105. ALDIZKARIA - 2002ko abuztuaren 30a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

145/2002 FORU DEKRETUA, uztailaren 2koa, hirigintza planeamendua prestatu eta aplikatzearen arloan, administrazioen arteko lankidetza arautzen duena.

185/2002 FORU DEKRETUA, abuztuaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa partez aldatu eta uztailaren 2ko 143/2002 Foru Dekretuaren testuan egindako akats bat zuzentzen duena.

AKATS ZUZENKETA, ekainaren 17ko 132/2002 Foru Dekretuarena, zeinak arautzen duen osasun eta higieneari dagokionez zer baldintza bete behar dituzten tatuaje edo piercing direlakoak egiten dituzten establezimendu ez medikoek.

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

1156/2002 FORU AGINDUA, uztailaren 30ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Ezporogi-Sabaizako NA-10.298 ehiza-barrutian 2002-2003ko denboraldian basurdea harrapatzeko baimena ematen duena.

365/2002 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren mendeko "Zubiarte euskaltegia" helduak euskalduntzeko Ikastegi Publikoaren antolamendu eta funtzionamendurako Erregelamendua onesten duena.

366/2002 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ordutegia aldatzen duena. Ordutegi horiek uztailaren 16ko 257/1998 eta ekainaren 12ko 239/1992 Foru Aginduen bidez arautu ziren, hurrenez hurren.

FORU AGINDUA, 2002ko abuztuaren 12koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, 2002/2003 ekitaldirako esne kuoten Fondo Nazional Koordinatuari erreferentziako kopuruak erosteko betebehar eta irizpide osagarriak ezartzen dituena.

86/2002 FORU AGINDUA, uztailaren 4koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak emana, lan arriskuen arlorako Nafarroako Enplegurako Planean aurreikusi diren etengabeko prestakuntza ekintzetarako laguntzak emateko prozedura arautzen duena.

Agintariak eta Langileak

869/2002 FORU AGINDUA, abuztuaren 7koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, errepideko salgaien garraio publikoko enpresek Nafarroako Foru Komunitateko Garraioaren Arbitraje Batzordean dituzten mahaikide-ordezkariak, hain zuzen, Antonio Fernández Fernández jauna, mahaikide titularra, eta Juan Ignacio Larráyoz Azcárate jauna, ordezko mahaikidea, kargutik kendu eta haien ordezkoak izendatzen dituena. Horrenbestez, errepideko salgaien garraio publikoko enpresek batzorde horretan izanen dituzten ordezkariak honako hauek izanen dira: Ignacio Larráyoz Arroqui jauna, mahaikide titular gisa, eta Miguel Munárriz Ollacarizqueta jauna, ordezko mahaikide gisa.

1241/2002 EBAZPENA, abuztuaren 12koa, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, katedradun izateko hautapen prozeduretarako deialdian aurreikusi epaimahaikideak izendatzen dituena. Hezkuntza eta Kultura kontseilariak abenduaren 5eko 449/2001 Foru Aginduaren bitartez onetsi zuen deialdia, eta martxoaren 1eko 50/2002 Foru Aginduaren bitartez aldatu.

1231/2002 EBAZPENA, ekainaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Analisi Klinikoetako barrutiko sendagile espezialista izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Auzitegiko mahaikide izateko hiru lanpostu mailaz igotzeko lehiaketaren bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

563/2002 EBAZPENA, uztailaren 24koa, Ekonomia eta Europako Aferen zuzendari nagusiak emana, zenbait material higiezin saltzea onesten duena.

1326/2002 EBAZPENA, uztailaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Lehen Osasun Laguntzako zenbait osasun-etxetarako diagnostiko-aparatuen hornidura kontratatzeko espedienteari hasiera ematen diona.

551/2002 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2002/2003 ikasturteko Nafarroako XVI. Kirol Jokoetarako autobus zerbitzua kontratatzea xedatzen duena.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Iragarkia, lehiaketa bidez Urbasako turismo-kanpinaren kudeaketa eta ustiapena kontratatzeko argitara emana.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2002ko uztailaren 2koa, Nafarroako Gobernuak hartua. Honen bidez onesten da "Calahorra-Iruña gasbidearen E-04 posiziotik Ecoenerg­a Integral enpresarainoko adarra" Udalez gaindiko Eragineko Proiektu Sektoriala, Gas Natural SDG, S.A.k sustatua.

ERABAKIA, 2002ko uztailaren 2koa, Nafarroako Gobernuak hartua. Honen bidez onesten da "Lizarrako APA sarea Bikoizteko" Udalez gaindiko Plan Sektoriala, Gas Natural SDG, S.A.k sustatua.

