288. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERRIOBEITI

Akats zuzenketa, 2020koplantilla organikoaren.
Behin betiko onespenean

2020ko plantilla organikoaren eta udaleko langileen zerrendaren behin betiko onespena argitaratu zen 2020ko 46. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, martxoaren 6an. Iragarki horretan akatsa bazela oharturik, zuzendu egin da, eta plantilla organikoa eta langileen zerrenda zuzenduak argitara daitezen agintzen da.

Berriobeitin, 2020ko azaroaren 24an.–Alkate udalburua, Raúl Julio Bator Pérez.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

HUTSIK

LANPOSTU

ZENBAKIA

ARAUBIDE

MAILA

SARBIDEA

HIZKUNTZA ESKAKIZUNA

OSAGARRIAK

A

B

C

D

E

F

G

H

1.–IDAZKARITZA

Idazkaria

BAI

11

F

A

OL

C1

Ez nahit.

%35,00

%24,88

%10

Administrari-ofiziala

BAI

12

LK

C

OL

C1

Ez nahit.

%12,00

%17,52

Administrari-ofiziala

13

LK

C

OL

B2

Ez nahit.

%12,00

%17,52

Administrari-ofiziala

14

LK

C

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,52

Administrari laguntzailea

BAI

15

LK

D

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,35

Administrari-ofiziala

BAI

15

LK

C

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,52

Administrari-ofiziala

BAI

16

LK

C

OL

B2

Ez nahit.

%12,00

%17,52

2. EKONOMIA ALORRA

Kontu-hartzailea

21

F

B

OL

C1

Ez nahit.

%35,00

%24,73

Administrari laguntzailea

BAI

22

LK

D

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,35

Administrari-ofiziala

BAI

22

LK

C

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,52

Administrari-ofiziala

BAI

23

LK

C

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,52

Administrari-ofiziala

BAI

24

LK

C

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,52

3. KONTZEJUEN ZERBITZUA

Administrari-ofiziala

BAI

31

LK

C

OL

C1

Ez nahit.

%12,00

%27,52

4.–KULTURA, EUSKARA, KIROLA ETA GAZTERIA

Euskara teknikaria

BAI

41

LK

B

OL

C2

Nahit.

%24,73

Kultura teknikaria

42

LK

B

OL

C1

Nahit.

%24,73

Liburutegiko arduraduna

BAI

43

LK

C

OL

C1

Nahit.

%12,00

%17,52

Gazteriako eta kiroleko teknikaria

BAI

44

LK

B

OL

C1

Ez nahit.

%24,73

5. HIRIGINTZA ALORRA

Arkitektoa

BAI

51

LK

A

OL

C1

Ez nahit.

%35,00

%24,88

Aparejadorea

BAI

52

LK

B

OL

C1

Ez nahit.

%24,73

6. ALBIENTEAK

Udal albientea

61

F

C

Oposizioa

B2

Ez nahit.

%7

%45

Udal albientea

62

F

C

Oposizioa

B2

Ez nahit.

%7

%45

7. ZERBITZU ANITZAK

Zerb. anitzetako enplegatua

72

LK

D

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,35

%10

Zerb. anitzetako enplegatua

73

LK

D

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,35

%10

Zerb. orokor. enpl. Lanaldiaren %50

74

LK

D

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,35

Zerb. anitzetako arduraduna

75

LK

C

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%18,48

%10

%10

Zerb. anitzetako enplegatua

BAI

76

LK

D

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,35

%10

Zerb. anitzetako enplegatua

BAI

77

LK

D

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,35

%10

Zerb. anitzetako enplegatua

BAI

78

LK

D

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,35

%10

Lorezaintzako arduraduna

BAI

79

LK

C

OL

B1

Ez nahit.

%12,00

%17,52

%10

F = funtzionarioa.

LK = Lan-kontratudun finkoa.

AB = Aldi baterakoa.

ABLK = Aldi baterako lan-kontratuduna.

A = Mailako osagarria.

B = Bateraezintasuneko osagarria.

C = Lanpostuko osagarria.

D = Txandakako lanaren osagarria.

E = Arriskuko osagarria.

F = Prestasuneko osagarria.

G = Lanaldia luzatzeagatiko osagarria.

H = Osagarri berariazkoa.

Izenen zerrenda

IZEN-DEITURAK

LANPOSTU

ZENBAKIA

LANPOSTUA

MAILA

ANTZINATASUNA

SARBIDEA

GRADUA

HIRURTEKOA

DATA

SARBIDEA

FUNTZIONARIOAK

Revilla Pascual, Carlos Ignacio. (eszedentzian)

Kontu-hartzailea

21

B

2013-07-01

Lusarreta Sola, Jon Koldobika

Albientea

61

C

1991-06-03

Oposizioa

4.G

2003-09-01

León Zaro, Roberto

Albientea

62

C

2002-07-01

Oposizioa

3.G

2004-11-15

ADMINISTRAZIO-KONTRATUDUNAK

Hutsik (hautapen prozesuan)

Idazkaria

11

A

OL

Lainez Goñi, Edgar

Kontu-hartzailea

21

B

2014-05-10

OL

2019-07-22

LAN-KONTRATUDUN FINKOAK

Vidal Cobos, José

Administrari-ofiziala

13

C

1993-08-08

OL

4.G

2006-05-03

Pérez Muñoz, Ana María

Administrari-ofiziala

14

C

1994-05-17

OL

4.G

2006-03-02

Guruciaga Repáraz, Marta

Kultur teknikaria

42

B

2005-01-03

OL

4.T

2005-01-03

Espiga López, Francisco

Zerbitzu anitzetakoa

72

D

2003-04-22

OL

4.T

2003-04-22

López Goñi, Jesús M.ª

Zerbitzu anitzetako enpleg.

73

D

2007-04-16

OL

3.T

2007-04-16

Larrañeta Oyarzun, Luis

Zerbitzu Orokorretako enpl.

74

D

2002-05-23

Birkokapena

5.T

2002-05-23

Ardanaz Ulibarri, José Á.

Zerbitzu anitzetako ofiziala

75

C

2002-05-23

OL

5.T

2002-05-23

ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUDUNAK

Larragueta Lecumberri, Ana

Administrari-ofiziala

12

C

1991-11-08

Zuzen. kontrat.

Oscoz Lasheras, M.ª Victoria

Administrari laguntzailea

15

D

1997-03-04

EINeko Z.

García Oneca, Vanessa

Administrari-ofiziala

16

C

2017-01-38

OL

2018-06-01

Romao Encarnacao Andrea Loren

Administrari-ofiziala

23

C

2017-12-18

OL

2019-04-03

Alustiza Elorza, Maitena

Administrari-ofiziala

31

C

2018-05-28

OL

2019-06-01

Zapata Solano, Mario

Euskara teknikaria

41

B

2014-03-17

Opos.

Antolin Vega, Concha

Liburuzaina

43

C

2014-09-17

EINeko Z.

Osés Ripalda, Larraitz

Gazteriako eta kiroleko teknikaria

44

B

2013-11-11

OL

2018-06-15

Azcona Ruiz de Galarreta, David

Goi mailako arkitektoa

51

A

1993-09-13

EINeko Z.

Romero Ortiz, Javier

Zerbitzu anitzetakoa

77

D

2019-04-01

OL

2019-04-01

Larrea Zabalo, Joaquín

Zerbitzu anitzetakoa

78

D

2019-04-12

OL

2019-04-12

L2014242

Iragarkiaren kodea: L2014242