15. ALDIZKARIA - 2006ko otsailaren 3a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

410/2005 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, erabilitako ibilgailuen batez besteko salneurriak onesten dituena, Oinordetza eta Dohaintzen, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren eta Garraiobide zenbaiten gaineko Zerga Bereziaren kudeaketan aplikatzeko.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

ERABAKIA, 2006ko urtarrilaren 16koa, Nafarroako Gobernuak hartua, Barbaringo Kontzejuaren Kudeaketa Batzordeko burua izendatzen duena.

69/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Francisco Javier Goñi Oyón jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Osasun Publikoaren Institutuko Elikagaien Segurtasunaren Ataleko Dokumentazioaren eta Laguntza Teknikoaren Unitateko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

70/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Guadalupe Zariquiegui Asiain andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Osasun Publikoaren Institutuko Elikagaien Segurtasunaren Ataleko Erregistroaren eta Osasun Baimenen Unitateko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

71/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Pedro Ascunce Arratibel jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Osasun Publikoaren Institutuko Elikagaien Segurtasunaren Ataleko Elikagaien Ikuskapenaren eta Osasun Kontrolaren Unitateko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

72/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 16koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Ana Carmen Sanz Aznárez andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleko E-2 Oineko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

8/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 26koa, Nafarroako Su-Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko partzuergoburuak emana, suhiltzaile izateko 34 lanpostu lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duena.

124/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Urologiako Laguntza Ataleko buru izateko lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

125/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Traumatologiako Laguntza Ataleko buru izateko lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

126/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Erreumatologiako Laguntza Ataleko buru izateko lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onesten duena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

17/2006 FORU AGINDUA, urtarrilaren 19koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana. Dei egiten die Espartza Galarren material bizigabeak botatzeko eremurako udalez gaindiko proiektu sektorialaren ondoriozko desjabetze prozesuak ukituriko ondasun eta eskubideen titularrei 2006ko otsailaren 16an Espartza Galarko Herriko Etxean ager daitezen, proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko.

6/2006 FORU AGINDUA, urtarrilaren 19koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Castejon-Logroño-Bilbo burdinbideko pasagunea kentzea, 40/667 k.p.an, Lodosako udalerrian" izeneko oinarrizko proiektuari onespen teknikoa eman eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda hori foru agindu honetako eranskinean ageri da.

5/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 11koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, "Barillas-Tulebrasko hondakin uren kolektorea" izeneko proiektua eta ukituko diren ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen dituena.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

12/2006 FORU AGINDUA, urtarrilaren 30ekoa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria kontseilariak emana, ezintasunak dituzten pertsonen arloko irabazi asmorik ez duten entitateendako 2006rako dirulaguntzen deialdiaren arauak onesten dituena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

3/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 9koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Burlatako "Avanvida, S.L." enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 94/2005).

1.3.6. Beste batzuk

155/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana. Honen bidez jendaurrean jartzen dira genetikoki aldatutako organismoekin eginen diren jardueratarako eskaerak. Hauek dira eskaeren identifikazioak: B/ES/06/21, B/ES/06/22, B/ES/06/23, B/ES/06/24, B/ES/06/25 B/ES/06/26 eta B/ES/06/27.

156/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 17koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, genetikoki aldatutako organismoekin eginen diren jardueretarako eskaerak jendaurrean jartzen dituena. Hauek dira eskaeren identifikazioak: B/ES/06/02, B/ES/06/08 eta B/ES/06/09.

1308/2005 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak emana, euskarazko Literaturaren, Etnografiaren ("Jose Maria Satrustegi"), Irakurketa eta Deklamazioaren ("Pedro Diez de Ultzurrun") eta Bertso Paperen lehiaketetarako deialdiak onesten dituena.

26/2006 EBAZPENA, urtarrilaren 11koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Gazteen Entitateen Erroldan ondotik aipatzen diren Gazte Elkarteen baja inskribatzea onartzen duena.

OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUA. Ediktuak.

E D I K T U A

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Repsol-Butano, S.A.k eskatutako administrazio baimenari buruzkoa, Erratzuko herrigunean, Baztanen, petrolio-gas likidotuaren biltegia eta hodi bidezko propano komertzialaren banaketa sarea jartzeko.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Repsol-Butano, S.A.k eskatutako administrazio baimenari buruzkoa, Iruritako herrigunean, Baztanen, petrolio-gas likidotuaren biltegia eta hodi bidezko propano komertzialaren banaketa sarea jartzeko.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

MURCHANTE

Hasiera batez onetsirik elkarteak, jaietarako lokalak eta beste batzuk arautzen dituen udal ordenantza

IRUNBERRI

2006ko ordenantza fiskalak hasiera batean onetsirik

IRUÑA

Hasiera batean onetsirik Alde Zaharraren BBBPBko aldaketa puntuala, erabileren arauei buruzkoa

Hasiera batez onetsirik Iruñeko Udal Planeko Hirigintzako Araudi Orokorreko aldaketa. "29. artikulua. Dotazioak"

Hasiera batean onetsirik Gizalegezko jokamoldeen sustapenaren eta eremu publikoen babesaren gaineko udal ordenantza