ERABAKIA, 2002ko uztailaren 22koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Nafarroako Unibertsitatearen Iruñeko Campusa" izeneko UPSa aldatzeko espedientea, Nafarroako Unibertsitateak sustatua, onesten duena.

1008/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 26koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Bertizaranako Udal Plana aldatzeko espedientea behin betikoz onesten duena. Espedientea Oieregiko lurzoru urbanizaezineko bizitegitarako eraikuntzari eta UAO7 unitateari buruzkoa da eta Bertizaranako Udalak sustatu du.

1045/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 27koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Vianako Arau Subsidiarioak S-1 sektorean (Las Tapias) aldatzeko espedientea, Jesús Sainz Rodrigo jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena.

1046/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 27koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Zizur Zendeako Arau Subsidiarioak Zizur Txikiko A-1 unitatean aldatzeko espedientea, Promociones Gambetta, S.L.k sustatua, behin betikoz onesten duena.

1047/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 27koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Abaurregaineko Lerrokadura Agiria 1. poligonoko 36. lurzatian aldatzeko espedientea, Félix Alemán Iribarren eta Fabiola Juakikoa Sanz jaun-andreek sustatua, behin betikoz onesten duena.

1056/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 27koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Allin Ibarreko Udal Plana Galdioko 11. poligonoko 448. lurzatitik 453.era bitarte aldatzeko espedientea, José Luis eta José Ignacio Echávarri Martínez jaunek sustatua, behin betikoz onesten duena.

1057/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 27koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Ibargoitiko Udal Plana Getze-Ibargoitiko U-81 jarduketa unitatean aldatzeko espedientea, Carlos eta María Isabel Valencia Mendía jaun-andreek sustatua, behin betikoz onesten duena.

1108/2002 FORU AGINDUA, uztailaren 18koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Azkoiengo Arau Subsidiarioak 106. unitatean (suhiltzaileen parkea) aldatzeko espedientea, bertako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

291/2002 FORU AGINDUA, ekainaren 18koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, maila ertain eta unibertsitarioetan 2002/2003 ikasturteko beketarako deialdi orokorra onesten duena.

413/2002 FORU AGINDUA, abuztuaren 9koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana. 2002-2003 ikasturteko dirulaguntzen deialdia onetsi da, hizkuntza eredu bat hautatzearen ondorioz joan-etorrian ibili behar duten ikasleei laguntzeko.

136/2002 FORU AGINDUA, abuztuaren 8koa, Osasun kontseilariak emana, Osasun Zientzietako Ikertzaileak Sustatzeko Laguntzarako (APICSerako) bi bekatarako dei egiten duena, 2002rako.

163/2002 EBAZPENA, abuztuaren 13koa, Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusiak emana, Nafarroan euskara garatzeko kultur jarduerak egiteko laguntzetarako deialdia, 2002. urtekoa, onesten duena (2363 zenbakiko kontabilitate espedientea).

694/2002 EBAZPENA, uztailaren 23koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko "Metalaren merkataritza" sektorearen lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 76/2002).

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen-espedienteen ebazpenak.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteen ebazpenak.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Jakinarazpen ediktua.

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ELIKADURA DEPARTAMENTUA. Jakinarazpen oharra.

OHARRA, Nekazaritzako Egituren Zerbitzuak emana, Miranda-Argako lurzati berrantolamenduaren behin betiko oinarrietan eta erabakian udalerri horretako bazkatokietan dauden larre eta belarren eskubideak azaltzen dituena.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

I R U Ñ A

Belosogoitiko A unitateko A4arentzako xehetasun azterlana (U.I.IX/S.1). Hasierako onespena

Eraisteko agindua, legeztatu ezin diren obrak lizentziarik gabe egiteagatik, Iruñeko Redin kaleko 2 eta 4an

Obren errekerimendua Iruñeko Kale Nagusiko 70eko eraikinean

Zehapen espedientea irekitzea, errekeritutako obrak ez egiteagatik, Iruñeko Estafeta kaleko 45eko eraikinean

B E R R I O Z A R

Salaketen jakinarazpena

L I Z A R R A

Hasiera batean onetsirik HAPOko U.E. 4-3 unitatea (Remontival karrika) borondatez birzatitzeko proiektua eta hirigintzako hitzarmena, Legaria Monreal senideek sustatuak

Hasiera batean onetsirik BBBPBko U.E. 6-11 unitatea (Espoz y Mina eta Asteria karrikak eta Rey karrikaxka) borondatez birzatitzeko proiektua

Hasiera batean onetsirik Nabarreria karrikako 18 eta 20. lurzatien xehetasun azterlana, Lizarbi Promozioak, S.L.k sustatua

Behin betikoz onetsirik H.A.P.O.ko U.E. 21-1 unitatearen azterlana (Karlos VII.a karrika)

