16. ALDIZKARIA - 2003ko otsailaren 5a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

258/2002 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa, Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioaren eta bere erakunde autonomoen plantilla organikoa partez aldatzen duena.

264/2002 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa, Fiteroko Santa María la Real parrokiako bost kutxatila, pixide erromaniko esmaltedun bat, zilarrez eta maskorrez eginiko Errenazimentu garaiko nabeta bat eta zilarrezko filigranako kutxa barroko bat Interes Kulturaleko Ondasuntzat jotzen dituena.

265/2002 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa, Fiteroko Santa María la Real parrokiako organoa Interes Kulturaleko Ondasuntzat jotzen duena.

266/2002 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa, Fiteroko Santa María la Real parrokiako erretaula nagusia Interes Kulturaleko Ondasuntzat jotzen duena.

267/2002 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa, Vianako Santa María parrokiako erretaula nagusia Interes Kulturaleko Ondasuntzat jotzen duena.

268/2002 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa, Vianako Santa María parrokiako organoa Interes Kulturaleko Ondasuntzat jotzen duena.

269/2002 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa, Miranda-Argako La Asunción parrokiako erretaula nagusia Interes Kulturaleko Ondasuntzat jotzen duena.

270/2002 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa, Miranda-Argako La Asunción parrokiako organoa Interes Kulturaleko Ondasuntzat jotzen duena.

Agintariak eta Langileak

EBAZPENA, 2002ko abenduaren 16koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko sukaldari izateko 5 lanpostu, C maila edo taldekoak, barne igoerako txanda murriztuan eta oposizio bidez betetzeko deialdia onesten duena.

EBAZPENA, 2003ko urtarrilaren 20koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, kimikako lizentziatuen zerrenda bat hauta-proben bidez osatzeko deialdia onesten duena, ondoren, Nafarroako Foru Komunitateko Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuan sortzen diren premien arabera, 2003, 2004 eta 2005. urteetan, aldi baterako kontratatu ahal izateko.

16/2003 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Justizia zuzendari nagusiak emana. Honen bidez Nafarroako esparruari dagozkion lanpostuak eskaintzen zaizkie Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko Justizia zuzendari nagusiak irailaren 3an emandako 176/2001 Ebazpenaren bidez txanda irekian deitutako Justizia Administrazioko Agenteen Kidegoan sartzeko probak gainditu dituztenei.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

273/2002 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa, Faltzesko Udaleko 305.000 metro koadroko herrilurraren desafektazioa onesten duena, ondoren haren erabilera lagatzeko.

274/2002 FORU DEKRETUA, abenduaren 23koa, Baztango Udalaren herrilurreko 8.000 metro koadroren onura publikoa adierazi eta haren desafektazioa onesten duena, gero jabetza partikularreko 11.320 metro koadroko lursail batekin trukatzeko.

1451/2002 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko jarduneko Errektore jaun txit prestuak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Osasun Zientzien Sailerako fluxu zitometro baten erosketa Izasa, S.A enpresari esleitzen diona. C0015/02 espedientea.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2002ko abenduaren 16koa, Nafarroako Gobernuak hartua, Sarrigurengo Eko-hiriko Udalez Gaindiko Plan Sektorialaren 2., 9. eta 10. Ordenantzak ("Herria", "Berrikuntzaren Kuboak" eta "Berrikuntzaren Hiria") eta Arauteria Orokorraren 13.2 artikulua aldatzeko espedientea onesten duena. Espedientea Nafarroako Gobernuko Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Departamentuak sustatu du.

619/2002 FORU AGINDUA, abenduaren 2koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, 2002. urterako Lanbide Hastapeneko Programei laguntzeko modulu ekonomikoak ezarri eta 2002ko irail-abenduko zatia ordaintzeko baimena ematen duena.

EBAZPENA, 2002ko azaroaren 25ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Julián Fernando Pérez Cobo jaunak jarritako 1194/02 administrazioarekiko auzi-helegiteari buruzko espediente administratiboa Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Sailera igortzen duena.

2766/2002 EBAZPENA, abenduaren 4koa, Ingurumen zuzendari nagusiak emana, "Tuterako Ekialdeko Saihesbidearen Alternatibetarako Azterlan Irizpide-anitzaren" Ingurumenaren gaineko Eraginaren Deklarazioa egiten duena.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteak.

