288. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko 244. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urriaren 20an, 1/2020 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epean inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, behin betiko onesten da aurrekontuan egindako aldaketa hori, eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Aparteko kreditua

6. kapitulua: 116.365,32 euro.

Finantzaketa:

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 116.365,32 euro.

Corellan, 2020ko azaroaren 30ean.–Mankomunitateko burua, Ramón Martínez Zardoya.

Iragarkiaren kodea: L2014676