288. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GOIZUETA

04-08/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/95 Foru Legearen 212. artikuluak eta ondorengoek xedatutakoa betez, hasiera batean onetsitako 2020ko aurrekontuaren 04-08/2020 aldaketak 2020ko azaroaren 10eko 263 zenbakidun Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo hamabost egun balioduneko epea erreklamaziorik jaso gabe amaituta, aipatutako aurrekontuaren aldaketak behin betiko onetsita ulertzen dira.

Horrenbestez, eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 214. artikuluak eta 202.3 artikuluak xedatutakoa betetzeko, behin betikoz onetsitako aurrekontuaren aldaketak argitara ematen dira.

Hona hemen behin betiko onetsitako aurrekontu-aldaketen laburpena:

–Kreditu berezia:

6. kapitulua: 174.800,00 euro.

–Kreditu-gehigarria:

6. kapitulua: 18.300,00 euro.

Finantziazioa:

8. kapitulua: 143.100,00 euro.

7. kapitulua: 50.000,00 euro.

Aditzera ematen da denek jakin dezaten.

Goizuetan, 2020ko abenduaren 2an.–Alkatea, Unai Miranda Berroeta.

Iragarkiaren kodea: L2014784