288. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ERGOIENA

3/2020 eta 4/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Aurrekontu aldaketa hasiera batean onesteko erabakia 2020ko 263. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen azaroaren 10ean. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa hori behin betikoz onetsi eta ematen da argitara, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

GASTUAK:

PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA (euroak)

1 9220 6220001

Udaletxeko ganbarara igotzeko eraikina

19.000,00

1650 650001

Lizarragako mikrosarerako eguzki-plakak + inbertsorea

8.064,11

1650 650002

Dorraoko herri-argiak LED argiagatik aldatu

8.064,11

3420 650003

Dorraoko frontoiko argiak LED argiagatik aldatu

3121 650004

Unanuko kontsultategiko lehioak aldatu

8.064,11

3121 650005

Unanuko kontsultategirako pelet-galdara

9200 650006

Unanuko kontzejurako pelet-galdara

DIRU-SARRERAK:

PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA (euroak)

750 5001

Despopulazioaren toki-funtsa

16.518,00

750 5002

Aparteko inbersio-funtsa

21.036,80

870 000

Gastu orokorretako diruzaintzako gerakina

5.637,52

Ergoienan, 2020ko azaroaren 30ean.–Alkatea, Emeterio Senar Elso.

Iragarkiaren kodea: L2014322