288. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

URRAULBEITI

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko 256. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 3an, 2/2020 aurrekontu-aldaketa hasiera batez onesteko erabakia. Jendaurreko epea iraganik inork alegaziorik aurkeztu gabe, aurrekontuan egindako aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluarekin (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

GASTUAK:

GUZTIRA:

61.800,00 euro

Aparteko kredituak:

61.800,00 euro

1 1650 60906 Nardoze Andurrako argiteria publikoa

Partida berria

8.500,00

1 4500 60907 Banda zabalaren hedapena, 1. fasea

Partida berria

19.500,00

1 4500 60908 Banda zabalaren hedapena, 2. fasea

Partida berria

22.500,00

1 4500 60909 Banda zabalaren hedapena, 3. fasea

Partida berria

10.000,00

1 9200 60910 Administrazio elektronikoa, 2 fasea

Partida berria

1.300,00

FINANTZAKETA:

GUZTIRA:

61.800,00 euro

Diru-sarrera berriak:

47.320,00 euro

1 750501.–Nafarroako Gobernua, libreki erabakitzekoa

Partida berria

16.518,00

1 750502.–Nafarroako Gobernua, COVID-19aren ondoriozko funtsa

Partida berria

24.991,00

1 750503 Nafarroako Gobernua, administrazio elektronikorako dirulaguntza

Partida berria

750,00

1 750504 Nafarroako Gobernua, efizientzia energetikorako dirulaguntza

Partida berria

5.061,00

Gastuen beheititzea:

14.480,00 euro

1 4140 60905 Bideen konponketa

Gastu-partidaren beheititzea

4.000,00

1 4121 62100 Basolanak

Gastu-partidaren beheititzea

10.480,00

Urraulbeitin, 2020ko azaroaren 26an.–Alkatea, Ana Jesús Iriarte Equisoain.

Iragarkiaren kodea: L2014476