288. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

2020ko aurrekontuko 7. aldaketatik 10.era bitartekoak.
Hasierako onespena

Lizoainibar-Arriasgoitiko Udalak, 2020ko azaroaren 25ean egindako osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea 7., 8., 9. eta 10. aldaketak 2020ko aurrekontu orokor eta bakarrean.

Erabakia jendaurrean egonen da hamabost egun baliodunean, bizilagunek nahiz interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezkoak iruditzen zaizkien erreklamazioak egin ditzaten.

Erreklamaziorik ez bada, aurrekontuko aldaketa horiek behin betiko onetsitzat joko dira, aipatu jendaurreko epea amaitutakoan.

Lizoainen, 2020ko azaroaren 26an.–Alkate udalburua, Koldo Albira Sola.

Iragarkiaren kodea: L2014428