Behin betikoz onetsirik H.A.P.O.ko 2. banaketa eremuko U.E. 2 unitatearen azterlana (Oncineda alderdia)

Behin betikoz onetsirik H.A.P.O.ko U.C. 4-2 unitatearen azterlana (Arieta karrika)

B E R R I O Z A R

Zehapenen jakinarazpena

A L T S A S U

Alkatetzaren 70/02 Ebazpena

I R U Ñ A

Prozedura irekiaren bidezko adjudikazioa, Arrotxapeako P.P.ko P-8 poligonoa urbanizatzeko 1. faseko obrak egiteko

Iruñeko Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko aldaketaren testu arau emailea, U.I.XIX-Milagrosa/G1, G4 eta G5 (Bide Sistema) unitatean

Mendebaldeako Plan Partzialeko aldaketa, C Unitatean (irakaskuntza eta kultur ekipamendua). Hasierako onespena

T A F A L L A

Arau-hausteen jakinarazpena

MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Deialdia, aholkulari ekonomiko izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, Mairagako Mankomunitateko Hondakinen Atalean aritzeko behargin-txofer izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko

Deialdia, ingeniari tekniko izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, peoi-enplegatu izateko hiru lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, Hondakinen Atalean ari daitezen

M U R C H A N T E

Ezkondu gabeko bikote egonkorren Murchanteko (Nafarroa) Udalaren erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen ordenantza behin betikoz onetsirik

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

C O R E L L A

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

I R U R T Z U N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

SAN ADRIAN

Jarduera sailkatua

T U T E R A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

A T E T Z

Hirilurreko ondasunen balorazio txostenaren berrikuspena behin betiko onetsita

I T U R M E N D I

2002ko aurrekontu orokor eta bakarra eta plantilla organikoa hasiera batez onetsirik

C A B R E D O

Usotarako etxolen enkantea

G E N E V I L L A

Usotarako etxolen enkantea

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko zehapenen jakinarazpena

A R A N G U R E N

Berraztertzeko errekurtsoa MULTRAF/2001/192 espedientearen kontra. Jakinarazpena, aurkitu gabeko interesatuarentzat

A R R O I T Z

Hiri lurzorua handitzea, Udal Planean aldaketa puntuala eginez

L A R R A I A

Aurrekontua hasiera batean onetsirik

Azkoiengo, Martzillako, Faltzesko eta Funesko Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoaren Mankomunitatea

2002ko plantilla organikoa eta lan eskaintza publikoa hasiera batean onetsirik

2000ko ekitaldiko kontu orokorrak

A Z K O I E N

U-1 sektoreko 1-1 lurzatiaren xehetasun azterlana behin betikoz onetsirik

T U T E R A

H.A.P.O.ko aldaketa kualifikatua, 5-A banaketa eremuan, 294. etxesaileko 1173. lurzatia, Díaz Bravo karrikako 12an dagoena, hartan sartzeko

A R G U E D A S

Herrilur baten desafektazioa

Planeamenduko Arau Subsidiarioetako aldaketa

F I T E R O

Hasierako onespena, herrilurra desafektatzeari

A R A I T Z

Araizko 4. poligonoko 12. lurzatiaren xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

E L T Z A B U R U

Herrilur desafektatuen enkantea, ehuneko 10 merkeago, odol garbiko edo lehiatzekoen behortegi bat paratzeko

A R R A R A T S

Oihan enkantea

E G U E S I B A R

Gorraizko xehetasun azterlaneko aldaketa hasiera batez onetsia

B A R A Ñ A I N

Ebazpen proposamena

U R R A U L B E I T I

Alkatetzaren eskuordetza

B U R L A T A

P-9 poligonoko B-4 lurzatiko plan partzialeko aldaketa hasiera batez onetsita

N-17 unitatearen garapenari buruzko hirigintzako hitzarmena onetsita

E G U E S

Gorraizko xehetasun azterlaneko aldaketa hasiera batez onetsita

L E S A K A

Jarduera sailkatua

M U R C H A N T E

Jarduera sailkatua

MURILLO EL CUENDE

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

O T S A G A B I A

Jarduera sailkatua

S E S M A

Jarduera sailkatua

V I A N A

Jarduera sailkatua

A R E S O

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

A R A N G U R E N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

B A S A B U R U A

Jarduera sailkatua

C A B A N I L L A S

Jarduera sailkatua

U H A R T E

Jarduera sailkatua

MURILLO EL CUENDE

Jarduera sailkatua

B E R I A I N

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

C A R C A R

Jarduera sailkatua

E R G O I E N A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

E S L A B A

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

BIURRUN-OLKOTZ

Planeamendua