288. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARATZURI

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Aratzuriko Kontzejuko Batzarrak, 2020ko urriaren 8an egin bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2/2020 aurrekontu-aldaketa, eta erabaki hori 2020ko 256. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 3an. Jendaurrean egoteko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Aparteko kreditua

PARTIDA

GASTUA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

1 4140 21000

Erretenak garbitu eta kontserbatzea

6.750,59

Finantzaketa.

PARTIDA

SARBIDEA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

1 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

6.750,59

Aratzurin, 2020ko azaroaren 26an.–Kontzejuko burua, M.ª Alicia García Esparza.

Iragarkiaren kodea: L2014475