76. ALDIZKARIA - 2019ko apirilaren 23a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

49/2019 FORU AGINDUA, apirilaren 15ekoa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, Nafarroako Zorraren jaulkipena arautzen duena, Nafarroako Gobernuak zorpetze-eragiketak egitea xedatzeko 2019ko urtarrilaren 30ean hartutako Erabakiaren babesean.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

149E/2019 EBAZPENA, martxoaren 1ekoa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez xedatzen baita Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea Iruñerrian gai inerteen hondakindegiak ezartzeko UPSa eguneratzeko Proiektuaren araudia. Sustatzailea Recuperación Ambiental SL da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

26E/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 443586.

19E/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, “Azoka, jaialdi eta ekitaldi profesionaletan parte hartzeko zinema enpresa eta profesionalentzako Generazinema Exporta 2019 laguntzen deialdia” onesten duena. DDBN identifikazioa: 441703.

20E/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 13koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, Nafarroako museoen eta bilduma museografiko iraunkorren funtzionamendurako 2019ko dirulaguntzen deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 444295.

21E/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 13koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, Nafarroako museoen eta bilduma museografiko iraunkorren zabalkunde jarduera eta jarduketetarako 2019ko dirulaguntzen deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 444275.

24E/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 21ekoa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana. Honen bidez, Nafarroako enpresei dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarriak onesten dira, naturan jarduerak egiteko heziketa eta kirol proiektuak gauza ditzaten 2019an, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeei zuzenduta. DDBN identifikazioa: 445728.

191/2019 EBAZPENA, otsailaren 22koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuak eman eta kudeatzen dituen dirulaguntza batzuetarako 2019ko gastua baimentzen duena. DDBN identifikazioa: 441176.

200/2019 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2019rako gastua baimentzen duena abuztuaren 20ko 2296/2018 Ebazpenaren bidez onetsitako ekonomia sozialeko enpresak sortu eta sustatzeko dirulaguntzen deialdirako. DDBN identifikazioa: 437074.

258/2019 EBAZPENA, martxoaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2019rako gastua baimentzen duena desgaitasuna duten pertsonek lan-merkatu arruntean enplegu lagundua lortzeko dirulaguntzetarako. DDBN identifikazioa: 441754.

33E/2019 EBAZPENA, otsailaren 22koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2019rako gastua baimentzen duena errenta bermatua edo gizarteratze-errenta jasotzen dutenen kontratazioa sustatzeko dirulaguntzetarako. DDBN identifikazioa: 426384

38E/2019 EBAZPENA, martxoaren 7koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2019rako gastua baimentzen duena Nafarroako laneratze eta gizarteratze enpresetan enplegua sustatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko egiten diren inbertsioen dirulaguntzetarako, eta maiatzaren 8ko 1205/2017 Ebazpenaren 10. oinarri arautzailea aldatzen duena. DDBN identifikazioa: 440130.

39E/2019 EBAZPENA, martxoaren 7koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2019rako gastua baimentzen duena Nafarroako irabazi-asmorik gabeko enplegu zentro berezietan enplegua sustatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko egiten diren inbertsioetarako dirulaguntzetarako, eta maiatzaren 5eko 1198/2017 Ebazpenaren 10. oinarri arautzailea aldatzen duena. DDBN identifikazioa: 440133.

42E/2019 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez 2019rako gastua baimentzen baita Nafarroako laneratze eta gizarteratze enpresen laguntza teknikorako dirulaguntzetarako, eta otsailaren 24ko 476/2017 Ebazpenaren bidez onetsitako deialdiaren 7. oinarri arautzailea aldatzen baita. DDBN identifikazioa: 333863.

139E/2019 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2019rako gastua baimentzen duena nekazaritzaren sektorean kontratazioa sustatzeko dirulaguntzetarako. DDBN identifikazioa: 437241.