RIBAFORADA

Datu pertsonalak dituzten fitxategi automatizatuen arauketa

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
BERA

Alkatearen eginkizunak lehenbiziko alkateordeari pasatzea

JAURRIETA

Hautetsien ordainsariak

ORONTZE

Alkatearen bilkura-sariak

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Iturgin izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia. Izendapena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
BERBINTZANA

Berbintzanako Udaleko 2006ko plantilla organikoa

BURLATA

Deialdia bete gabe

LIZARRA

Deialdia, Lizarrako Udaleko zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda (Alkatetzaren 8/2005 Dekretua)

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
ETXARRI-ARANATZ

Jarduera sailkatua

MURCHANTE

Jarduera sailkatua. Eskaera

OLLOIBAR

Jarduera sailkatua

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
ANUE

Lehiaketa, Anueko Udal Plan Orokorra erredaktatzeko laguntza teknikoa kontratatzeko

ARTAXOA

Obren lehiaketa, Artaxoako La Cruz, Sancho Ortiz eta Remahua kaleetan euri uren kolektorearen proiektua gauzatzeko eta Concepción eta Cerco (partziala) kaleak zolatzeko

BETELU

Kontratua adjudikaturik

CADREITA

EDIKTUA

ZIZUR

Kontratua esleiturik

ITURGOIEN

Obren kontratazioa

LAPOBLACION-MEANO

Obra lizitazioa

LERGA

Oihan enkantea

MELIDA

Lehiaketa publikoa adjudikaturik

SAN ADRIAN

Laguntza kontratuaren lizitazioa

SANTAKARA

Obrak egiteko lehiaketa irekia (sailkapenik gabe)

SARTZE

Sartzeko Udal Planaren erredakzioa lizitatzeko deialdia

S A R T A G U D A

Peña pasealekua zolatzeko obrak kontratatzea

TUTERA

Alfaroko errepidean, Tuterako txanpiñoitegi zaharrean, parke berriaren urbanizazioa egiteko obrak

ARGUEDASKO, VALTIERRAKO, VILLAFRANCAKO, MILAGROKO ETA CADREITAKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

Lehiaketaren deialdia, Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitateko egoitza berritzeko obrak kontratatzeko

2.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak
BASABURUA

Desjabetzapen espedientea. Akta egiteko deialdia

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
BERBINTZANA

Aurrekontuko 3/2005 aldaketa behin betikoz onetsirik

Hasiera batean onetsirik 2006ko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak

2.3.5. Beste batzuk
B E R A

Udal plan orokorraren UE2 eta S5-aren aldaketa xehekatua behin betikoz onestea

BARILLAS

Hirilurraren balorazio txostenaren berrikuspena behin betikoz onetsirik

BERA

UE2ko borondatezko birzatiketaren eta hirigintza hitzarmenaren proiektua behin betikoz onetsirik: Nicasio Goñi Michelena eta María Angeles Lasarte Echeverria

T U T E R A

Mauleon kalearen luzapena urbanizatzea. I. fasea

CADREITA

Deialdi publikoa, bake epaile titularra eta ordezkoa hautatzeko

BERRIOZAR

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsita, Iruñalde kaleko 10 eta 14 zenbakietan igogailua jartzeko

KASEDA

Exekuzio unitateen mugapen berria hasiera batez onetsita

L I Z A R R A

Hirigintza hitzarmena sinaturik, Lizarrako HAPOko 3-5 exekuzio unitateko (Deierri kalea) planeamendua aldatzeko

EZKABARTE

Birmugaketa proiektua hasiera batez onetsirik

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

EKONOMI ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

E D I K T U A

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Junta Arbitral del Transporte

Laudos dictados

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

Edictos de notificación

Edicto de notificación

PAMPLONA

Requerimiento edificio número 2 de la calle San Miguel de Pamplona

BAZTANGO

Trafikoko arau-hausteen gaineko zehapenen jakinarazpena

PAMPLONA

Denegación tarjetas de residente

CINTRUENIGO

Notificación propuestas de resolución de tráfico

Notificacion resoluciones de tráfico

C O R E L L A

Notificación de infracción

LIZOAIN

Notificación de bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

PAMPLONA

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

Notificación de denuncias por infracciones de tráfico

Requerimiento edificio número 47/49/51 de la calle Descalzos de Pamplona

Notificación de sanciones por infracciones de tráfico

NOAIN

Notificación de requerimientos sobre vehículos abandonados

SANGÜESA

Notificación de denuncias

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Area de Trabajo y Asuntos Sociales

Edicto de notificación

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA
R E S O L U C I O N E S

E D I C T O

TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE NAVARRA

E D I C T O

Procedimiento recaudatorio

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
Cédulas de notificación

Resolución de Derivación de Responsabilidad Solidaria

Dirección Provincial de Girona de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 17/02

Citación para notificación

Dirección Provincial de Navarra Instituto Nacional de Seguridad Social

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra

Actas de infracción Cédula de notificación

Actas de infracción Cédula de notificación

Actas de infracción Cédula de notificación

I.E.S. SAN JUAN-DONIBANE DE PAMPLONA

Extravío de título

I.E.S. "TOKI ONA"

Extravío de título