288. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020/01 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko 256. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 3an, Uharteko eta Esteribarko Udalen Zerbitzuen Mankomunitatearen 2020ko ekitaldiko aurrekontuan 2020/01 aldaketa egitea hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egin aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz (foru-dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

2020/01 aurrekontu-aldaketa

Mota: Kreditu-gehigarria

GASTUA:

ZENBATEKOA

1

2311

16000

Gizarte Segurantza, Mankomunitatearen kargura

18.000,00

1

3321

48000

Larrialdi sozialeko laguntzak

55.000,00

GUZTIRA:

73.000,00

FINANTZAKETA:

1

4622000

Mankomunitatea osatzen duten udaletatik

73.000,00

GUZTIRA:

73.000,00

Uharten, 2020ko azaroaren 25ean.– Mankomunitateko burua, Iñaki Crespo San José.

Iragarkiaren kodea: L2014472