298/2019 EBAZPENA, martxoaren 21ekoa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, profesionalei osasun zientzietako prestakuntza egonaldietarako laguntzak emateko deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena 2019rako. DDBN identifikazioa: 447905.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2019ko martxoaren 6an hartua, “Miguel Servet” Fundazioaren estatutuen aldaketa onesten duena.

20C/2019 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Arazuri-Orkoiengo TSF Navarra de Técnicas de Soldadura y Fijación SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

481/2018 EBAZPENA, abenduaren 20koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, Erromantzatuan, Isuko udal mugartean dagoen “17. zeharbidea” izeneko abelbidearen trazadura aldatzeko proiektua onesten duena.

143/2019 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Ingurune Naturalaren Zerbitzuko zuzendariak emana, prozedura onesten duena Urbasa eta Andia ondare mendietan larre azalerak eskatu eta eskaera onartzeko, eta Urbasa eta Andia ondare mendietako larreen erabiltzaileei emandako azalerak onesten dituena 2019ko kanpainarako.

65E/2019 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Iberdrola Distribución Eléctrica SAU enpresak sustatu duen eta Uharte Arakil udalerrian gauzatuko den “Altsasu-Urdiain 1” eta “Uharte Arakil” MG 30 Kv-ko linearen saihesbide proiekturako.

66E/2019 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Telefónica de España SAU enpresak sustatu duen eta Burgi udalerrian gauzatuko den “Burgin zuntz optikoa instalatzea (01794758 proiektua)” proiekturako.

70E/2019 EBAZPENA, martxoaren 6koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana, Beteluko udal mugartean dagoen eta Wisco Española SA enpresaren jabetzakoa den brontze galdategiaren instalazioan aldaketa nabarmena egiteko baimena ematen duena.

152E/2019 EBAZPENA, martxoaren 1ekoa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, ingurumen eraginaren txostena ematen duena Dehesa de Buñuel SLU enpresak sustatutako proiektuarentzat.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

LODOSA

Oposizio-lehiaketa, barne igoera murriztuan betetzeko administrari-ofizial izateko hiru lanpostu, C mailakoak.
Izendapena

Deialdia, kirol eta kultura koordinatzaile izateko B mailako lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez eta barne igoera murriztuan betetzeko, plantillan lanposturik gehitu gabe.
Izendapen proposamena

ZIZUR NAGUSIA

Udaltzain agentearen izendapena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AMESKOABARRENA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia. Baimena

Jarduera-lizentzia. Baimena

BERRIOZAR

2019ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

EGOZKUE

Tokiko ehiza-barrutia eratzeko proiektua

EZKABARTE

Jarduera-lizentzia. Eskaera

TXULAPAIN

2019ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

LARRAGOA

Balorazio txostenaren berrikuspena jendaurrean jartzea

LODOSA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

LOS ARCOS

Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik

MENDABIA

Aldaketa, Lurzoru urbanizaezinean etxolak, nekazaritzako
biltegiak eta finken hesiak eraikitzea arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

MORENTIN

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

MUSKITZ

Ordenantza, auzo-bideen eta mendiko pisten erabilera
arautzen duena. Hasierako onespena

IRUÑA

Laburpena, Kirolaren zein ariketa fisikoaren arloko entitateei diru-laguntzak norgehiagokako araubidean emateko deialdiarena, kirol ekitaldi puntualak eta kirol jarduera iraunkor jakin batzuk antolatzeagatik 2018-2019ko denboraldian edo 2019an

URRAULBEITI

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ZARAITZUKO ETA NABASKOZEKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2018ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2017-S-610

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-S-42

KANTAURI ALDEKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Hondakin uren isurketaren gaineko espedientea

Hondakin uren isurketaren gaineko espedientea

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa
de bien inmueble

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Juicio verbal 886/2018

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Juicio sobre delitos leves 2875/2018

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 76/2018

Ejecución de títulos judiciales 86/2018

Procedimiento despido objetivo individual 39/2019