288. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GARINOAIN

2020ko 2009. eta 2013. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

Garinoaingo Udalak, 2020ko abenduaren 2an egin osoko bilkura arruntean, hasiera batez onetsi zuen 2020. urteko aurrekontu orokor bakarrean hurrengo aurrekontu-aldaketak egiteko espedientea:

–2009-kreditu-gehigarria.

–2013-kreditu-transferentzia.

Espedienteak Idazkaritzan egonen dira ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, bizilagun edo interesdunek horiek azter ditzaten eta egokiak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkez ditzaten; hori guztia bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Epe horretan interesdun orok aztertzen ahalko du Udalaren bulegoetan, eta egoki juzgatzen diren alegazioak aurkezten ahalko dira. Halaber, interesdunen eskura egonen da udal honen egoitza elektronikoan https://garinoain.sedelectronica.es.

Alegaziorik aurkezten ez bada, aurrekontu-aldaketak behin betiko onetsitzat joko dira jendaurreko epea iragandakoan, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren jarriko dira indarrean.

Garinoainen, 2020ko abenduaren 3an.–Alkatea, Bertha Sánchez Luna.

Iragarkiaren kodea: L2014929