Zehapen espedientea

Zehapen espedientea

Zehapen espedientea

Zehapen espedientea

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ELIKADURA DEPARTAMENTUA. Jakinarazpen oharra.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Merkataritza eta Turismo zuzendari nagusiaren azaroaren 13ko 1205/2002 Ebazpenaren jakinarazpen ediktua.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

L E T E

Leteko Arau Subsidiarioetako UE 10.5 unitateko 2. lurzatia salgai (Itzako Udala)

N A G O R E

Obra lehiaketa

M E N D A B I A

Udal Plana hasiera batez onetsirik

C A S C A N T E

Ebazpenen jakinarazpena

ARTAXOA ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

E D I K T U A

G E S A L A T Z

Karga-tasa

G A L A R

2003ko plantilla organikoa

2003ko zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak

Ordenantzetako aldaketa hasiera batez onetsita

Getze Galar-Arlegiko errepidea hobetzeko proiektua behin betiko onetsita

ESPARTZA-ZARAITZU

Udal zergetako karga-tasak, indizeak eta portzentajeak 2003. urterako

2003ko plantilla organikoa

2003ko aurrekontua hasiera batez onetsita

Aurrekontua aldatzeko espedientea hasiera batez onetsita

L A B A I E N

2003ko karga-tasak

C A P A R R O S O

Hirilurraren balorazio txostenaren lehen berrikuspena behin betikoz onetsirik

E Z K A R O Z E

2003. urteko aurrekontu orokor eta bakarra

Z I O R D I A

Enkantea, Etxaleku taberna eramateko

Bidea desafektatzeko espedientea

C I N T R U E N I G O

2. eremuko 2.2. sektoreko estatutuak eta kudeaketa oinarriak hasiera batez onestea

2. eremuko 2.3. sektoreko estatutuak eta kudeaketa oinarriak hasiera batez onestea

I industria poligonoko lur batzuk birkalifikatzea

UE6 urbanizatzeko proiektua hasiera batean onestea

I R U Ñ A

Arauetara egokitzeko obra osagarriak, argiak eta tentsioa aldatzea Rodezno kondearen plazako udal eraikinaren inguruan. Obren adjudikazioa

Nahitaezko desjabetzapenari buruzko espedientearen hasiera eta STR San Juan izeneko azpiestazio elektrikoa U.I. XI.-Berichitosen paratzeko plan bereziak ukitutako ondasun eta eskubideen eta jabeen zerrenda zehatz eta banan-banakoaren behin-behineko onespena

Ebazpen proposamenen jakinarazpena

A R R O I T Z

Plantilla organikoa

Xehetasun azterlana. Hasierako onespena

2003ko aurrekontua hasiera batez onetsirik

M A R T Z I L L A

Plan partziala hasiera batez onetsita

Obrak esleiturik

C I N T R U E N I G O

Obra lehiaketa

U X U E

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko

L A K U N T Z A

Desjabetzapen prozeduraren hasiera

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, aholkulari ekonomiko izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian, Mairagako Mankomunitatean ari dadin

B E R R I O B E I T I

Administrari laguntzailearen izendapena

G A R D E

Zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat lan-kontratuarekin betetzeko deialdira aurkeztutako izangaien behin-behineko zerrenda

O L A Z T I

Olaztiko geltokiko auzoko saneamendurako kolektorearen proiektuan bildutako lanak kontratatzea

B E U N T Z A

Oihan enkantea

Z I Z U R

Lurzatiak enkantean

B A Z T A N

Herrilurraren desafektazioa

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen zehapenen jakinarazpena

A N T S O A I N

Ebazpenaren jakinarazpena

A R A N G U R E N

Zehapenen jakinarazpena

S U N B I L L A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

C I N T R U E N I G O

Jarduera sailkatua

J A U R R I E T A

Jarduera sailkatua

O D I E T A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

F U N E S

Jarduera sailkatua

T U T E R A

Jarduera sailkatua

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

U H A R T E

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

A Z K O I E N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Noain-Elortzibarko udalerrian animaliak edukitzea arautzen duen ordenantza fiskalaren eranskina. behin betikoz onetsita

F A L T Z E S

"Faltzesko herrilarreen aprobetxamendurako Ordenantza" aldatzeko proiektua behin betikoz onestea

M I LA G R O

Karriken eta eremu publikoen garbiketa arautzen duen udal ordenantza hasiera batez onetsita

E R G O I E N A

Ordenantza Fiskal Orokorra behin betikoz onetsirik

Ordenantza agiriak luzatu eta izapidatzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituena behin betikoz onetsirik

D O N E Z T E B E

Behin betiko onetsirik 6. sektoreko plan partziala (3. banaketa eremua), Juan Jesús Picabea jaunak sustatua, sektore horretako Konpentsazio Batzordearen ordezkari gisa