREREN GOITITZEA

ZENBATEKOA

87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

8.879,77

Diru-sarreren goititzea, guztira

8.879,77

3/2020 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

GASTUEN GOITITZEA

ZENBATEKOA

110

9130014

Maileguaren amortizazioa

35.519,08

Gastuen goititzea, guztira

35.519,08

Aurrekontu-aldaketaren finantzaketa:

DIRU-SARREREN GOITITZEA

ZENBATEKOA

87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

35.519,08

Diru-sarreren goititzea, guztira

35.519,08

4/2020 ALDAKETA

Aparteko kreditua

GASTUEN GOITITZEA

ZENBATEKOA

4390

76700

Erdialdeko BTT espazioaren proiektua

13.646,00

9250

48200

Elikagai bankua

1.200,00

9200

48200

Nafarroako Udalen Federazioaren kuota

1.400,00

Gastuen goititzea, guztira

16.246,00

Aurrekontu-aldaketaren finantzaketa:

GASTUEN BEHEITITZEA

ZENBATEKOA

4390

62100

Erdialdeko BTT espazioaren proiektua

13.646,00

9250

2269904

Elikagai bankua

1.200,00

9200

2269902

Nafarroako Udalen Federazioaren kuota

1.400,00

Gastuen beheititzea, guztira

16.246,00

5/2020 ALDAKETA

Kreditu transferentziak

GASTUEN GOITITZEA

ZENBATEKOA

9200

622000

Beire etorbideko nabeak eskuratzea

3.700,00

9320

22702

Katastroko mantentze-lanetarako kontratua

17.000,00

3110

2269900

Koronabirusari lotutako gastuak

20.000,00

3232

6220001

Ikastetxeko inbertsioak

7.000,00

3331

62300

Kultura etxeko soinu ekipamendua

1.000,00

3331

6220001

Kultura etxeko inbertsioak

5.000,00

Gastuen goititzea, guztira

53.700,00

Aurrekontu-aldaketaren finantzaketa:

GASTUEN BEHEITITZEA

ZENBATEKOA

9220

20201

Brigadarendako nabeen alokairua

3.700,00

3380

2262002

Musika emankizunak eta beste ikuskizun batzuk

50.000,00

Gastuen beheititzea, guztira

53.700,00

Erriberrin, 2020ko azaroaren 25ean.–Alkatea, Maite Garbayo.

Iragarkiaren kodea: L2014323