152. ALDIZKARIA - 2021eko uztailaren 1a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1268/2021 EBAZPENA, 2021eko ekainaren 24koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa-prozesurako deia egiten da, honako ikerketa-proiektu hau garatzeko: “Piezen ertzak landuz erresistentzia aerodinamikoa murrizteko zelula robotikoa”.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

56E/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 4koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baita Fontellasko Udal Plana aldatzeko espedientea honako hauei dagokienean: 6. poligonoko 14. lurzatia eta Araudiaren 66. artikulua. Solen Desarrollos SLUk sustatu du espedientea.

1.7. BESTELAKOAK

96/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 4koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kentzen baita Segurtasun Politikak Garatzeko Zerbitzuko Erregistro Orokorreko bulegoko erregistro laguntzailea.

95/2021 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Garraioko zuzendari nagusiak emana, berriz ezartzen duena, Nafarroako Foru Komunitatearen titulartasunekoak izanik, errepidez egiten den erabiltzaile guztientzako bidaiari-garraio erregularreko zerbitzuen eskaintza.

221/2021 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Erronkariko “Roncal/Erronkari” Bigarren Hezkuntzako Institutuaren berariazko izena aldatzeko baimena ematen duena, aurrerantzean “Ainariak” izan dadin.

302/2021 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baitira Nafarroako Kirolaren Institutuaren “Printzearen Gotorlekua” egoitzako kirolari egoiliarren plazak betetzeko deialdiaren oinarriak, plaza esleitzen den egunetik (betiere 2021eko irailaren 1etik aurrera) 2022ko uztailaren 31ra arteko eperako, biak barne.

342/2021 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira Nafarroako Foru Komunitatean egiten diren kirol-jardueretarako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz.

JENDAURREKO INFORMAZIOA: “Castejón I” eguzki instalazio fotovoltaikoa eta haren ebakuazio-azpiegiturak, Rigel 860 Energías SLk sustatua, Corellako eta Castejongo udal-mugarteetan. (5061-CE espedientea).

JENDAURREKO INFORMAZIOA: “Eneritz-Tirapu” haize-parkea, Obanosko, Añorbeko, Garesko, Tirapuko, Ukarko, Biurrun-Olkozko eta Tebas-Muru Artederretako udal-mugarteetan.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

LEITZA

Deialdia, Kulturako teknikariaren lanpostua aldi baterako kontratuarekin betetzeko izangaien zerrenda bat hautaproben bidez eratzeko

IRUÑA

Deialdia, Community Manager lanpostu 1 oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, Iruñeko Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzurako

Deialdia, Iruñeko Udaleko Haur Eskolen Erakunde Autonomoaren zerbitzuko berrogeita hamabi hezitzaile-lanpostu lekualdatze-lehiaketa bidez betetzeko. Izangaien behin betiko zerrenda

AZKOIEN

Deialdia, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda bat osatzeko, C mailako teknikari lanpostuan jarduteko
Toki Garapeneko Alorrean

Deialdia, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda bat osatzeko, Udalaren eraikin eta instalazioetako garbitzaile lanpostuan jarduteko

ALESBES

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko obren arduradun lanpostu bat. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

ZIZUR NAGUSIA

Epatzea pertsonak edo entitateak, ukiturik gelditu badaitezke Nafarroako Administrazioaren Auzitegian jarritako 21-00829 gora jotzeko errekurtsoagatik, zeina ezarri baita udaltzain izateko lau lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdiko kalifikazio epaimahaiaren osaeraren aurka

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTSOAIN

Udal ordenantza, arautzen dituena eraikinak zaharberritzeko laguntzak. Hasierako onespena

ARBIZU

Balorazio txostenaren berrikuspen proiektua. Jendaurrean jartzea

BAKAIKU

Borondatezko birpartzelazio proiektua, UE-36 unitatean. Behin betiko onespena

BARASOAIN

Arau Subsidiarioen aldaketa, 1. poligonoko 242. lurzatian. Hasierako onespena

CAPARROSO

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

CÁRCAR

Herri-lurreko erabileratik desafektatzea, Jurramendiko Mankomunitateari erabilera lagatzeko, etxeko hondakinak tratatzeko instalazioaren eta hondakin arrisku gabeen zabortegiaren jarduerarako. Hasierako onespena

Aldaketa, Udal Plan Orokorrean. Gorde beharreko lurzoru urbanizaezina. Ustiatze naturalerako balioa. Hasierako onespena

CORTES

Herri-lurrak desafektatzea Atalaya parke fotovoltaikoa instalatzeko. Hasierako onespena

EUGI

Ikerketa-espediente bati hasiera ematea, berreskura dadin herri-lurren katastroko eta erregistroko titulartasuna

MENDAZA

Udal Plan Orokorreko akatsen zuzenketa. Jendaurrean jartzea

ELO

Hirigintza-hitzarmena, 3. poligonoko 25. eta 66. lurzatietan eta 4. poligonoko 213. lurzatian. Hasierako onespena

MURIETA

Udal ordenantza, arautzen duena instalazio fotovoltaikoen ezarpena. Hasierako onespena

1. poligonoko 518. lurzatia aldatzea. Hasierako onespena

NOAIN ELORTZIBAR

Kirol Kontseiluaren Erregelamendua. Behin betiko onespena

OLORITZ

Herri-lurzatiaren okupazioa, 1. poligonoko 115. lurzatian, telefonia mugikorra jartzeko. Hasierako onespena

RIBAFORADA

Deialdia, tokiko merkataritzari laguntzak emateko, COVID-19a dela eta. Laburpena

EGUESIBAR

Epatzea 21-01361 gora jotzeko errekurtsoan, 2020ko plantilla organikoaren behin betiko onespenari buruz

Epatzea 20-01332, 20-01492, 20-01500 eta 20-01512 gora jotzeko errekurtsoetan, 2020ko plantilla organikoaren behin betiko onespenari buruz

Hiri-jarduketarako plan berezia, Elkano-Ibiriku-Eguesko AR.1 eremuko 1. sektoreko B.3 unitate morfologikoan. Hasierako onespen berria

Hiri-jarduketarako plan berezia, Badostaingo UC-14 unitatean. Hasierako onespena

DEIERRI

Xehetasun-azterketa, Zurukuaingo 21. poligonoko 77. lurzatian. Hasierako onespena

Zurukuaingo UE-ZUR-22A unitatearen urbanizazio proiektua. Behin betiko onespena

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, Gorozingo 21. poligonoko UE-GOR-8 lurzatian. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, Eraulgo 17. poligonoko 46. lurzatian. Hasierako onespena

Aldaketa, Aritzalako 25. poligonoko 13., 14., 16. eta 377. lurzatietan. Hasierako onespena

ZIORDIA

Eraikigintza-ordenantzaren artikulu batzuen aldaketa. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Deialdi publikoa, 2021 Kirol Eskolak antolatzen dituzten Zizur Nagusiko Kirol Klubetarako norgehiagoka-araubideko dirulaguntzena. Laburpena

Deialdi publikoa, Kirol Eskolak antolatzen dituzten Zizur Nagusiko hitzartutako Kirol Klubetarako 2021. urterako dirulaguntzena, norgehiagoka-araubidean. Laburpena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

CASTEJÓN

Periodo de pago voluntario
del primer cuatrimestre de agua de 2021